Människan | Författaren | Sällskapet | Kontakt | Aktuellt | Hem

 


 

 

 

    

Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad i fulltext (pdf)

 

Sällskapet ger ut två medlemsblad per år. Innehållet har varit blandat, men ända sedan starten har det i allmänhet funnits ett mer eller mindre genomgående tema för respektive nummer.

 

Häftena är listade med det senaste numret först.

 

För närvarande finns nummer 1 (2001) och 4 (2003) samt nummer 9 till och med 33 tillgängliga.

 

Klicka på länkarna för att läsa. Du behöver dock ha Adobe Reader på din dator för att det ska fungera. Förteckningen kompletteras successivt.

 

 

NÄR GUSTAF HELLSTRÖM VAR PEN-KLUBBENS ORDFÖRANDE

Medlemsblad nr 33, våren 2017

 

Innehåll

Ordföranden har ordet            

Hans Holmberg till minne (Roland Persson)              

Möte om presshistoria, tryckfrihet och Gustaf

Hellström (Roland Persson)

Gustaf Hellström som ordförande för Svenska

PEN 1936-43 (Roland Persson)

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016              

Dagordning för årsmötet

Hellström-Nytt...

Faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

GUSTAF HELLSTRÖMS LONDON

ADRESSER OCH LITTERÄRA MILJÖER

Medlemsblad nr 32, hösten 2016

 

Innehåll

Ordföranden har ordet            

Gustaf Hellström som ordförande för svenska PEN 1936–1943 (Roland Persson)   

PRESSHISTORIA OCH YTTRANDEFRIHET – information kring höstmötet

Reporter i världens största stad. Gustaf Hellström i London 1907–1910 – information kring sällskapets nya bok

Gustaf Hellströms London. Adresser och litterära miljöer (Lennart Leopold]

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

VART TOG HELLSTRÖMS FARBROR FREDRICK VÄGEN? EN GÅTA FÅR SVAR

Medlemsblad nr 31, våren 2016

 

Ordföranden har ordet

Kallelse till årsmötet

 

Notiser kring Hellströms farbror Fredrick och dennes familj

·         Inledning (Lennart Leopold)

·         Gustafs farbror Fredrick och dennes familj (Eric Bertili)

·         Avslutande funderingar (Lennart Leopold)

 

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2015

Dagordning för årsmötet         

 

Hellström-Nytt...     

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

JOFFRE – MÄNNISKAN OCH HÄRFÖRAREN

AV GUSTAF HELLSTRÖM:

Medlemsblad nr 30, hösten 2015

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

 

Joffre. Människan och härföraren (Gustaf Hellström)

 

Gustaf Hellström och Joffre (Lennart Leopold)

 

Styrelsens planer för skriftserien

 

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

GUSTAF HELLSTRÖM: VÅR TIDS UNGDOM

Medlemsblad nr 29, våren 2015

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

 

En återblick på augusti 1914 (Gustaf Hellström)

I.      (DN 19.9.1915)

II.     (DN 20–21.9 1915)

III.    (DN 26.9.1915)

IV.     (DN 3.10.1915)

 

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2014

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

GUSTAF HELLSTRÖM: VÅR TIDS UNGDOM (forts.)

Medlemsblad nr 28, hösten 2014

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Kring Sybil och hennes män (Tommy Gustavsson)

 

Vår tids ungdom (Gustaf Hellström)

IV.  Krigsentusiasm och handlingstörst

V.   Katolicismens återkomst

VI.  Revanschlust, Pantersprång och patriotism

VII. Avslutning med omväxlande ros och ris

 

Hellström-Nytt...

 

 

GUSTAF HELLSTRÖM: VÅR TIDS UNGDOM

Medlemsblad nr 27, våren 2014

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Gustaf Hellström och kärleksförvecklingarna i Senlis våren 1914 (Lennart Leopold)

 

Vår tids ungdom (Gustaf Hellström)

I.   En ung fransman och hans katekes

II.  Om den förra, nu så förkättrade generationen

III. Sporten, Kaisern och Bergson

 

Styrelsens årsberättelse

Hellström-Nytt...

Sponsor samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

Medlemsblad nr 26, hösten 2013

 

Gustaf Hellström. Utrikeskorrespondent och författare 2

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Meister Lekholm i tredje riket (Sigurd Rothstein)

Gustaf Hellström, reporter (Jan Olof Olsson)

Stellan och Siri Petreus i tredje riket

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

Medlemsblad nr 25, våren 2013

 

Gustaf Hellström. Utrikeskorrespondent och författare

 

Om detta nummer av medlemsbladet

Ordföranden har ordet

Karta över skyltarna i projektet Det litterära Kristianstad

Zeppelinarna över Paris (Hellström 1915)

Möte mot dramatisk bakgrund. Ur romanen Den gången (Hellström 1944)

Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent (Per Rydén)

Styrelsens årsberättelse för 2012

Hellström-Nytt...

