Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad i fulltext (pdf)

 

Sällskapet ger ut två medlemsblad per år. Innehållet har varit blandat, men ända sedan starten har det i allmänhet funnits ett mer eller mindre genomgående tema för respektive nummer.

 

Häftena är listade med det senaste numret först.

 

Efter komplettering finns nu samtliga medlemsblad tillgängliga.

 

Klicka på länkarna för att läsa. Du behöver dock ha Adobe Reader på din dator för att det ska fungera. Förteckningen kompletteras successivt.

 

 

Gustaf Hellströms väg mot KAOS

II

Kaos i Gustaf Hellströms liv

 

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 47, Våren 2024

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

Hugo Karlsson till minne (Roland Persson)

”Erland Jansson kan inte vara ett (nid)porträtt av Gustaf Hellström” (Brev från Söderbergsällskapets ordförande Nils Sjöstrand)

Kaos i Gustaf Hellströms liv (Lennart Leopold)

Inledande sammanfattning

Självmordstankar och en ny bok

Mer om vännen Nils Santessons öde

Förlovningen

Kaos. En trilogi (1907)

Dokument inför årsmötet

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

Gustaf Hellströms väg mot KAOS

I

Från Ungkarlar

till Söderbergs Gertrud

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 46, Hösten 2023

 

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Det kom ett brev från… Sven Lidman

”Hugskott och kosmos” – några nedslag i Olle Hammarlunds liv och författarskap (Thomas Ek)

Från Ungkarlar till Söderbergs Gertrud (Lennart Leopold)

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

Gustaf Hellström och Lund

I

Kring Lundabohemen

 

Klicka på länken! Medlemsblad nr 45, Våren 2023!

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida (Lena Persson)

Det kom hälsningar från Bo Bergman, Hjalmar Söderberg och Emilie Voss

Kring Lundabohemen

Lundastudenten Gustaf Hellström

Bengt Lidforss

Stellan Petreus i Lund

Majgrefven

Albert Engströms angrepp på Lundabohemen

Dokument inför årsmötet

Hellström-Nytt…

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

Gustaf Hellström gör ett fynd

 

Kring kontakterna med Hilma Söderberg

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 44, Hösten 2022

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida (Lena Persson)

Det kom ett brev från… Elin Wägner

Två ryska resor – Joseph Roths och Gustaf Hellströms (Anders Björnsson)

Gustaf Hellström följer ett spår – och gör ett fynd! (Lennart Leopold)

Hilma Söderberg, Elin Wägner och Gustaf Hellström. Vänskaper i litteraturens och journalistikens tecken

De litterära pristävlingarna

Kompletterande notiser kring Hilma Söderberg

Inbjudan till höstmöte

Hellström-Nytt…

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Två livsskildringar

Om Gustaf Hellströms biografi över Adolf Hedin

Samt den ´självbiografiska´romanen

I morgon är en skälm

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 43, våren 2022

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida (Lena Persson)

Anders Bojs till minne (Lennart Leopold)

Två liberaler av frejdad stam (Anders Björnsson)

I morgon är en skälm – Stellan Petreus-seriens

avslutning (Peter Forsgren)

Möte med romantiken (Barbro AlvingBang)

Dokument inför årsmötet

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Romanen om Amerika

Del II

 

Fortsatt referat och kommentar samt redovisning av berättelsens inspirationskällor och verklighetsbakgrunder

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 42, hösten 2021

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida (Lena Persson)

Gustaf Helström spelar filipin (Ivo Holmqvist)

Romanen om Amerika. Del II (Lennart Leopold)

Kommenterad sammanfattning av romanens andra hälft

Slutord

Amerikaromanens inspirationskällor och verklighetsbakgrunder

Hellström-Nytt

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Amerikaromanens inspirationskällor och verklighetsbakgrunder

 

VÄSENTLIGT UTÖKAD JÄMFÖRT MED MEDLEMSBLADET

 

Klicka på länken!

