AKTUELLT I GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET

 

 

VÅREN 2023

 

Här följer information om årsmötet i april, Kulturnatten i maj samt två författar-vandringar under sommaren.

 

 

Årsmöte 2023 – söndagen den 23 april

Alla önskas välkomna till Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte, som kommer att genomföras söndagen den 23 april 13:00–15:00 i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek.

Litteraturvetaren Thomas Ek från Lund talar över ämnet ”Hugskott och kosmos – några nedslag i Olle Hammarlunds liv och författarskap”.

Olle Hammarlund (1918–1976) var uppvuxen i Kristianstad. Fadern Karl Oskar Hammarlund var medarbetare på Kristianstads Läns Tidning och under några år också dess chefredaktör. Sonen Olle gick i faderns fotspår och blev journalist och författare.

Årsmötet avslutas med kaffe med dopp.

 

 

 

Kulturnatten fredagen den 19 maj

Under Kulturnatten fredagen den 19 maj håller Gustaf Hellström-sällskapet öppet hus i Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket.

Vi får återkomma med tider och ytterligare information.

 

 

 

 

Författarvandringar
Sommaren 2023

 

28/6

Gustaf Hellströms Kristianstad
Välkommen till en litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.

Vandringen börjar på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsätter till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18. Kostnad 20 kr


26/7

Författarnas Kristianstad

Välkommen till en litterär rundvandring i Kristianstad-litteraturens fotspår.

Vi börjar vid Rådhuset, Stora Torg, och vandrar genom Kristianstad centrum.

Vi berättar om Hjalmar Söderberg, Fredrik Böök, Birgitta Trotzig m fl betydande författarskap.

Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18. Kostnad 20 kr.

 

Arrangör: Gustaf Hellström-sällskapet.
www.gustafhellstrom.se
ghsallskapet@gmail.com

 

 

 

 

 

HÖSTEN 2022

 

Bokfestivalen i Kristianstad

9 och 10 september 2022

 

På fredagen den 9 september, 16.00-17.00, ordnar Gustaf Hellström-sällskapet en litterär vandring i Gustaf Hellströms fotspår i centrala Kristianstad. Vandringen börjar på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsätter till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.

Pris: 20 kronor.

 

På lördagen ordnas bokbord på Östra Boulevarden

från 9.00.

 

 

Bokmässan i Göteborg

Vid Bokmässan i Göteborg delar Gustaf Hellström-sällskapet monter med Mediehistoriska sällskapet.

 

På De Litterära Sällskapens scen kommer Roland Persson att presentera vår senaste Hellström-bok, novellsamlingen Morgonstämning och andra noveller Tid: fredagen den 23 september 15.30.

 

 

Höstmöte ordnas lördagen den 15 oktober2022

Vid Gustaf Hellström-sällskapets höstmöte talar Mikael Nydahl och Lida Starodubtseva över ämnet ”Det fria ordet i Ryssland och Belarus i Ukrainakrigets skugga”. Se utförligare presentation på föregående sida!

 

OBS Ny lokal!

Mötet hålls i Bostadsrättsföreningen Stormens gårdshus. Ingång från Ängsvägen. Kristianstad.

Lördagen den 15 oktober 14.00-16.00

 

Fri entré

 

 

 

 

 

 

 

VÅREN 2022

 

 

Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte 2022

hölls lördagen den 2 april kl 14:00 – 16:00 i Östermalmkyrkan i Kristianstad.

 

På programmet stod

 

1.  SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

2.  FÖREDRAG:

Anders Björnsson talade över ämnet "Två resor till Ryssland – Joseph Roths och Gustaf Hellströms".

 

En skriftlig version av föredraget kommer i Gustaf Hellströms-sällskapets medlemsblad nr 44, hösten 2022.

 

 

 

 

 

 

HÖSTEN 2021

 

Gustaf Hellström-sällskapet höll höstens medlemsmöte 2021 i

Östermalmskyrkan i Kristianstad, lilla salen, lördagen den 30 oktober

kl 14:00–16:00.

 

Programmet innehöll följande punkter:

 

1.   Eva Ström: Reflektioner kring Gustaf Hellström-sällskapets historia.

 

2.  Roland Persson aktualiserar vår skriftserie och talar då främst kring Gustaf Hellströms noveller, utifrån vår senaste volym, MORGONSTÄMNING och andra noveller.

 

3.  Som avslutning på medlemsmötet genomför vi en dialog med närvarande medlemmar om hur vi vill att framtiden i sällskapet ska se ut.

 

Alla medlemmar bjöds på kaffe och kaka.

 

 

Stöd sällskapet genom att köpa våra böcker! Vi säljer dem på våra medlemsmöten, men de kan också beställas i bokhandeln eller hos nätbokhandlarna.

 

 

 

 

LITTERÄRA VANDRINGAR SOMMAREN 2021

 

Under sommaren ordnades fyra litterära vandringar, vilka tyvärr lockade mycket få besökare. Kanske pandemin? Vi funderar kring nya grepp!

 

 

 

 

 

VÅREN 2021

 

ÅRSMÖTET DEN 24 APRIL 2021

Vi var en liten tapper skara som höll årsmöte via Nätet (Zoom). Intressant att pröva tekniken! Och de nödvändig besluten blev ju tagna.

 

 

 

 

 

HÖSTEN 2020

 

Det blev inget årsmöte på våren på grund av pandemin, men Gustaf Hellström-sällskapet ordnade i stället ett nedbantat årsmöte i Gustaf Hellström-rummet, söndagen den 18 oktober 2020, 15.00.

 

 

 

 

SOMMAREN 2020

 

Gustaf Hellström-sällskapet 20 år!

 

Sällskapet startade sin verksamhet år 2000 och fyllde alltså tjugo år under 2020.

 

 

Morgonstämning och andra noveller (häftad)

 

Sällskapets nya bok, sommaren 2020

Se nedan!

 

 

STYRELSENS INFORMATION I CORONA-TIDER SÅG UT SÅ HÄR

 

DE TRÅKIGA BESKEDEN

Inga litterära vandringar sommaren 2020

Under rådande förhållanden har styrelsen beslutat att inte anordna några vandringar denna sommar. Vi beklagar detta och hoppas kunna återuppta de uppskattade vandringarna nästa sommar.

 

Kristianstads traditionella bokfestival kommer inte att genomföras i september, men det tycks finnas planer att i stället genomföra den i januari 2021.

 

Vi vill också påminna om att Bokmässan i Göteborg inte heller kommer att genomföras detta år.

 

 

DE POSITIVA BESKEDEN

Höstens medlemsblad beräknas sändas ut

till medlemmarna under första hälften av september. Innehållet artar sig att bli fylligt och varierat, precis som det bör vara i ett jubileumsnummer!

 

Allt material är inte färdigt och levererat till redaktören ännu, men klart är redan att vi får läsa om den sannolika förebilden till fältskären Töpfer, Snörmakare Lekholms svärfar i romanen. Han finns till och med på bild!

 

Under rubriken ”Medlemmar berättar” anknyts till Lund men även till London. Kanske kommer det in fler medlemstexter? Välkommen att skicka in!

 

Och så uppmärksammas förstås att det till senhösten är 100 år sedan Gustaf Hellströms stora Amerikaroman Ett rekommendationsbrev gavs ut.

Är det förresten en roman?

 

 

 

Morgonstämning och andra noveller

Även om vårt populära bokbord inte kommer att kunna ställas fram på länge,

kan Gustaf Hellström-sällskapets nya bok

ändå köpas redan nu, nämligen i nätbokhandeln.

Sök alltså bokens titel på förslagsvis Adlibris.com,  bokus.com  eller cdon.se

 

Här nedan en avbildning av bokens baksida

 

 

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

MORGONSTÄMNING

och andra noveller

 

Berättelser från Paris, London, New York, Söderköping, Åhus och en del andra platser, behandlande skurkar, advokater, affärsmän, städ-fruar, studenter, sjömän, grönsaksmånglare och andra mera vanliga dödliga.

 

Gustaf Hellström-sällskapet har i skriftserien hittills satsat på utrikeskorrespondenten. När det i den sjunde boken äntligen är dags att lyfta fram novellisten Gustaf Hellström

har vi valt ut fyra noveller vardera ur samlingarna Ungkarlar (1904), Olsson går i land (1924) och Mannen vid ratten (1926).

 

 

 

VÅREN 2020

Med anledning av Corona-viruset och dess spridning beslöt Gustaf Hellström-sällskapets styrelse att ställa in vårens årsmöte, som ju var planerat till söndagen den 19 april 2020.

 

Vi hoppas att om möjligt i stället kunna genomföra årsmöte och jubileumsprogram söndagen den 18 oktober.

 

Det planerade programmet för Gustaf Hellströms släktingar planerar vi i så fall att genomföra lördagen den 17 oktober. Ny inbjudan kommer att skickas ut i god tid.