Sponsorer samt faktaruta om Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

Medlemsblad nr 24, hösten 2012

 

Före Stellan Petreus. Gustaf Hellströms tidiga barndomsskildringar

 

Ordförandens sida

Våren (Gustaf Hellström)

Fostbrödralag (Gustaf Hellström)

Barnet och döden (Gustaf Hellström)

Den underbara hästen (Gustaf Hellström)

Fredrik Böök blev trogen barndomens hantverksideal (Hans Holmberg)

Hellström-Nytt…

 

 

Medlemsblad nr 23, våren 2012. Utökad upplaga

 

’Nu arbetar jag. Som Satan!’. Kring Gustaf Hellströms första tid i Paris

 

Ordförandens sida (Disa Lundgren)

Hellström-forskningens nestor avliden (Lennart Leopold)

Algot Ruhe (Lennart Leopold)

’För mig har 1911 varit det svartaste året i mitt liv.’ Ur brev- växlingen mellan Gustaf Hellström och författaren Algot Ruhe

Pariskvarter: Quartier Latin (Gustaf Hellström

Pariskvarter: Montparnasse (Gustaf Hellström)

’En skön och god, en stärkande och glädjande bok’. Gustaf Hellströms Kuskar i tysk översättning (Sigurd Rothstein)

Synen på engelsmannen hos Gustaf Hellström och hans samtid (Trygve Lönn)

Hellström-Nytt…

Matsalskyparen, värmen och Marocko. Ett sommarkåseri från en kontinental badort (Gustaf Hellström)

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhetsberättelse för år 2011

 

 

Medlemsblad nr 22, hösten 2011

 

Good old George. Om Gustaf Hellström och George Lansbury

 

Ordförandens sida (Disa Lundgren)

Redaktören tar ordet (Lennart Leopold)

Resebrev till redaktören, skrivet i Hampstead… (Tommy Gustavsson)

Good old George (Tommy Gustavsson)

Eastends drottning död (Gustaf Hellström)

Smakprov ur ”Pariskvarter: Quartier Latin” (Gustaf Hellström)

Hellström-Nytt…

 

 

Medlemsblad nr 21 våren 2011

 

Snörmakare Lekholm och hjältarna från dansk-slesvigska kriget

 

Ordförandens sida

Brorsbarnbarnens hälsning och gåva (originalmanuskript till Taube-visa samt två Taube-dedikationer till Hellström)

Gustaf Hellström får en idé. Några anteckningar kring snörmakare Lekholm (Bengt Tomson)

Om utrikeskorrespondentens yrke förr och nu (Rolf Gustavsson)

En lunch på Den Gyldene Freden anno 1947 (Robert Bruce Lockhart)

Gustaf Hellström som kulturjournalist (Staffan Söderberg)

Styrelsens årsberättelse för 2010

När Gustaf Hellström rådde arméledning och departement att satsa på flygplan och piloter (Lennart Leopold)  

Hellström-Nytt… 

 

 

Medlemsblad nr 20, hösten 2010

Jubileumsblad med tre längre uppsatser:

"Några funderingar kring Snörmakare Lekholms  namn och idé" av Ulf Lekholm

"Livsöden i London. Om Gustaf Hellströms berättelse Kuskar" av Sigurd Rothstein

"Gustaf Hellströms sista roman" av Christer Wijkström

 

Medlemsblad nr 19, våren 2010.

TEMA: När Gustaf Hellström 'öfvrtransporterade' scoutrörelsens idé till Sverige

 

Text- och bildbilaga till Medlemsblad nr 19, våren 2010

TEMA: Gustaf Hellströms kampanj för scoutrörelsen 1909–1910

 

Medlemsblad nr 17-18, hösten 2009

TEMA: Käre Broder Fredrik! Hellströms vänskap till Böök i ny belysning

 

Medlemsblad nr 16, våren 2009

TEMA: Gustaf Hellström i Åhus

 

Medlemsblad nr 15, hösten 2008

TEMA: Gustaf Hellström i London och på Irland

 

Medlemsblad nr 14, våren 2008

TEMA: Gustaf Hellström i London

 

Medlemsblad nr 13, hösten 2007

TEMA: Gustaf Hellströms Kaos. En trilogi (1907)

 

Medlemsblad nr 12, våren 2007

TEMA: Gustaf Hellström som dramatiker

 

Medlemsblad nr 11, hösten 2006

TEMA: Gustaf Hellström i Amerika

 

Medlemsblad nr 10, våren 2006

TEMAN: Dandy, kyssmärke samt Maria von Platen

 

Medlemsblad nr 9, hösten 2005

TEMAN: Kärlek och journalistik samt Hellströms första roman

 

Medlemsblad nr 4, våren 2003

TEMA: Första världskriget

 

Medlemsblad nr 1 årgång 1, våren 2001

Det allra första medlemsbladet innehåller bland annat Hellströms debutdikter samt en litteratur-historisk uppsats om "Litteraturskandinavismen på 1790-talet", som han fick publicerad 1901.

 

 

 

 

 


Gustaf Hellström-sällskapet  Kristianstad 

lennart.leopoldsnabel-acomhem.se