Digital bilaga till Medlemsblad nr 42

 

 

 

 

 

Romanen om Amerika

En nyläsning av Gustaf Hellströms

Ett rekommendationsbrev

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 41, våren 2021

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

Romanen om Amerika. En nyläsning av Gustaf Hellströms Ett rekommendationsbrev (Lennart Leopold)

Inledning (med introduktioner och resonemang kring romanens tillkomst och uppläggning)

Kommenterad sammanfattning av romanens första hälft

Dokument inför årsmötet

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Från Kristianstad till Vanbo

– via Lund, London och New York

 

MED EN HISTORIK ÖVER GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPETS 20 ÅR

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 40, hösten 2020

 

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

Har det funnits en förebild till fältskären Töpfer i Snörmakare

Lekholm får en idé? (Ido Leden)

Töpper, Töpfer eller Toepfer – en fråga om dialekt och stavning (Lennart Leopold)

Fakta kring Gustaf Hellström-sällskapets styrelse (Lennart Leopold)

Gustaf Hellström-sällskapet 2000 – 2020 (Disa Lundgren)

Vägar till Gustaf Hellström – medlemmar berättar

Jolo, Hellström och ”En fågel i handen” (Tommy Gustavsson)

En lycklig ingivelse (Jolo)

Makarna Hellström drabbades i New York av spanska sjukan (Lennart Leopold)

Boken om Amerika (Torsten Fogelqvist)

Herrgård i södra Dalarna blev inneställe för intellektuella antinazister (Hugo Karlsson)

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET 20 ÅR

 

Vägar till Gustaf Hellström

Medlemmar berättar

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 39, våren 2020

 

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

Britt Hellströms testamente (Roland Persson)

Samtal med Gustaf Hellströms systerson Magnus Sjölander 1998

Att fånga en stämning (Anders Tell)

Vägen till mitt ordförandeskap i GH-sällskapet (Lena Persson)

Hur fastnade jag som skolflicka för Hellström? (Lena Svanberg)

Dokument inför årsmötet

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström och Eugene O’Neills

Anna Christie

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 38, hösten 2019

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

 

Hellström och Eugene O’Neills Anna Christie

Av Lennart Leopold

Tidiga kontakter med The Provincetown Players och O’Neill

Gustaf Hellströms symboliska kapital

Hellströms artiklar om samtida amerikansk teater våren 1922

Dramaten tar kontakt. Första översättningen (Kejsar Jones)

Rådgivare inför Bonniers utgivning av O’Neill

Ytterligare turer kring översättning, uppsättning och publicering

Dramaten ändrar sina planer

Resumé av Anna Christie, med bilder från Greta Garbos film

Anna Christie på Dramaten

Ytterligare om Elsa af Trolles och Hellströms översättningar

Vägen mot O’Neills Nobelpris

’Don’t forget – Sweden gave me the Nobel Prize!’

 

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

Jag var en underhuggare…

Gustaf Hellströms släkt- och uppväxtförhållanden i verklighet och fiktion

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 37, våren 2019

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandebrev

’Jag var en underhuggare’ (av Lennart Leopold)

         I.     Verkligheten

Gustaf Hellströms släktförhållanden

Uppväxtförhållanden

      II.     Fiktionen

En självbiografisk pakt – sluten i efterhand

Romanerna om Stellan Petreus – ett livsprojekt

Myten om Gustaf Hellströms uppväxt i ’Storehus

Att dikta sig en bättre bakgrund – fallet Stellan Petreus

Att dikta sig en bättre bakgrund – fallet Kalle Lekholm

Familjernas svarta får

Dokument inför årsmötet

Årsmötet 7 april: ”Hellström, Garbo och O’Neills Anna Christie

Gustaf Hellströms morbror Jöns – några tillrättalägganden

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Det gläder mig att se att Du ännu

finns ovan jord

Faderns brev till Gustaf åren 1918–24

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 36, hösten 2018

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandebrev

Breven från fadern

Inledning

Breven till Gustaf i Amerika

Breven till Gustaf i Norrköping

Sverker Oredsson till minne

Gustaf Hellström och scoutrörelsen – en bekräftelse

Kriget, Wilson och freden – Sällskapets nya bok!