 

Lena Persson

Ordförande

 

PS

Observera att medlemsblad nr 39, som skickades ut i slutet av mars, hade tryckts i förväg och att ändringarna inte kunde föras in i efterhand.

 

 

 

 

 

 

 

Visa källbilden

FÖLJ GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET

PÅ FACEBOOK!

DÄR HITTAR DU AKTUELL INFORMATION INFÖR VÅRA AKTIVITETER SAMT BILDER OCH ANNAN DOKUMENTATION FRÅN VÅRA MÖTEN M.M.

 

 

NYTT PÅ HEMSIDAN

Från hemsidan kan man som PDF ladda ned den omfattande dokumentationen i text och bild kring Gustaf Hellströms vistelseorter och litterära miljöer. Se särskild rubrik på startsidan!

 

 

 

HÖSTEN 2019

 

Gustaf Hellström-sällskapets höstmöte hölls söndagen den 13 oktober

 

Sällskapet ordnade höstmöte med föredrag och presentationer, bokbord och förfriskningar i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek.

 

Denna gång gavs ett blandat program, där styrelsen presenterade såväl pågående som planerade projekt:

 

Planer redovisades avseende Sällskapets 20-årsjubileum nästa år.

 

Roland Persson informerade kring den aviserade läsecirkeln som gavs i Gustaf Hellström-sällskapets regi och i samarbete med Stadsbiblioteket.

 

Innehållet i skriftseriens nästa bok presenterades av medlemmarna i redaktionsgruppen, som introducerade och läste ur några av de noveller som valts ut att ingå.

 

Lennart Leopold lyfte fram några nya rön kring Gustaf Hellströms tid i Stockholm och Paris. Tyvärr fungerade inte tekniken (ljud och bild) varför programmet väsentligt kortades.

 

Från hemsidan kan den intresserade i stället som PDF ladda ned den omfattande dokumentationen i text och bild kring Gustaf Hellströms vistelseorter och litterära miljöer (1882–1953). Se särskild rubrik på startsidan!

 

 

 

 

ARBETET MED ATT UPPDATERA HEMSIDAN BLEV KLART UNDER HÖSTEN!

 

Samtliga medlemsblad finns nu att ladda ner som pdf från hemsidan

 

Förteckningen ”Litteratur om och kring Gustaf Hellström” har uppdaterats, avseende texter publicerade i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie samt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad genom åren. Ytterligare kompletteringar kommer att ske successivt.

 

Höstens medlemsblad hade rubriken Gustaf Hellström och Eugene O’Neills Anna Christie. Det kan nu laddas ned

 

 

 

HÖSTENS STUDIECIRKEL

Datum för anmälan till studiecirkeln kring Kristianstadslitteraturen var satt till den 20 september (2019). Ett tiotal deltagare anmälde sig.

 

 

 

 

Sommaren 2019

 

Här nedan finns

 

Schema för författarvandringarna sommaren 2019

 

Blänkare om övriga uppdateringar på hemsidan

 

Blänkare om höstens medlemsblad

 

Blänkare om våra aktiviteter under Bokfestivalen i Kristianstad, som arrangeras 6–7 september

 

 

 

 

Författarvandringarna sommaren 2019

 

Gustaf Hellström-sällskapets litterära vandringar i Kristianstad har blivit något av en tradition och anordnades även sommaren 2019. Två alternativa vandringar erbjöds, enligt nedan.

 

Onsdagen den 26/6
Gustaf Hellströms Kristianstad

En litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.

Vandringen började på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsatte till Hellström-miljöer i Kristianstads centrum.

Vandringen beräknades ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18.
Kostnad 20 kr.

 

 

 

Onsdagen den 10/7
Författarnas Kristianstad

En litterär rundvandring i Kristianstad-litteraturens fotspår.
Vandringen började vid Rådhuset, Stora Torg, och gick genom Kristianstad centrum. Vi berättade om Hjalmar Söderberg, Fredrik Böök, Birgitta Trotzig fl betydande författarskap.


Vandringen beräknades ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18.
Kostnad 20 kr.

 

 

Onsdagen den 24/7
Gustaf Hellströms Kristianstad

 

 

Onsdagen den 7/8
Författarnas Kristianstad

 

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapets program under bokfestivalen i Kristianstad 2019

 

Fredagen den 6/9, 16.00

Gustaf Hellströms Kristianstad

Litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.
Vandringen började på Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet, och fortsatte till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.
Vandringen beräknades ta cirka 1,5 timme.
Start kl 16.
Kostnad 20 kr.

 

 

Lördagen 7 september, kl. 13.30.

 

Bokbord

ca 10.00 – 14.30

 

Högläsningsprogram

i Gustaf Hellström-rummet 13.30 – ca 14. 20

Rubrik: Världsstädernas myller och dramer – genom dina ögon!

Roland Persson och Lennart Leopold bjöd på högläsning ur Gustaf Hellströms hundraåriga men fortfarande levande och tankeväckande reportage från bl.a. suffragetternas London, Första världskrigets Paris och nazisternas Berlin. Även bokförsäljning – tre böcker till priset av två!

Arrangör: Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

 

 

Våren 2019

 

På grund av alltför få anmälningar kunde

STUDIECIRKELN

kring Gustaf Hellströms liv och verk tyvärr inte anordnas under våren. Vi försöker igen till hösten! Information kommer senare.

 

 

 

ÅRSMÖTET SÖNDAGEN DEN 7 APRIL

 

”Hellström, Garbo och O’Neills Anna Christie”

Gustaf Hellström-sällskapet höll årsmöte med förfriskningar och illustrerat föredrag söndagen den 7 april, klockan 15.00.

 

 

I pausen ordnades mingel med bokbord och förfriskningar.

 

 

Efter pausen anknöt Lennart Leopold till texterna kring Gustaf Hellström och den amerikanske dramatikern Eugene O’Neill i Sällskapets Amerikabok, som kom i höstas.

 

Sedan boken gavs ut hade materialet vuxit. Förhoppningen att Hellströms översättning av O’Neills Anna Christie skulle finnas bevarad i Dramatens arkiv har verkligen infriats, och även en del annan dokumentation kring uppsättningen finns bevarad och kan redovisas.

 

I föredraget presenterades själva skådespelet, Hellströms översättning av det samt Dramatens uppsättning hösten 1923.

 

I illustrativt syfte lyftes även Greta Garbos framgångsrika filmversion från 1930 fram – hennes första talfilm.

 

 

 

Hösten 2018

 

Den nya boken i skriftserien har kommit:

 

Kriget, Wilson och freden. Gustaf Hellström i Amerika 1918-20

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Böckerna i skriftserien kan köpas vid Gustaf Hellström-sällskapets bokbord eller beställas i bokhandeln/nätbokhandeln som vanligt.

 

 

 

Bokfestivalen i Kristianstad

7-8 september

 

Under bokfestivalen fredagen den 7 september gick den sista litterära vandringen för denna sommar i Gustaf Hellströms Kristianstad.

Vandringen startade kl 16 i Gustaf Hellström-rummet på stadsbiblioteket och fortsatte till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum. Vandringen tog cirka 1,5 timme. Kostnaden var 20 kr, inklusive karta och texthäfte.

 

Bokbord på Östra Boulevarden

Lördagen den 8 september ordnades som vanligt bokbord där vi sålde Hellströms skrifter men också våra egenproducerade volymer i skriftserien m.m.

 

Bokpresentation

Vår nya bok i skriftserien, Kriget, Wilson och freden. Gustaf Hellström i Amerika 1918–20, presenterades i ord och bild i Region-museets hörsal lördagen den 8 september kl 13.00.

 

Boken fanns att köpa i samband med presentationen och vid bokbordet. Men den kan naturligtvis också köpas eller beställas i bokhandel eller nätbokhandel som vanligt.

 

 

 

Gustaf Hellström uppmärksammas

I Parnass nr 3 2018

 

Gustaf Hellström uppmärksammas med artikel, faktaruta och litteraturtips i DELS litterära tidskrift Parnass nr 3, som utkom den 18 september, lagom till bokmässan. Temat i detta nummer är nämligen Det litterära reportaget.

 

 

 

Bokmässan i Göteborg

 

Gustaf Hellström-sällskapet fanns på plats även i år bland de övriga litterära sällskapen på Bokmässan, 27–30 september. Vårt sällskap delade monter med Svensk Presshistorisk Förening också i år.

 

Under torsdagen, kl 13, höll Roland Persson ett föredrag på DELS-scenen kring Gustaf Hellströms Amerikabild.

 

Under lördagen, kl 11.00, på samma scen presenterade Disa Lundgren Sällskapets nya bok: Kriget, Wilson och freden. Gustaf Hellström i Amerika 1918-20.

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapets höstmöte 2018 hölls söndagen den 14 oktober med start kl. 15 i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek

 

Sällskapet ordförande Hugo Karlsson hälsade välkomna, och därefter presenterades Sällskapets nya bok av Roland Persson och Lennart Leopold, som varit bokens redaktörer.

