Det litterära Kristianstad

 

Här nedan finns:

 

Presentation av projektet

 

Karta och texthäfte

 

Datum och tider för rundvandringarna sommaren 2019

 

 

 

HISTORIK

Ett efterlängtat projekt invigs

Staden har stolta traditioner på det litterära området och skyltar har diskuterats även tidigare. Men de senaste åren har det äntligen blivit av! Lördagen den 15 december 2012 hade Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med Kristianstads kommun glädjen att inviga det gemensamma skyltprojektet Det litterära Kristianstad.

 

Dec 2012 Skyltinvigningen 004

 

Kristianstads kommuns kultur- och fritidschef Bengt-Åke Kjell invigningstalar, flankerad av Disa Lundgren och Kristianstads Motettsällskap. (Foto: Lennart Leopold)

 

 

I medlemsblad nr 26 skrev en stolt Disa Lundgren:

 

”Som jag förutskickade i jul- och nyårsbrevet, kunde de första litterära skyltarna högtidligen invigas av kultur- och fritidschefen Bengt-Åke Kjell lördagen den 15 dec 2012. Tyvärr var vädret oss synnerligen onådigt – det regnblaskade, blåste isande och var glashalt – så flera som tänkt komma till invigningen vågade sig klokt nog – men tyvärr – inte ut. Extra festligt och fint blev det genom att Motettkören sjöng vackert efter invigningstalen.”

 

 

Femton skyltar har nu blivit 28

Vid invigningen i december 2012 var antalet skyltar femton men sedan dess har ytterligare tillkommit i flera omgångar – från Norra Kasern i norr till Gamla Yllefabriken i söder och från promenaden längs ån i väster till Vasagatan i öster.

 

På internationella kvinnodagen den 8 mars 2016 monterades ytterligare tre skyltar, så nu är antalet uppe i 28. De nya skyltarna innehåller presentationer och citat ur ytterligare verk av Eva Ström, Birgitta Trotzig och Eva Waldemarsson. Placeringen är Kulturkvarteret (Ström), Lilla Torgs sydvästra hörn (Trotzig) samt Rådhuskvarteret vid nordvästra hörnet av Stora Torg (Waldemarsson).

 

P1080014

 

Här monterar två herrar från C4 Teknik upp den andra Eva Waldemarsson-skylten, denna gång på Rådhuskvarterets fasad. Delar av Gustaf Hellström-sällskapets styrelse tittar nöjda på, från vänster ser vi Bo Silverbern, Bengt Granstrand (delvis skymd) och sällskapet ordförande Disa Lundgren. (Foto: Lennart Leopold)

 

P1080021

 

Disa Lundgren är strålande glad. (Foto: Lennart Leopold)

 

 

Medarbetare i skyltprojektet

Gustaf Hellström-sällskapet har ombesörjt val av texter och bilder samt utformning av skyltarna. Dessa har sedan tillskapts och monterats av Hå-Ji Skylt AB, varvid kommunens Kultur- och fritidsförvaltning har stått för kostnaderna, utom beträffande de fyra skyltarna på Söderportgymnasiet, vilka har bekostats av Föreningen Gamla Kristianstadselever.

 

Litterära vandringar

Gustaf Hellström-sällskapet har anordnat guidade litterära vandringar sedan sommaren 2014.. Vandringarna fortsätter sommaren 2019. Se datum och tider m.m. här nedan!

 

 

Men den intresserade kan också gå runt i stan på egen hand. En tydlig karta i pdf-format kan hämtas här.

KARTA

 

För den som befinner sig på annan ort publicerar vi även ett häfte där man kan läsa skyltarnas texter och se porträtten av de olika författarna. Häftet innehåller nu samtliga skyltars texter:

TEXTHÄFTE

 

 

 

 

Litterära vandringar i Kristianstad

 

Sommaren 2019

 

Gustaf Hellström-sällskapets litterära vandringar i Kristianstad har blivit något av en tradition och anordnas även sommaren 2019, enligt nedan.

 

Observera att det är två olika rundvandringar som erbjuds, varav den ena börjar i Gustaf Hellström-rummet och helt ägnas Gustaf Hellström medan den andra börjar på Stora Torg och tar upp andra kända författare med Kristianstadsanknytning.

 

 

Onsdagen den 26/6
Gustaf Hellströms Kristianstad

Välkommen till en litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.

Vandringen börjar på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsätter till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18.
Kostnad 20 kr.

 

 

 

Onsdagen den 10/7
Författarnas Kristianstad

Välkommen till en litterär rundvandring i Kristianstad-litteraturens fotspår.

Vi börjar vid Rådhuset, Stora Torg, och vandrar genom Kristianstad centrum. Vi berättar om Hjalmar Söderberg, Fredrik Böök, Birgitta Trotzig m fl betydande författarskap.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18.
Kostnad 20 kr.

 

 

 

Onsdagen den 24/7
Gustaf Hellströms Kristianstad

Välkommen till en litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.

Vandringen börjar på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsätter till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18.
Kostnad 20 kr.

 

 

Onsdagen den 7/8
Författarnas Kristianstad

Välkommen till en litterär rundvandring i Kristianstad-litteraturens fotspår.

Vi börjar vid Rådhuset, Stora Torg, och vandrar genom Kristianstad centrum. Vi berättar om Hjalmar Söderberg, Fredrik Böök, Birgitta Trotzig m fl betydande författarskap.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18.
Kostnad 20 kr.

 

 

 

Fredagen den 6/9

Gustaf Hellströms Kristianstad

Välkommen till en litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.

Vandringen börjar på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsätter till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 16.
Kostnad 20 kr.

 

 

Vi önskar er en trevlig vandring!

 

Styrelsen