Information kring den nya dataskyddsförordningen

                                          (GDPR)

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

När bekräftelsen kom

Gustaf Hellström och året 1942

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 35, våren 2018

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

Preliminärer: Det var en tjusande idyll och Det isolerade öriket

Gustaf Hellström och året 1942

I.            Kring succén med romanen Kärlek och politik

II.          Kring sextioårsdagen den 28 augusti

III.        Kring invalet i Svenska Akademien den 16 oktober

IV.         Kring inträdet i Akademien den 20 december

Dokument inför årsmötet

Arton ubåtar i Biscayabukten (Hellström på väg till Amerika)

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Möten med den Nya kvinnan

Kring romanen Bengt Blancks sentimentala resa

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 34, hösten 2017

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordförandens sida

Kring Hellströms roman Bengt Blancks sentimentala resa

En tillägnan (Lennart Leopold)

Introduktion och sammandrag (Lennart Leopold)

Comme c’est simple, l’amour! (Gustaf Hellström)

En ny bok af Gustaf Hellström (Beth Hennings)

Gustaf Hellströms nya roman (John Landquist)

Inför ett nytt år. Tal av Gustaf Hellström i radio nyårsafton 1942

Baksidestexten till volym 5 i skriftserien: Resa i Stalins Ryssland

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

NÄR GUSTAF HELLSTRÖM VAR PEN-KLUBBENS ORDFÖRANDE

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 33, våren 2017

 

Innehåll

Ordföranden har ordet            

Hans Holmberg till minne (Roland Persson)

Möte om presshistoria, tryckfrihet och Gustaf

Hellström (Roland Persson)

Gustaf Hellström som ordförande för Svenska

PEN 1936-43 (Roland Persson)

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

Dagordning för årsmötet

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

GUSTAF HELLSTRÖMS LONDON

ADRESSER OCH LITTERÄRA MILJÖER

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 32, hösten 2016

 

Innehåll

Ordföranden har ordet            

Gustaf Hellström som ordförande för svenska PEN 1936–1943 (Roland Persson)            

PRESSHISTORIA OCH YTTRANDEFRIHET – information kring höstmötet

Reporter i världens största stad. Gustaf Hellström i London 1907–1910 – information kring sällskapets nya bok

Gustaf Hellströms London. Adresser och litterära miljöer (Lennart Leopold]

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

VART TOG HELLSTRÖMS FARBROR FREDRICK VÄGEN? EN GÅTA FÅR SVAR

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 31, våren 2016

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Kallelse till årsmötet

Notiser kring Hellströms farbror Fredrick och dennes familj

Inledning (Lennart Leopold)

Gustafs farbror Fredrick och dennes familj (Eric Bertili)

Avslutande funderingar (Lennart Leopold)

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2015

Dagordning för årsmötet         

Hellström-Nytt...     

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

JOFFRE – MÄNNISKAN OCH HÄRFÖRAREN

Av Gustaf Hellström

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 30, hösten 2015

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Joffre. Människan och härföraren (Gustaf Hellström)

Gustaf Hellström och Joffre (Lennart Leopold)

Styrelsens planer för skriftserien

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

En återblick på augusti 1914

Av Gustaf Hellström

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 29, våren 2015

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

En återblick på augusti 1914 (Gustaf Hellström)

I.      (DN 19.9.1915)

II.     (DN 20–21.9 1915)

III.    (DN 26.9.1915)

IV.     (DN 3.10.1915)

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2014

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

VÅR TIDS UNGDOM (forts.)

Av Gustaf Hellström

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 28, hösten 2014

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Kring Sybil och hennes män (Tommy Gustavsson)

 

Vår tids ungdom (Gustaf Hellström)

IV.  Krigsentusiasm och handlingstörst

V.   Katolicismens återkomst

VI.  Revanschlust, Pantersprång och patriotism

VII. Avslutning med omväxlande ros och ris

Hellström-Nytt...

 

 

 

 

 

VÅR TIDS UNGDOM

Av Gustaf Hellström

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 27, våren 2014

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Gustaf Hellström och kärleksförvecklingarna i Senlis våren 1914 (Lennart Leopold)

Vår tids ungdom (Gustaf Hellström)

I.   En ung fransman och hans katekes

II.  Om den förra, nu så förkättrade generationen

III. Sporten, Kaisern och Bergson

Styrelsens årsberättelse

Hellström-Nytt...