Paus med bokbord, mingel och förfriskningar

Efter pausen höll litteraturprofessorn Peter Forsgren föredrag kring klass och etnicitet som konfliktzoner i Gustaf Hellströms amerikaroman Ett rekommendationsbrev (1920). Rubriken på föredraget var ett citat ur boken: ”Skjut ner de djävlarna!”

 

 

 

 

Viktig information till dig som är medlem i

Gustaf Hellström-sällskapet

Med anledning av den nya dataskydds-förordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, vill vi informera om hur Sällskapet hanterar uppgifterna i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsregister.

Sällskapet lagrar namn och postadress i ett register, baserat på de uppgifter du lämnade i samband med anmälan om medlemskap. Din adress används vid utskick av ordförande-brev och medlemshäften, oftast i kombination med kallelser till årsmöte och höstmöte. (Men i framtiden vore det förstås bra om vi i vissa fall i stället kunde använda medlemmarnas e-postadresser.)

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Uppgifterna tas bort vid uppsägning av medlemskap.

Om du även i fortsättningen vill få information och inbjudning-ar från oss behöver du inte göra något.

Om du har frågor kring ovanstående eller annat som rör Sällskapet är du alltid välkommen att maila till följande adress för eventuell vidare befordran till lämplig mottagare inom styrelsen:

lennart.leopoldsnabel-agmail.com

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Gustaf Hellström-sällskapet

 

 

 

Sommaren 2018

 

Sällskapet ordnade fem författarvandringar i Kristianstad under sommaren 2018, enligt följande:

 

27/6
Gustaf Hellströms Kristianstad

Litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.


Vandringen började på StadsbiblioteketGustaf Hellström-rummet, och fortsatte till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.


Vandringen beräknades ta cirka 1,5 timme.
Start kl 18
Kostnad 20 kr, inklusive karta och texthäfte.

 

 

11/7
Författarnas Kristianstad

Litterär rundvandring i Kristianstad-litteraturens fotspår. (Dock inte Gustaf Hellström, som hade en egen vandring)


Började vid Rådhuset, Stora Torg och gick genom Kristianstad centrum. Vi berättade om Hjalmar Söderberg, Fredrik Böök, Birgitta Trotzig m fl betydande författarskap.


Vandringen beräknades ta cirka 1,5 timme.
Start k  18
Kostnad 20 kr, inklusive karta och texthäfte.

 

25/7
Gustaf Hellströms Kristianstad

Litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.


8/8
Författarnas Kristianstad

Litterär rundvandring i Kristianstad-litteraturens fotspår

 

7/9

Gustaf Hellströms Kristianstad

Litterär rundvandring i Gustaf Hellströms fotspår.


 

 

 

Våren 2018

 

Årsmöte

Söndagen 22 april, 2018, kl 14.00

 

Möte med författaren Elisabeth Åsbrink

Plats: Kulturkvarteret, Lilla salen (tidigare stadsbiblioteket)

 

I samband med årsmötet inbjuder Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med Kristianstads stadsbibliotek allmänheten att möta Elisabeth Åsbrink, författare, journalist och ordförande i Svenska PEN.

 

Därefter förfriskningar och årsmötesförhandlingar

Plats: Gustaf Hellström-rummet, Stadsbiblioteket, Kristianstad

Ärenden:

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk rapport

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017

9. Val av ordförande för Gustaf Hellström-sällskapet för ett år

10. Val av kassör för Gustaf Hellström-sällskapet för ett år

11. Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av revisorer och revisorssuppleant

13. Val av valberedning

14. Fastställande av årsavgift för år 2019

15. Kommande verksamheter i Gustaf Hellström-sällskapet

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

 

Varmt välkomna till årsmötet!

Styrelsen

 

 

 

Sommaren och hösten 2017

 

Författarvandringar sommaren 2017

 

Det var två olika rundvandringar som erbjöds, varav den ena helt ägnades Gustaf Hellström medan den andra tog upp andra kända författare med Kristianstadsanknytning.

 

 

Bokfestivalen i Kristianstad

 

Litterär vandring

Den sista vandringen för sommaren ordnades fredagen 8 september, kl 16. Vi startade i Gustaf Hellström-rummet på stadsbiblioteket och fortsatte till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.
Vandringen beräknades ta cirka 1,5 timme.
Start kl 16. Kostnad 20 kr

 

Bokbord

Lördagen den 9 september ordnade vi som vanligt bokbord där vi sålde Hellströms skrifter men också våra egenproducerade volymer i skriftserien m.m.

 

Bokpresentation

Vår nya bok i skriftserien, Resa i Stalins Ryssland. Gustaf Hellströms reportage från Sovjetunionen sommaren 1937, presenterades i ord och bild i Regionmuseets hörsal lördagen den 9 september kl 12.00. Boken fanns till försäljning i samband med presentationen och naturligtvis också vid bokbordet.

 

 

Bokmässan i Göteborg

 

Årets Bokmässa i Göteborg 28 september–1 oktober väckte stor debatt i media, eftersom en anti-demokratisk organisation beretts utställningsplats, vilket föranledde en del avhopp från deltagande. Inom vår styrelse fördes en allvarlig diskussion om vårt deltagande, vilken utmynnade i ett enhälligt beslut, att vi i likhet med de flesta andra litterära Sällskap skulle delta i Mässan med del i en monter och med två föredrag, som kraftigt markerade Gustaf Hellströms klara ställningstagande mot allt våld och förtryck. Så talade Roland Persson över ämnet Gustaf Hellström och diktaturerna, och Disa Lundgren presenterade årets Sovjetbok och uppehöll sig också vid Hellströms resa i Hitlertyskland 1933.

 

Höstmötet

När bekräftelsen kom – Gustaf Hellström och året 1942

 

Söndagen den 22 oktober kl 15 ordnades Gustaf Hellström-sällskapets sedvanliga höstmöte.

Vi uppmärksammade 75-årsminnet av Hellströms inträde i Svenska Akademien i december 1942, genom att Lennart Leopold med utgångspunkt i tidningsklipp och annat samtida material talade kring det händelserika Hellström-året 1942.

 

 

 

Våren 2017

 

Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte

Söndagen den 9 april kl. 15.00

 

 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt bokförsäljning och föredrag ordnades söndagen den 9 april kl. 15.00 i Gustaf Hellströmrummet på Kristianstads stadsbibliotek.

 

I pausen bjöd Sällskapet på ostbricka med vin eller cider, och därefter Efter årsmötet presenterade Sigurd Rothstein vår kommande bok under rubriken Vägen till paradiset. Gustaf Hellströms reportageresa i Sovjetunionen 1937.

 

 

En bild som visar text, bok, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

 

Bilden visar originalupplagan av Vägen till paradiset, utgiven på Bonniers förlag hösten 1937

 

Sällskapets bok innehåller originaltexterna kompletterade med utförliga kommentarer samt några nyskrivna resonerande texter.

 

 

 

 

 

Nytt på sociala medier:

Gustaf Hellström-sällskapet finns nu på Facebook!

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapets verksamhet hösten 2016

 

 

Bokfestivalen i Kristianstad

 

Litterär vandring

Den sista vandringen i Författarnas Kristianstad för denna sommar anordnades fredagen 2 september, kl 16. Ett tjugotal deltagare startade i det nyinvigda Gustaf Hellström-rummet på stadsbiblioteket. Ciceroner var Disa Lundgren och Roland Persson.

 

Bokbord

Lördagen den 3 september ordnades bokbord där vi sålde Hellströms skrifter men också våra egenproducerade volymer i skriftserien m.m.

 

Bokpresentation

Vår nya bok i skriftserien, Reporter i världens största stad. Gustaf Hellström i London 1907–1910, presenterades i ord och bild i Regionmuseets hörsal lördagen den 3 september kl 12.00. Presentatörer var Lennart Leopold och Disa Lundgren.

 

 

 

Sällskapet deltog vid

bokmässan i Göteborg 22–25 september

Gustaf Hellström-sällskapet fanns i vanlig ordning på plats på Bokmässan bland de övriga litterära sällskapen. En spännande nyhet var att sällskapet för första gången delade monter med Svensk Presshistorisk Förening, som vi också samarbetar med på höstmötet – se programmet här ovan!

 

Torsdagen den 22 september kl 14:30 talade Roland Persson kring ”Gustaf Hellström som ordförande för Svenska PEN”

 

Lördagen den 24 september kl 11:30 talade (och sjöng!) Jane Mattisson Ekstam kring ”De engelska suffragetterna i Gustaf Hellströms skildringar”

 

 

 

 

Ett fullmatat höstmöte ordnades söndagen den 16 oktober. Tema:

 

PRESSHISTORIA OCH YTTRANDEFRIHET

 

I samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket anordnade Gustaf Hellström-sällskapet en konferens i Kristianstad kring presshistoria och yttrandefrihet.