Sponsor samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström. Utrikeskorrespondent och författare 2

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 26, hösten 2013

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Meister Lekholm i tredje riket (Sigurd Rothstein)

Gustaf Hellström, reporter (Jan Olof Olsson)

Stellan och Siri Petreus i tredje riket

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström. Utrikeskorrespondent och författare

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 25, våren 2013

 

Innehåll

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Karta över skyltarna i projektet Det litterära Kristianstad

Zeppelinarna över Paris (Hellström 1915)

Möte mot dramatisk bakgrund. Ur romanen Den gången (Hellström 1944)

Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent (Per Rydén)

Styrelsens årsberättelse för 2012

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Före Stellan Petreus. Gustaf Hellströms tidiga barndomsskildringar

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 24, hösten 2012

  

Innehåll

Ordförandens sida

Våren (Gustaf Hellström)

Fostbrödralag (Gustaf Hellström)

Barnet och döden (Gustaf Hellström)

Den underbara hästen (Gustaf Hellström)

Fredrik Böök blev trogen barndomens hantverksideal (Hans Holmberg)

Hellström-Nytt…

 

 

 

 

 

’Nu arbetar jag. Som Satan!’. Kring Gustaf Hellströms första tid i Paris

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 23, våren 2012. Utökad upplaga

 

Innehåll

Ordförandens sida (Disa Lundgren)

Hellström-forskningens nestor avliden (Lennart Leopold)

Algot Ruhe (Lennart Leopold)

’För mig har 1911 varit det svartaste året i mitt liv.’ Ur brev- växlingen mellan Gustaf Hellström och författaren Algot Ruhe

Pariskvarter: Quartier Latin (Gustaf Hellström

Pariskvarter: Montparnasse (Gustaf Hellström)

’En skön och god, en stärkande och glädjande bok’. Gustaf Hellströms Kuskar i tysk översättning (Sigurd Rothstein)

Synen på engelsmannen hos Gustaf Hellström och hans samtid (Trygve Lönn)

Hellström-Nytt…

Matsalskyparen, värmen och Marocko. Ett sommarkåseri från en kontinental badort (Gustaf Hellström)

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2011

 

 

 

 

 

Good old George. Om Gustaf Hellström och George Lansbury

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 22, hösten 2011

 

Innehåll

Ordförandens sida (Disa Lundgren)

Redaktören tar ordet (Lennart Leopold)

Resebrev till redaktören, skrivet i Hampstead… (Tommy Gustavsson)

Good old George (Tommy Gustavsson)

Eastends drottning död (Gustaf Hellström)

Smakprov ur ”Pariskvarter: Quartier Latin (Gustaf Hellström)

Hellström-Nytt…

 

 

 

 

 

Snörmakare Lekholm och hjältarna från dansk-slesvigska kriget

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 21 våren 2011

 

Innehåll

Ordförandens sida

Brorsbarnbarnens hälsning och gåva (originalmanuskript till Taube-visa samt två Taube-dedikationer till Hellström)

Gustaf Hellström får en idé. Några anteckningar kring snörmakare Lekholm (Bengt Tomson)

Om utrikeskorrespondentens yrke förr och nu (Rolf Gustavsson)

En lunch på Den Gyldene Freden anno 1947 (Robert Bruce Lockhart)

Gustaf Hellström som kulturjournalist (Staffan Söderberg)

Styrelsens årsberättelse för 2010

När Gustaf Hellström rådde arméledning och departement att satsa på flygplan och piloter (Lennart Leopold)

Hellström-Nytt…

 

 

 

 

 

Jubileumsblad med tre längre uppsatser

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 20, hösten 2010

 

Innehåll

"Några funderingar kring Snörmakare Lekholms namn och idé", av Ulf Lekholm

"Livsöden i London. Om Gustaf Hellströms berättelse Kuskar", av Sigurd Rothstein

"Gustaf Hellströms sista roman", av Christer Wijkström

 

 

 

 

 

När Gustaf Hellström 'öfvrtransporterade' scoutrörelsens idé till Sverige

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 19, våren 2010.