 

Tid: Söndagen den 16 oktober kl 13–17

Plats: Regionmuseet 13–15, Stadsbiblioteket 15–17

 

 

Program:

 

Regionmuseet 13–15

Kristianstads presshistoria och en och annan av dess profiler – Elisabeth Sandlund, Svensk Presshistorisk Förening

 

Kultursidan – en viktig röst i nuet. Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson om den lokala tidningens kultursidas betydelse för den aktuella debatten och litteraturen

 

En litterär vandring genom Kristianstads centrum och dess Gustaf Hellström-miljöer, som för oss till stadsbiblioteket

 

Stadsbiblioteket 15–17

Förfriskningar

 

Gustaf Hellströms ordförandetid i svenska PEN – Roland Persson, Gustaf Hellström-sällskapet

 

Utrikeskorrespondent idag – Tina Thunander, SVT

Avslutning cirka 17.00

 

 

 

 

 

 

Sommaren 2016

 

Litterära vandringar i

Författarnas Kristianstad

Gustaf Hellström-sällskapet genomförde sina populära vandringar även i år, men med delvis nytt upplägg. Så här presenterades vandringarna:

”Nytt för i år är att vi börjar Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket, där vi talar kring Gustaf Hellström utifrån den nya utställningen.

Därefter vandrar vi genom stans centrala delar, där vi visar platser och byggnader med anknytning till ett antal av Kristianstads många författare och deras verk.

Vandringen, som beräknas ta cirka 1,5 timme, har två varianter:

 

Södra rundan genomförs 29 juni, 27 juli och 2 september

Alla vandringar genomförs med start 18.00 i Gustaf Hellström-rummet

Efter presentationen i Gustaf Hellström-rummet börjar själva rundvandringen med att vi anknyter till de två litterära skyltarna på Kulturkvarterets fasad. Vi fortsätter via Lilla Torg och avslutar rundvandringen vid Söderportskolan. Författare som blir aktuella längs vägen är Eva Ström, Eva Waldemarsson, Carl von Linné. Birgitta Trotzig och Frans G Bengtsson m.fl.

 

Norra rundan genomförs 13 juli och 10 augusti

Alla vandringar genomförs med start 18.00 i Gustaf Hellström-rummet

Efter presentationen i Gustaf Hellström-rummet börjar själva rundvandringen med att vi går över till sparbankskvarteret där förebilderna för ”Lillehus” och ”Storehus” låg. Vi berättar om Gustaf Hellströms uppväxt i kvarteret och hur han har skildrat den i sina romaner. Vi fortsätter via Lilla Torg och avslutar rundvandringen vid Stora Torg. Författare som blir aktuella längs vägen är förutom Hellström även Fredrik Böök, Bunny Ragnerstam, Hjalmar Söderberg och Lars Wivallius m.fl.

 

 

 

Våren 2016

 

Premiär för filmen om Ester Blenda Nordström,

 

som var en spännande journalist och tillika närmaste vän till Gustaf Hellströms andra hustru, Carin Hellström

 

Under våren hade Anna Hylanders film Ester Blenda premiär, och den 15 visades TV versionen (58 min) i SVTs K SPECIAL.

 

Ester Blenda Nordström, som slog igenom med reportageserien och boken En piga bland pigor,  var knuten i livslång nära vänskap med Carin Hellström (född Frisell) – Gustafs andra hustru.

 

Om Carin och hennes krets vet vi mycket lite, men filmregissören Anna Hylander har alltså nu skapat en dokumentärfilm, Ester Blenda, som bland annat bygger på nyupptäckt bildmaterial.

 

 

Här kan man lyssna på en intervju om filmen med Anna Hylander i P1 Kultur som sändes 11 mars:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/704013?programid=767

 

Reportage om filmen:

http://www.stockholmsfria.se/artikel/122067

 

http://www.skd.se/2016/03/08/journalistpionjar-i-fokus-for-ny-dokumentarfilm/

 

https://www.feministisktperspektiv.se/2016/01/08/alla-bor-kanna-till-ester-blenda-nordstrom/

 

samt i nya numret av magasinet HISTORISKAN.

 

 

 

På Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte 2016

talade Eva Ström kring sin nya diktsamling

 

 

Gustaf Hellström-sällskapet höll i samarbete med Folkuniversitetet årsmöte med stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt bokförsäljning och föredrag

söndagen den 17 april, kl 15 i Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket i Kristianstad.

 

 

 

Program för årsmötet var följande

 

”Invigning av det ”nya” Gustaf Hellström-rummet

Årsmötesförhandlingar

Paus med bokbord och förfriskningar

Korta presentationer av Eva Waldemarsson och Birgitta Trotzig

 

Eva Ström talar kring sin nya diktsamling Och morgonen redan stark och vaken omkring dig

 

Verksamhetsberättelsen finns avtryckt i medlemsbladet. I pausen bjuder Sällskapet på ostbricka med vin eller cider.

 

 

Bakgrund till årsmötets program

Gustaf Hellström-sällskapet har i vår gjort två extra satsningar. Den ena är att Gustaf Hellström-rummet har fått en välbehövlig ansiktslyftning:

I samarbete med Stadsbiblioteket och Regionmuseet har styrelsen skapat en helt ny, efterlängtad utställning kring vår författare. Axel Kleimers helfigursporträtt av Hellström har placerats mer centralt och flankeras nu på väggen av ett antal informativa ”vepor” som i text och bild presenterar Hellströms liv och verk.

 

 

Vi har för det andra velat göra en extra satsning på de tre kvinnliga författare som redan tidigare uppmärksammats med litterära skyltar. Ytterligare tre skyltar har därför tagits fram och placerats på centrala platser i staden.

 

Det är med anledning av de nya skyltarna som Eva Waldemarsson och Birgitta Trotzig kortfattat kommer att presenteras, medan Eva Ström till vår glädje själv kommer och talar kring sin nya kritikerrosade diktsamling Och morgonen redan stark och vaken omkring dig.

 

 

 

 

 

HÖSTEN 2015

 

Bokfestivalen i Kristianstad 2015

 

Fredagen den 4 september kl 16.00

Som ett inslag i Bokfestivalen ordnade Gustaf Hellström-sällskapet en extra guidad vandring i Litteraturstaden Kristianstad.

 

Bokbord lördagen den 5 september

Vi ordnade bokbord med böckerna i vår skriftserie, Hellström-romaner osv. Tyvärr var vädret ogynnsamt denna gång.

 

Böckerna i skriftserien

Böckerna i skriftserien kan köpas i Kristianstad Bokhandel eller beställas i andra bokhandlar som vanligt. Det går också att beställa dem direkt från förlaget på adressen https://shop.books-on-demand.com/list_search.asp?lang=sv&q=Leopold

 

I Regionmuseets hörsal samma dag 12.00 presenterade vi bl.a. den nya boken i skriftserien: Världsreportern från Kristianstad. Kring Gustaf Hellströms journalistik i Dagens Nyheter.

 

 

 

Bokmässan i Göteborg 2015

 

Gustaf Hellström-sällskapet fanns på plats alla dagarna. Två kortare föredrag om Hellström hölls på De litterära sällskapens scen:

 

Fredagen den 25 september kl 17 talade Disa Lundgren om Världsreportern från Kristianstad Gustaf Hellström.

 

Lördagen den 26 september kl 13 talade Jane Mattisson Ekstam under rubriken Gustaf Hellström – kulturjournalist i Frankrike 1914-16.

 

 

 

Höstmötet söndagen den 18 oktober

 

’Paraplyerna slogo kaskarna af poliserna…’

 

Gustaf Hellström-sällskapet ordnade höstmöte med sedvanligt samkväm och förfriskningar söndagen den 18 oktober 15.00 i Gustaf Hellström-rummet. Disa Lundgren och Jane Mattisson Ekstam berättade om suffragetternas livliga kamp på Londons gator för kvinnlig rösträtt. Vi fick också en första inblick i Gustaf Hellströms likaledes livfulla reportage om denna kamp.

 

 

 

VÅREN 2015

 

Årsmöte hölls söndagen den 19 april

 

Gustaf Hellström-sällskapet höll i samarbete med Folkuniversitetet årsmöte med stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt bokförsäljning och föredrag.

 

Plats:  Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket i Kristianstad.

 

Sveriges Pressombudsman (PO) Ola Sigvardsson, född och uppvuxen i Kristianstad, berättade om sitt uppdrag och funderade kring Gustaf Hellström som skribent i Dagens Nyheter under rubriken

Världsreportern från Kristianstad.

En bearbetad version av föredraget ingår i sällskapets bok med samma namn.