 

Innehåll

Information

Ordförandens sida

Gustaf Hellström och scoutrörelsen (Lennart Leopold)

Därför, svenska skolpojkar, anmäl er med det samma! Gustaf Hellströms kampanj för scoutrörelsen hösten 1909 (Lennart Leopold)

Boy-scouts (Gustaf Hellström)

Mot militarism och prästadöme. Gustaf Hellström, Ellen Key och Elin Wägner i kamp för scoutrörelsen våren 1910 (L. Leopold)

Sammanfattande synpunkter kring Gustaf Hellström och scoutrörelsen (Lennart Leopold)

Ett PS om konsten att sätta punkt och att slira på

nätet (Anders Björnsson)

Styrelsens årsberättelse

Hellström-Nytt…

 

 

 

 

 

Gustaf Hellströms kampanj för scoutrörelsen 1909–1910. Text- och bildbilaga

 

Klicka på länken!

Text- och bildbilaga till Medlemsblad nr 19, våren 2010

 

Innehåll

Förord till bilagans andra upplaga. (Lennart Leopold)

Dagens text: Hvad vi ha att lära af England. Bref från Dagens Nyheters London-korrespondent. (Gustaf Hellström)

Dagens text: Boy-scoutsorganiseringar. (Gustaf Hellström)

Boy Scouts. Särtryck ur Almanack för ungdom 1910

(Gustaf Hellström)

Pristävlingar. Särtryck ur Almanack för ungdom 1910

Boy scout-förbund under bildande – Kommitté tillsatt vid möte på K.F.U.M. i går – Prästerlig protest mot

Idrottsöfningen på söndagen. (Osignerat referat)

Dagens text: Boy-scouts och prästadöme. (Gustaf Hellström)

Boy-scouts. (Några äldre och yngre vänner av scoutrörelsen)

Mitt första författarskap. (Gustaf Hellström)

Kvinnorna och boy scouts-rörelsen. Gårdagens möte uttalar sig för rörelsens utsträckning till flickorna. (Osignerat referat)

Dagens text: Engelska boy scouts och svenska. Ett föredrag i Kvinnoklubben. (Gustaf Hellström)

Boy scout-förbundets organisation – Centralstyrelse för hela landet utsedd – De religiösa synpunkterna segra vid fastställandet af förbundets lag. (Osignerat referat)

Dagens text: Boy-scouts, moral och religion. För Dagens

Nyheter af Gustaf Hellström 

Boy scout-styrelsen anser sig blott interimistisk. D:r Brandel klargör sin och “centralstyrelsens” ställning till rörelsen.

(osignerat referat av d:r Brandels föredrag)

Boy scouten under debatt på ett Viktoriasalsmöte i går.

(osignerat referat)

Dagens text: Till diskussionen om boy-scout. För Dagens

Nyheter af Ellen Key.

Låt oss nu också göra något för flickorna! (Elin Wägner)

Boyscoutrörelsens segertåg. De svenska riddar-pojkarna.

Här avbildas fyra sidor ur Idun 24/4 1910. Textinnehåll:         

[Presentation och historik] (osignerad)

Ebbe Lieberath och hans ”Ridarpojkar” (John Bratt)

Låt oss nu också göra något för flickorna (Elin Wägner)

Riddarpojkarna (dikt av Iduns redaktör Johan Nordling)

Boy-Scout. (Bjarne Bogbinder)

Boy scouting. (Osignerad)

Nytt Släkte. (Erik Lundström)

Scoutrörelsens grundare Baden-Powell död. (Gustaf Hellström)

 

Bilder:

Foton på engelska scouter 1909 i Boy-Scouts: ”Klart till uppbrott”; ”Patrullchef”; ”Signalerande spejare”; ”Den första hjälpen”; ”Förberedelser till middagsmålet” och ”Vila”; ”General R.S.S. Baden-Powell.

”På lur”. Teckning från Söndags-Nisse. (Avbildad i Dagens Nyheter).

Gustaf Hellström. (Foto i Idun).

Elin Wägner och redaktionen för Idun. Uppslag ur Idun återgivet i Elin Wägner. Amason med två bröst.

Erik Lundström avritad i Dagens Nyheter.

Ellen Key. Två foton ur Elin Wägner. Amason med två bröst.

Elin Wägner, ”Pennskaftet”. Ur Elin Wägner. Amason med två bröst.

Foton i Idun 24/4 1910. Ett stort antal foton av svenska scouter i verksamhet.

Löjtnant H. Möller, D:r R. Brandel och Amanuens C. Edelstam.

D:r Sven Hedin, Löjtnant E. Killander, Fröken Cecilia Milow och Kapten E. Lieberath.

 

 

 

 

 

Käre Broder Fredrik! Hellströms vänskap till Böök i ny belysning

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 17-18, hösten 2009

 

Innehåll

Höstens aktiviteter

Ordförandens sida            

Gustaf Hellströms brev till Fredrik Böök, med kommentarer av Hans Holmberg och Lennart Leopold

Per Hallströms Thanatos (opublicerad recension skriven av Gustaf Hellström)

Bo Bergmans och Fredrik Bööks recensioner av boken Snödroppen. Ett tema i variationer (1909)

Om det psykologiskt riktiga och om ett estetiskt hjärnspöke. Kring Bööks recensioner av Hellström (Lennart Leopold)

Inledning till Noveller av Gustaf Hellström (Fredrik Böök)

Lena Svanberg till minne (Lennart Leopold)

Hellström-Nytt…

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström i Åhus

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 16, våren 2009

 

Innehåll

Information om årsmötet

Ordförandens sida

Gustaf Hellström och Åhus (Lennart Leopold)

En hamnpromenad (novell av Gustaf Hellström)

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008

Hellström-Nytt…      

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström i London och på Irland

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 15, hösten 2008

 

Innehåll

Information om höstens aktiviteter

Ordförandens sida

”London” – fortsättning från förra numret (Gustaf Hellström)

Verkligheten bakom Maureens ”Villa Kaprifol” i Kärlek och politik (Lennart Leopold)

I Gustaf Hellströms hjulspår på Irland (Lennart Leopold)

Hellström-Nytt…

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström i London

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 14, våren 2008

 

Innehåll

Information om årsmötet

Ordförandens sida

Han hamnar fel – men ändå rätt! Funderingar kring Hellströms Londonskildringar (Lennart Leopold)

Kyrkogatan 35 (Gustaf Hellström)            

London (Gustaf Hellström)

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2007

Hellström-Nytt…      

 

 

 

 

 

Gustaf Hellströms Kaos. En trilogi (1907)

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 13, hösten 2007

 

Innehåll

Information

Nytt på hemsidan: Hellströms artiklar, orter och litterära miljöer

Mannen med skägget. Om Hellströms bror Malte (Tord Ersgård)

Adolf Hedin och Gustaf Hellström (Sverker Oredsson)

Bo Bergmans recension av Kaos

Ur August Brunius recension av Kaos

Hellströmförlag: Bonnier, Ljus och Albert Langen (Lennart Leopold)

Den senaste boken degraderar de föregående… (Lennart Leopold)

Stellan Petreus romandebut (Lennart Leopold)         

Hellström-Nytt…      

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström som dramatiker

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 12, våren 2007

 

Innehåll

Information

Ordföranden har ordet (Sverker Oredsson)

Ivo Holmqvist om Gustaf Hellström och Amerika

Pamuk, Hellström och armenierna (Ivo Holmqvist)

Gustaf Hellströms succé som dramatiker (Lennart Leopold)

Utdrag ur ett par recensioner av Han träffas inte här (1947)

Ett vädjande lyssnarbrev

Utdrag ur ett par recensioner av Ung man gör visit (1950)

Galen eller geni. Om Erland i Ung man gör visit (Lennart Leopold)

Styrelsens årsberättelse

Hellström-Nytt

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström i Amerika

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 11, hösten 2006

 

 

Innehåll

Information

Ordföranden har ordet (Sverker Oredsson)

Uppskattat föredrag om Maria von Platen (Lennart Leopold)

”Men härdad blev man. Inte en förkylning på två år!” Ur Stellan Petreus berättelser om tiden i Amerika (Gustaf Hellström)

Breven bekräftar: Hellström bodde i Woodstock! (Lennart Leopold)

Hellström och kretsen kring John Reed (Lennart Leopold)

En finsk immigrants alternativa öden i Amerika (Lennart Leopold)

Hellström-Nytt

 

 

 

 

 

Dandy, kyssmärke och Maria von Platen

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 10, våren 2006

 

Innehåll

Information

Ordföranden har ordet

Maria von Platen, Söderberg och Gustaf Hellström (Anders Bojs)