 

 

 

 

2014

 

Gustaf Hellström och de konstnärliga strömningarna i 1910-talets Paris/Senlis

 

Gustaf Hellström-sällskapet höll ett uppskattat höstmöte söndagen den 19 oktober 2014. i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek

 

Tidigare konsthallschefen Thomas Kjellgren och Mirókännaren Nils Tryding berättade om konstnärer i Paris samtida med Gustaf Hellström och visade film och bilder från sina gemensamma resor till Senlis, där Miró har skapat vackra glasfönster.

 

Mötet var ett samarrangemang mellan Gustaf Hellström-sällskapet och Folkuniversitetet.

 

 

Bokmässan i Göteborg 2014

Gustaf Hellström-sällskapet var på plats alla dagarna, tillsammans med andra litterära sällskap.

 

Här en pdf med ett par bilder från Gustaf Hellström-sällskapets monter på Bokmässan 2014.

 

Lördagen den 27 september, på de litterära sällskapens scen, presenterade Lennart Leopold Gustaf Hellström-sällskapets nya bok om Hellström som reporter i första världskrigets Frankrike: 1½ mil härifrån står världens största slag

 

 

Bokfestivalen i Kristianstad 2014

 

Fredagen den 5 september kl 16.00

Som ett inslag i Bokfestivalen ordnade Gustaf Hellström-sällskapet  en extra guidad vandring i Litteraturstaden Kristianstad. Uppslutningen var god: drygt 25 intresserade följde med på vandringen som varade 1.5 tim. Priset var 20 kronor och då ingick också vår informativa karta och häftet med samtliga skyltars texter. Kartan och häftet kan hämtas hem som pdf här på hemsidan. Se ingångssidan, till vänster!

 

 

Lördag 6 september

Vi ordnade bokbord, där vi bland annat sålde vår nya bok. Försäljningen var relativt god och vi var nöjda med vår dag.

 

I Regionmuseets hörsal 12.00 presenterade Sigurd Rothstein och Lennart Leopold Gustaf Hellström-sällskapets nya bok,

1½ mil härifrån står världens största slag,

som innehåller ett kommenterat urval Hellström-reportage från första världskrigets Frankrike.

 

 

Tisdagen den 10 juni 2014 höll Kurt Mälarstedt ett intressant föredrag i Jolosällskapet om Gustaf Hellström som reporter. Läs talet här.

 

 

 

Litterära vandringar sommaren 2014

Under sommaren 2014 med start den 2 juli ordnade Gustaf Hellström-sällskapet med anledning av Kristianstads 400-årsjubileum ett antal vandringar i Kristianstad, om ca 1–1½ timme.

 

Avgiften var 20 kronor.

 

Dagar och tider listas här nedan.

 

Här vår beskrivning av vandringarna:

Under två olika turer berättar vi om kristianstadsmiljöer som förekommer i litteraturen och om författare som under kortare eller längre tid har verkat i staden, bland andra Hjalmar Söderberg, Gustaf Hellström och Birgitta Trotzig.

 

Vandringarna anknyter till de litterära skyltar som Hellström-sällskapet placerat ut i samarbete med Kristianstads kommun.

 

Den östra turen följer med vissa avstickare Östra Storgatan söderut. Den avslutas vid Söderportgymnasiet. Den västra turen följer på liknande sätt Västra Storgatan ner till Söderportsgymnasiet men avslutas vid ån nere i Tivoliparken.

 

 

Genomförda vandringar sommaren 2014:

 

Onsdag 2 juli kl 18.00 (östra turen)

 

Onsdag 16 juli kl 18.00 (västra turen).

 

Onsdag 30 juli kl 18.00 (östra turen)

 

Onsdag 13 augusti kl 18.00 (västra turen).

 

Fredag 5 september kl 16.00 (med inslag från bägge turerna)

 

 

OBS Mail till Sällskapet bör i fortsättningen skickas till adressen

lennart.leopold snabel-a comhem.se

 

 

 

 

Hjalmar Söderberg och Gustaf Hellström – författare men också engagerade samtidsobservatörer”.

 

Ett välbesökt öppet seminarium med ovanstående rubrik anordnades den 10 maj 14.00– 17.00

 

Hjalmar Söderberg-sällskapet besökte Kristianstad och lördagens aktiviteter skedde i samarbete med Gustaf Hellström-sällskapet. På förmiddagen ledde Lennart Leopold en två timmars litterär rundvandring.

 

Under eftermiddagens öppna seminarium lades huvudvikten på åren för första världskriget. Året 1914 och det första världskriget påverkade nämligen inte bara Gustaf Hellström utan också Hjalmar Söderberg. "Två saker ha gripit mig djupare än allt annat i mitt liv: en olycklig kärlekshistoria (1902-1906) och året 1914", skrev Söderberg till vännen Bo Bergman i december 1922.

 

Talare var Hjalmar Söderberg-sällskapets ordförande Nils Sjöstrand samt Lennart Leopold och Sigurd Rothstein.

 

Arrangörer var Hjalmar Söderberg-sällskapet och Gustaf Hellström-sällskapet.

 

Dagen avslutades med middag på restaurang Aptit i Kronohuset, där också ett flertal av Hellström-sällskapets styrelseledamöter deltog på egen bekostnad. Särskilt inbjudna av Hjalmar Söderberg-sällskapet var Hans Holmberg, Lennart Leopold och Sigurd Rothstein.

 

 

 

Harry Martinson-sällskapet besökte Kristianstad söndagen den 4 maj.

 

Medverkande från vårt sällskap var Håkan Sandgren som talade kring Vattenriket i litteraturen och Lennart Leopold som presenterade Gustaf Hellströms liv och verk.

 

Harry Martinson-sällskapets Rune Liljenrud (som också är medlem i vårt sällskap) ger en fyllig presentation av dagen i text och bild, i sin blog ”Harry Martinson i tiden”. Klicka på länken!

http://harrymartinsonitiden.blogspot.se/2014/05/harry-martinson-sallskapets-arshogtid_4.html

 

Läs också Rune Liljenruds textavsnitt om Gustaf Hellström inför Kristianstadsresan via följande länk. Rulla ner i texten för att nå de olika Gustaf Hellström-inslagen:

http://harrymartinsonitiden.blogspot.se/2014/04/tankaar-utifran-harry-martinson-och.html

 

 

 

Litteraturstaden Kristianstad” – föredrag tisdagen den 8 april 14.00

 

I samband med stadens 400-årsjubileum höll Lennart Leopold ett föredrag om Kristianstad i litteraturen i Kongresshallen på Yllan. Avgiften var 50 kronor. Arrangör var Christianstads pensionärsuniversitet. Antalet åhörare var cirka 140 och vi sålde även ett antal böcker.

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte 2014

 

Gustaf Hellström-sällskapets styrelse inbjöd till

årsmöte med stadgeenliga årsmötesförhandlingar

samt bokförsäljning och föredrag

söndagen den 6 april kl. 15.00

i Föreningarnas hus

 

Årsberättelsen finns avtryckt i medlemsbladet. Sällskapet bjöd på ostbricka med vin eller cider.

 

”Och 1½ mil härifrån står världens största slag”

Efter årsmötesförhandlingarna talade våra styrelsemedlemmar Sigurd Rothstein och Lennart Leopold kring Gustaf Hellströms verksamhet som korrespondent i

första världskrigets Frankrike.”

 

 

 

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapet hösten 2013

 

Lagom till bokfestivalen kom fem nya litterära skyltar upp. I denna omgång skyltar med texter av Birgitta Trotzig, Karl Oskar Hammarlund, Eva Ström, Olle Hammarlund och Gustaf Hellström.

 

I början av september kom Sällskapets bok Gustaf Hellström i tredje riket. Vittnesmål från Hitlers nya Tyskland. Redaktörer är Sigurd Rothstein och Lennart Leopold. Boken innehåller Hellströms reportageserie från maj 1933, som samma sommar publicerades av Bonniers i boken Det tredje riket. Från Hitlerkupp till folkenighet. Här finns nyskrivna kommentarer och förklaringar till Hellströms texter och dessutom ett par inledande essäer. Sällskapet säljer boken vid bokbord och på medlemsmöten, men den kan också köpas eller beställas i bokhandeln som vanligt eller direkt från förlaget: http://shop.books-on-demand.com/

 

Sällskapet deltog vid bokfestivalen i Kristianstad lördagen den 7 september med bokbord och program. I en helt fullsatt hörsal på Regionmuseet presenterade Sigurd Rothstein och Lennart Leopold den nya boken. Försäljningen var mycket god.

 

Sällskapet var representerat vid Bokmässan i Göteborg alla dagar. Under lördagen talade Lennart Leopold på De litterära sällskapens scen under rubriken ”Gustaf Hellström – författare och utrikeskorrespondent”.

 

På höstmötet söndagen den 20 oktober (15.00) presenterade styrelsen sällskapets pågående och framtida projekt och in-bjödr medlemmarna till resonemang kring dessa.

 

 

 

Information om föreläsningsserie hösten 2013:

 

Högskolan Kristianstads och Folkuniversitetets föreläsningsserie Tal Text Tanke anknyter denna höst till Det litterära Kristianstad. Alla föreläsningarna hålls tisdagar 18.30 i Regionmuseets hörsal. Det är gratis inträde och alla är välkomna:

 

Tisdagen den 8 oktober

Eva Ström: "Staden och världen. Några tankar kring Birgitta Trotzigs författarskap”

 

Tisdagen den 29 oktober

Paul Tenngart: ”Paul Andersson – autodidakt och romantiker”

 

Tisdagen den 26 november

Håkan Sandgren: "Albert Henning – Vattenrikets lyriker"

 

 

 

Aktiviteter våren 2013

 

Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte 2013

 

Gustaf Hellström-sällskapet höll årsmöte söndagen den 14 april 2013, klockan 15.00, i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek.

 

Meister Lekholm hat eine Idee

Efter årsmötesförhandlingarna talade vår styrelsemedlem Sigurd Rothstein om ytterligare en bok av Gustaf Hellström på tyska. Så här presenterade han sitt föredrag:

 

I juni 1939 – några månader före Andra Världskrigets utbrott – publiceras Gustaf Hellströms stora familjeroman i Tredje Riket. Snörmakare Lekholm hamnar på de tyska bokhandelsdiskarna med titeln Meister Lekholm hat eine Idee. I föredraget jämförs den tyska utgåvan med det svenska originalet. I den tyska boken saknas text som kunde misshaga nazismen.

 

Föredraget publiceras i redigerat skick i höstens medlemsblad.

 

 

Resor i Hitlers rike – Fredrik Böök och Gustaf Hellström 1933

 

Vid ett välbesökt föredragsmöte tisdagen den 23 april 2013 i Regionmuseets hörsal talade Sigurd Rothstein under rubriken ”Resor i Hitlers rike – Fredrik Böök och Gustaf Hellström 1933”. Detta var ett inslag i Högskolan Kristianstads och Folkuniversitetets öppna föreläsningsserie Tal Text Tanke

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapet 2012

 

 

Invigningen av projektet Det litterära Kristianstad

 

Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med

Kristianstads kommun hade lördagen den 15 december 2012

glädjen att inviga vårt

gemensamma skyltprojekt Det litterära Kristianstad.

 

Staden har stolta traditioner på området och litterära

skyltar har diskuterats i många år. Nu var det äntligen

dags!

 

Femton skyltar hade tagits fram i denna första omgång.

Representerade är Frans G. Bengtsson, Fredrik Böök,

Gustaf Hellström, Hjalmar Söderberg, Birgitta Trotzig

och Lars Wivallius.

 

Invigningen ägde rum lördagen

den 15 december, klockan 13.30 på

Regionmuseets gård

 

Invigningstalare var kulturchef Bengt-Åke Kjell och

Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa

Lundgren.

 

Festligheten inramades av sång av anrika Christianstads Motettsällskap under

ledning av Lena Ekman Frisk.

 

 

 

Höstmötet 2012

 

Programmet för höstmötet 2012 kom att ändras. I stället för diskussionen kring Hellströms självbiografiska skrivande talade lektorn vid Högskolan Kristianstad Lennart Leopold om

 

Gustaf Hellström i Paris – möten och miljöer

 

Höstmötet hölls söndagen den 14 oktober, klockan 15.00, i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek.

 

Med hjälp av texter, kartor och bilder kåserade Lennart Leopold kring människor som Gustaf Hellström mötte under åren som Dagens Nyheter  Pariskorrespondent, exempelvis konstnären Nils von Dardel och författaren Ulla Bjerne.

 

 

 

Kristianstads bokfestival 2012

lördagen den 8 september

 

Gustaf Hellström-sällskapet medverkade med bokbord som vanligt. Vårt programinslag var liksom tidigare år ett föredrag i Regionmuséets hörsal. Rubriken blev:

 

Gustaf Hellström på resa – möten och miljöer

Med hjälp av texter, kartor och bilder kåserade litteraturvetaren vid Högskolan Kristianstad Lennart Leopold främst kring människor som Hellström mötte i Stockholm åren 1904–07, bland andra Sven Lidman och Maria von Platen.

 

 

Gustaf Hellström-sällskapet medverkade vid Bok– och biblioteksmässan i Göteborg

 

För första gången var Gustaf Hellström-sällskapet representerat vid Bok– och biblioteksmässan i Göteborg sista helgen i september. Vi sålde böcker, Hellströmtröjor och vykort och fick dessutom kontakt med många intresserade mässbesökare.

 

 

Hellström-forskningens nestor avliden

 

Vår hedersmedlem, litteraturdocenten Bengt Tomson har avlidit i en ålder av 91 år. Hans insatser för Hellström-forskningen skissas i vårens medlemsblad.

 

 

Årsmötet 2012

 

Gustaf Hellström-sällskapet höll årsmöte söndagen den 22 april, klockan 15.00, i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek.

 

Ordföranden Disa Lundgren och kassören Roland Persson omvaldes liksom styrelsemedlemmarna Anders Bojs, Lennart Leopold och Sigurd Rothstein. Tomas Lidbeck avtackades och Kerstin Sjögren Fleischer och Anders Tell hälsades välkomna i styrelsen.

 

Gustaf Hellströms orter och litterära miljöer

var ämnet för dagens föredrag. Hellströms många bostadsorter och nästan otaliga adresser avspeglas mer eller mindre tydligt i romanernas miljöer. Med hjälp av textavsnitt, kartor och bilder följde vi honom i spåren och gjorde några valda nedslag i framför allt Stockholm, London och Paris. Ciceron på resan var Lennart Leopold, lektor vid Högskolan Kristianstad och ledamot av sällskapets styrelse.

 

 

 

Hellströmprogram under 2011

 

Höstmötet 2011 hölls söndagen den 9 oktober

 

Disa Lundgren berättade om den kulturella gymnasistföreningen Athenæum

 

Vad har Gustaf Hellström gemensamt med Per Gahrton, Fredrik Böök med Riksgäldens Bo Lundgren, Frans G Bengtsson med Birgitta Trotzig, Christer Olofsson med Ulf Trotzig? Jo, alla dessa och många, många fler debuterade under sina läroverksår i den livaktiga gymnasistföreningen Athenæum. I mer än ett sekel fostrades blivande akademiledamöter, bild- och ordkonstnärer, scenpersonlig-heter och hundratals andra unga, förhoppningsfulla ung-domar i denna unika förening. Gustaf Hellström-sällskapets nyblivna ordförande Disa Lundgren berättade om denna viktiga – och tyvärr nästan helt bortglömda – del av Kristianstads kulturliv.

 

 

Medverkan vid Kristianstads bokfestival 2011, lördagen den 3 september

 

Gustaf Hellström-sällskapet medverkade med bokbord som vanligt. Vårt programinslag under bokfestivalen var ett föredrag i Regionmuséets hörsal :

 

Litterärt ”strövtåg” i Gustaf Hellströms Kristianstad

Gustaf Hellströms romaner Dagdrömmar  och  Snörmakare Lekholm får en idé  utspelar sig till största delen i det gamla Kristianstad. Lennart Leopold tog åhörarna med på ett fiktivt strövtåg i diktens och verklighetens Kristianstad och berättade med hjälp av texter, kartor och bilder om några centrala karaktärer, händelser och miljöer från romanerna. Mycket finns ännu kvar! En enkel karta delades ut till hjälp vid egna vandringar i Gustaf Hellströms fotspår.

 

 

Årsmötet 2011

 

Årsmötet 2011 hölls söndagen den 10 april 2011 kl. 15.00 i Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket i Kristianstad.

 

Till ny ordförande efter Sverker Oredsson valdes Disa Lundgren.

 

Efter årsmötesförhandlingarna talade litteraturvetaren Lennart Leopold kring Gustaf Hellströms Kristianstad i dikt och verklighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellströmaktuellt 2010

 

Sällskapet fyllde 10 år!

 

 

Höstmötet söndagen den 10 oktober

 

Program med Rolf Gustavsson och Staffan Söderberg:

Gustaf Hellström som kulturjournalist och utrikeskorrespondent

 

Gustaf Hellström-sällskapet fyllde tio år och höstmötet blev lite extra festligt. Vi höll till i Lilla konsertsalen vid Kristianstads Stadsbibliotek och temat för dagen var Gustaf Hellström som kulturjournalist och utrikeskorrespondent.

 

Medverkande var två kända tidningsmän, Rolf Gustavsson, som i många år verkat som utrikeskorrespondent i Bryssel för Sveriges Television och därefter i Svenska Dagbladet, och Staffan Söderberg, tidigare kulturredaktör på Sydsvenskan.

 

Föredragen återges i redigerat skick i medlemsblad nr 21, som finns tillgängligt på hemsidan.