Om dandyn i konsten. Referat av Thomas Kjellgrens föredrag (Lennart Leopold)

Hur förklara kyssmärket på den älskades hals? (Lennart Leopold)

Vad gjorde Hellström i Woodstock, USA? (Lennart Leopold)

Hur förklara kyssmärket… (fortsättning)

Gustaf Hellström-sällskapets årsberättelse

Hellström-Nytt

Bengt Holmströms dikt ”Gustaf Hellström 1882–1953”

 

 

 

 

 

Kärlek och journalistik samt Hellströms första roman

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 9, hösten 2005

 

Innehåll

Information

Göran Ågren till minne

Kärlek och journalistik (Lena Svanberg)

När mannen vaknar – Hellströms första roman (Lennart Leopold)

Tre kritiker om Hellströms första roman (Lennart Leopold)

”En lyckligt olycklig ungdomskärlek” (Lennart Leopold)

Hellström-Nytt

 

 

 

 

 

Jag kallar det infam illvilja, hjärtlös elakhet.”

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 8, våren 2005

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Jag kallar det infam illvilja, hjärtlös elakhet.” Kring Gustaf Hellströms debut, i fiktion och verklighet (Lennart Leopold)

Verksamhetsberättelse för år 2004

 

 

 

 

 

Tema Utö

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 7, hösten 2004

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Storm över Tjurö. Politisk allegori eller nyckelroman i skärgårdsmiljö? (Eva Ström)

Gustaf Hellström på Tjurö (Åke T:son Lovén)

”Tillbaka till min ungdoms ö” (Lennart Leopold)

Novellen ”Tändsticksasken” ur Ungkarlar (1904)

 

 

 

 

 

Varia

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 6, våren 2004

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Hellström och skärgården (Eva Ström)

Ur Storm över Tjurö

Hellström, Böök och vida världen. Sammanfattning av ett föredrag av professor Svante Nordin (Lennart Leopold)

Underofficerssonen i garnisonsstaden. Referat från möte i Stora Kronohusets officersmäss (Lennart Leopold)

Tema London i Hellströms författarskap (utdrag ur olika texter)

Verksamhetsberättelse för år 2003

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 5, hösten 2003

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Boken om Hellström. Om Ingemar Hermanssons Hellströmbiografi. (Sverker Oredsson)

Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent (Per Rydén)

 

 

 

 

 

Tema Första världskriget

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 4, våren 2003

 

Stellan Petreus, Frankrike och första världskriget. Ur romanen Den gången (Gustaf Hellström)

Gustaf Hellström i ny presshistoria (Sverker Oredsson)

 

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström, reporter

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 3, våren 2002

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Kallelse till årsmöte

Program för en dag i Gustaf Hellströms och Vilhelm Ekelunds fotspår i Lund

Gustaf Hellström, reporter (Jan Olof Olsson - Jolo)

 

 

 

 

 

Hellström som ung poet samt två artiklar från London 1907

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 2, hösten 2001

 

Innehåll

Ordföranden har ordet

Gustaf Hellström som ung poet (Lennart Leopold)

Gustaf Hellström och Nobelprisen (Sverker Oredsson)

En sensationell process med politisk bakgrund (Gustaf Hellström)

Kring Whiteley-mysteriet (Gustaf Hellström)

Fakta kring Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Det första medlemsbladet

 

Klicka på länken!

Medlemsblad nr 1 årgång 1, våren 2001

 

 

 

 

 Innehåll

 

Fakta kring sällskapet och styrelsens avsiktsförklaring

Ordföranden har ordet

Gustaf Hellström och Fredrik Böök. Referat av Svante Nordins föredrag vid mötet då Sällskapet bildades (Lennart Leopold)

Gustaf Hellströms debut (Lennart Leopold)

”Trolltyg” och ”Höstgille” – två dikter av signaturen Olagus (Gustaf Hellström) i Solglimten. Veckobilaga till Malmö-Tidningen, 13 oktober 1900

"Litteraturskandinavismen på 1790-talet". Ur Illustrerad svensk tidskrift, årg. 2 (1901), nr 7 (juli)

 

 


Gustaf Hellström-sällskapet

lennart.leopold snabel-a gmail.com