 

Höstens medlemsblad, jubileumsnumret nr 20, finns  publicerat som pdf på hemsidan

 

Jubileumsnumret har ett blandat innehåll med flera olika bidrags-givare. Ulf Lekholm skriver om sin farfar, Carl Lekholm, och funderar över hur den egna släktens namn kunde hamna i en roman av Gustaf Hellström. Sigurd Rothstein bidrar med en text om Hellströms roman Kuskar från 1910. Slutligen finner vi en uppsats av Christer Wijkström som undersökt Hellströms sista roman, I morgon är en skälm (1952).

 

 

De äldre medlemsbladen publiceras på hemsidan

Under hösten kommer också de äldre medlemsbladen att publiceras på hemsidan. Redan nu finns nr 1 från 2001 tillgängligt. Se under rubriken Medlemsblad på startsidan!

 

 

BOKFESTIVALEN

Lördagen den 4 september

Myten om Storehus och Lillehus

 

Gustaf Hellström-sällskapet medverkade som vanligt på bok-festivalen i Kristianstad. Lördagen den 4 september ordnades bokbord, och i ett föredrag anknöt Lennart Leopold, lektor vid Högskolan Kristianstad, till sin forskning kring sambandet mellan liv och fiktion hos Gustaf Hellström. Den bakomliggande frågan var: Lurar vi inte oss själva när vi  tenderar att sätta likhetstecken mellan författaren själv och hans romanfigurer? Denna gång handlade det om hur Hellströms släkt- och uppväxtförhållanden har transformerats upp eftersom vi tenderar att läsa romanerna Dagdrömmar och Snörmakare Lekholm får en idé  som självbiografiska (om än med vissa förbehåll). Rubriken var ”Myten om Storehus och Lillehus”.

 

 

Gustaf Hellström och scoutrörelsen

Vårens medlemsblad nr 19 finns publicerat som pdf på hemsidan

 

Nu finns medlemsblad nr 19, När Gustaf Hellström 'öfver-transporterade' scoutrörelsens idé till Sverige, tillgängligt på hemsidan. Samtidigt publiceras en väsentligt utökad version av textbilagan, nu också med samtida bilder.

 

Bakgrund: Hösten 1909 startar Gustaf Hellström en upp-märksammad kampanj för att den i England relativt nystartade scoutrörelsen i anpassad form ska överföras till Sverige. I samband med ett besök i hemlandet kan Hellström redan följ-ande vår konstatera att hans namn ”genom vissa omständigheter […] har kommit att ställas i samband med boy scout-rörelsens öfvertransporterande till Sverige” (DN  den 9 april 1910). Vilka dessa omständigheter var försöker vårens medlemsblad reda ut. I själva verket uppstod en strid kring den framtida scoutrörelsens innehåll och ideologiska framtoning, där Gustaf Hellström med stöd av bland andra Ellen Key och Elin Wägner kämpade mot hotande "prästvälde" och "militarism".

 

 

 

 

Ett seminarium kring skånska författare hölls i Lilla konsertsalen vid Kristianstads stadsbibliotek lördagen den 12 juni. Rubriken var

Skåne som litterärt landskap

 

Det var de litterära sällskapen i Sverige (DELS) som ordnade seminariet i anslutning till att dess tidskrift Parnass  gav ut ett Skånenummer. Samordnare var Catharina Söderbergh från DELS. Det var ett gott och uppskattat initiativ och många nya kontakter skapades. Länk till DELS startsida: http://www.dels.nu/

 

På DELS hemsida finns nu ett fotoalbum från seminariet:

http://www.dels.nu/fotoalbum12juni2010.html

 

 

Programmet var som följer:

 

Förmiddagen:

Hur kan de litterära sällskapen och biblioteken samverka för att levandegöra våra svenska klassiker? Inledare var Göran Bäckstrand (DELS) och Tomas Lidbeck (NÄFS).

 

Eftermiddagen:

Skåne som litterärt landskap

Litteraturvetaren Anders Mortensen inledde på ett personligt och engagerat sätt, varefter några olika litterära sällskap presenterade sig:

 

Piraten – Sigge Cederlund

Gustaf Hellström – Lennart Leopold

Fakiren – Carlhåkan Larsén

Frank Heller – Claes Lindskog

Esaias Tegnér – Sten Hidal

Hjalmar Gullberg – Birgitta Smiding

Harry Martinson –  Disa Lundgren

 

Eftermiddagen avslutades med att författaren och litteraturkritikern Eva Ström på ett engagerat och inspirerande sätt berättade om dagens skånska litterära landskap.

Arrangörer: DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd), Kultur Skåne, Kultur och fritidsförvaltningen/Kristianstad stadsbibliotek.

Kultur Skåne hade delfinansierat seminariet

 

 

 

Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte 2010

 

Årsmötet hölls söndagen den 18 april, 16.00, i Gustaf Hell-ström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek.

 

Efter förhandlingarna presenterade och diskuterade universi-tetslektor Sigurd Rothstein Gustaf Hellströms kritikerrosade Kuskar (1910), som hörde till de böcker som inledde tiotal-isternas frammarsch på det litterära fältet. Rubriken för föredraget var " Gustaf Hellströms London-roman Kuskar, läst med en litteraturvetares ögon". En livlig diskussion följde.

 

 

 

 

2009

 

Det var ingen tjusande idyll

 

Vår bok Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid, publicerad på Atlantis förlag, kom från trycket strax efter midsommar. Boken ger översikter men framför allt fördjupningar i Hellströms mångskiftande liv och verk.

 

Första recensionsdatum var satt till den 19 augusti, och samma dag uppmärksammades boken och Hellström i Kristianstadsbladet. Länk till artikeln: Kring en Kristianstadspojke

 

Den 8 september recenserades boken i Sydsvenskan. Länk till artikeln: Samlad bild av en realist

 

Den 2 november recenserades boken i Dagens Nyheter. Länk till artikeln: Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid

 

Samma dag publicerades en understreckare i Svenska Dagbladet: Länk till artikeln: Hellströms klassresa kom för sent

 

 

 

 

Höstens medlemsblad kan hämtas som pdf här på hemsidan. Titeln är

 

Käre Broder Fredrik! Hellströms vänskap till Böök i ny belysning

 

Höstens medlemsblad är ett dubbelnummer omfattande 32 sidor. Vår förhoppning är att bilden av vänskapen mellan Gustaf Hellström och Fredrik Böök ska kunna nyanseras och fördjupas, när vi nu för första gången publicerar och kommenterar en brevsamling bestående av tiotalet Hellströmbrev, ställda till Böök.

 

Orsaken till 1910-talets brytning finner vi inte i breven, men väl i deras respektive publicerade texter – den tanken prövas i uppsatsen ”Om det psykologiskt riktiga och om ett estetiskt hjärnspöke. Kring Bööks recensioner av Hellström”.

 

Genom återgivandet av två samtida recensioner uppmärk-sammas vidare hundraårsminnet av Hellströms tyvärr bort-glömda bok Snödroppen, med dess gripande skildring av en ogift moders tragedi.

 

En text av Fredrik Böök som de flesta nog inte känner till är hans inledning till ett urval Hellström-noveller som gavs ut på Bonniers 1927, alltså samma år som Snörmakareromanen kom ut. Man kan fundera över den bild som där ges av för-fattarskapet, den sista vi har från Fredrik Bööks penna.

 

Breven har redan ägnats två artiklar i Kristianstadsbladet:

 

Brev betyder så mycket

 

Brev ger ny bild av Böök och Hellström

 

 

 

 

 

Höstmötet anknöt till höstens medlemsblad och anordnades söndagen den 11 oktober

 

Vad kan vi läsa ut av breven till Fredrik Böök och andra texter om Hellströms livssituation och om relationen mellan Gustaf Hellström och Fredrik Böök? Detta var ämnet för mötet, som inleddes med att läkaren Gunnel Bojs berättade om sjukdomen syfilis, dess olika yttringar och stadier, och hur den har behandlats genom tiderna. Övriga inledare var litteraturvetarna Hans Holmberg och Lennart Leopold.

 

Mötet var välbesökt och intresset stort, vilket märktes på diskussionerna och på mötets varaktighet, troligtvis det längsta medlemsmöte vi har hållit i sällskapets historia.

 

 

 

 

Bokfestivalen i Kristianstad lördagen den 5 september 2009

 

Bokbord ordnades under förmiddagen på Östra Storgatan.

 

Det var ingen tjusande idyll!

Lilla konsertsalen vid Stadsbiblioteket, samma dag på efter-middagen. Programmet kring sällskapets bok ordnades i form av ett samtal på scenen mellan några av bokens författare. Medverkande var bokens redaktörer, Lennart Leopold och Eva Ström, sällskapets ordförande Sverker Oredsson samt Anders Bojs och Sigurd Rothstein Vi presenterade också det senaste medlemsbladet, Käre Broder Fredrik!.

 

Dagen blev lyckad. Vi fick nya medlemmar och vi sålde böcker och medlemsblad.

 

 

 

Våren 2009

 

Årsmötet hölls söndagen den 5 april

 

Journalisten och författaren Anders Björnsson talade kring Gustaf Hellströms roman om polismästare Carl Heribert Malmros under rubriken I modernitetens malström. Björnsson hade lyckats spåra romanens verklighetsanknytning men fann också en spännande litterär anknytning. Föredraget, som var mycket uppskattat, arrangerades i samarbete med Sveriges Humanistiska Förbund, där Björnsson är riks-ordförande. Underlaget för föredraget kommer att ingå som ett kapitel i Gustaf Hellström-sällskapets kommande bok, Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid.

 

 

Vårens medlemsblad

 

Medlemsblad nr 16 anknyter till Åhus, där Hellström till-bringade några av sin barndoms somrar. Detta avspeglas bland annat i Snörmakare Lekholm får en idé. I medlems-bladet återges en novell som till största delen utspelar sig i Åhus. Medlemsbladet finns tillgängligt som pdf-filGustaf Hellström i Åhus.

 

 

Hans Alfredson läser en favorit

 

I början av april kom Snörmakare Lekholm får en idé som ljudbok på Bonnier Audio med Hans Alfredson som uppläsareHan har valt att läsa in den för den serie som han kallar ”Hörvärt från min bokhylla”.

 

 

 

 

Hösten 2008

 

Höstmötet hölls söndagen den 12 oktober

 

”På Tempelhofer Feld och i riksbyggmästarens rike. Gustaf Hellströms resereportage från Tyskland och Sovjetunionen”.

 

Över detta ämne talade Sigurd Rothstein, som forskar kring svenska resenärers skildringar av upplevelser i 1930-talets Tyskland. Rothstein är lektor i Tyska och Litteraturvetenskap vid Högskolan Kristianstad och aktiv i Gustaf Hellström-sällskapets styrelse. En bearbetad version av föredraget ingår i sällskapets bok Det var ingen tjusande idyll (2009).

 

 

Bokfestivalen i Kristianstad

 

Litterär rundvandring i Kristianstad ordnades fredagen den 29 augusti, 16.00. Sakkunniga guider var Anders Bojs och Hans Holmberg.

 

 

Bokbord ordnades lördagen den 30 augusti i vanlig ordning.

 

 

Program i Länsmuséets hörsal var en nyhet för i år. Vår del började på lördagen klockan 13.30. Rubriken var Gustaf Hellström och kvinnorna – i verkligheten och i romanerna.

 

Det var Eva Ström och Lennart Leopold som tog sig an denna tidigare föga belysta aspekt. Gustaf Hellström hann under sin sjuttioåriga levnad med tre äktenskap och åtminstone ett par brutna förlovningar. Dessutom hade han en del friare förhållanden.

 

Det visar sig att det var 1900-talets Nya kvinna han sökte i sina relationer, och det är också ofta en frimodig och ekonomiskt självständig kvinna vi möter i romanerna.

 

Gustaf Hellström är spännande som kvinnoskildrare! Ämnet behandlas av Eva Ström i Sällskapets bok Det var ingen tjusande idyll (2009).

 

 

Höstens medlemsblad (nr 15, årgång 8) skickades ut till medlemmarna i augusti och hade temat "Hellström i London och på Irland".

 

 

 

Våren 2008

 

Årsmötet hölls söndagen den 6 april

 

Gustaf Hellström och de Olympiska spelen i London var ämnet på årsmötet. Sommaren 2008 är det nämligen 100 år sedan Hellström bevakade 1908 års Olympiska spel, som ju hölls i London, där han då sedan ett drygt år var verksam som Dagens Nyheters korrespondent. Om detta kåserade professor emeritus Per Rydén efter årsmötesförhandlingarna.

 

En bearbetade version av föredraget ingår numera som ett kapitel i sällskapets bok Det var ingen tjusande idyll (2009).

 

Per Rydén har varit hos oss tidigare och talat om Hellström som utrikeskorrespondent. Han är välkänd litteraturvetare och en av landets främsta pressforskare. Han har skrivit många böcker, bland annat en om olympiaden i Stockholm 1912, Solskens-olympiaden.

 

Per Rydéns förra föredrag finns att klicka fram här: Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent

 

 

Medlemsbladet våren 2008

Medlemsbladet för våren 2008 (nr 14, årgång 8) anknyter till Per Rydéns föredrag om Gustaf Hellström och London-olympiaden och har det övergripande temat "Hellström i London".

 

 

 

Hösten 2007

 

Gustaf Hellström 125 år

Den 28 augusti 2007 var det 125 år sedan Gustaf Hellström föddes. Detta uppmärksammades här på hemsidan genom publiceringen av två längre dokument.

 

Det ena dokumentet är en efterlängtad digital version av Bengt Tomsons omfattande och synnerligen nyttiga förteckning över Hellströms i tidningar och tidskrifter publicerade texter.

 

Det andra dokumentet förtecknar och kommenterar Hellströms orter och adresser genom åren och illustrerar dessutom hur de flesta av dessa orter går igen i de skönlitterära texternas miljöskildringar. Här finns också länkar att komma vidare med, så läsaren inbjuds alltså till en rundvandring i Cyber Space!

Läs en presentation av projektet på Högskolans hemsida: Virtuell guidning i Hellströms fotspår

 

 

Bokfestivalen

I samband med bokfestivalen genomfördes en  högst reell litterär rundvandring i verklighetens Kristianstad. På lördagen hade vi som vanligt ett välbesökt bokbord.

 

 

Stad, öppna dig! – en ny bok av Hans Holmberg

I samband med bokfestivalen passade vår hedersmedlem Hans Holmberg på att ge ut en bok om Kristianstad, Stad, öppna dig! Läs en presentation på Kristianstadsbladets hemsida: Stad, öppna dig!

 

 

Kulturlunch: ”Kaos i Gustaf Hellströms liv”

Vid en kulturlunch med denna rubrik kåserade Lennart Leopold utifrån sin forskning kring den unge författaren Gustaf Hellström. Läs Kristianstadsbladets referat: Kaos i Gustaf Hellströms liv

 

 

Höstmötet 2007: "Liberalen Gustaf Hellström"

Vid ett synnerligen välbesökt möte talade Gustaf Hellström-sällskapets ordförande, professor Sverker Oredsson över ämnet ”Liberalen Gustaf Hellström”. Anförandet följdes av ett livaktigt meningsutbyte.

 

Läs Kristianstadsbladets blänkare inför mötet: Liberalen Gustaf Hellström

 

 

Övrigt

Gunnar Eidevall, som var en profil också inom Hellström-forskningen, har avlidit i en ålder av 78 år. Eidevall verkade bland annat som lärare vid Lärarhögskolan i Malmö. Han hade tidigt intresserat sig för svensk-amerikanska relationer inom litteraturen och doktorerade på en avhandling om Vilhelm Mobergs emigrantromaner 1974. Om Hellströms skildringar av amerikaåren skrev han i bland annat Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson (1983).

 

Vi i Gustaf Hellström-sällskapet minns kanske särskilt att det var Gunnar Eidevall som inledde Kristianstads Stadsbiblioteks endagsseminarium om Hellström 1998. Översikten ”Gustaf Hellström: ett författarliv” publicerades sedan i Gustaf Hell-ström. Kristianstads Stadsbiblioteks skriftserie I1999.

 

 

Pamuk, Hellström och armenierna

Orhan Pamuk och Gustaf Hellström har det gemensamt att bägge har skrivit om armeniernas tragiska öde. Under rubriken ”Inget nytt under solen” skrev professor Ivo Holmqvist följande om Hellströms Amerikabok Ett rekommendationsbrev på Syd-svenskans kultursida den 23 oktober 2006:

 

“Nu eller aldrig! Amerika för amerikanerna eller Amerika terroriserat av utlänningar.” Så slutar Gustaf Hellströms Ett rekommendationsbrev, skriven 1920 då han var en desillusionerad DN-korrespondent i New York och Woodstock . Där umgicks han med den legendariske muckrakern John Reed, han med den ryska revolutionens tio dagar som skakade världen. Hellströms satiriska slängar mot storfinansen och industri-pamparna, korrumperade politiker och en egenkär president ger läsaren en märklig aha-upplevelse, liksom främlingsfientligheten och de anarkistiska självmordsbombarna. I ett kapitel sätter en cynisk gruvägare (gift med en karriärlysten skånska från Knislinge) igång en storstilad hjälp till ett lidande folk långt bortom USA : “Mer än en miljon har redan mördats. Över en och en halv miljon har redan deporterats. Det finns en halv miljon föräldralösa barn därnere…” Reportern Gustaf Hellström har bevarat sin aktualitet: dessa svarta sidor om turkarnas folkmord på armenierna är skrivna åttio år före Orhan Pamuk…

 

Ivo Holmqvist

 

 

 

 


Gustaf Hellström-sällskapet  Kristianstad