Förteckning över Gustaf Hellströms tryckta bidrag i tidningar och tidskrifter 1900 till 1952

 

Av docent Bengt Tomson

 

 

Denna förteckning är en digital version av motsvarande text i Bengt Tomsons avhandling Gustaf Hellströms väg till Snörmakare Lekholm får en idé (1961), s. 293-328.

 

Förteckningen är kronologiskt ordnad och så fullständig som man rimligen kan begära. Tomson har nämligen kunna använda Dagens Nyheters honorarböcker, och på så vis har han också kunnat spåra de osignerade artiklarna. Där inget annat anges har artiklarna och de skönlitterära texterna varit försedda med det fullständiga författarnamnet.

 

En viss bearbetning har skett i samband med digitaliseringen, för att anpassa förteckningen till nutida skrivsätt inom litteraturvetenskapen. Detta innebär att titlar på tidningsartiklar och noveller har försetts med citationstecken och att boktitlar och namn på tidningar och tidskrifter har kursiverats. Några uppenbara tryckfel har justerats, och några påpekanden eller förtydliganden har införts inom hakparentes. I övrigt är innehållet oförändrat.

 

Jag tackar docent Bengt Tomson som välvilligt och med stor entusiasm har gett tillstånd till denna publicering, som sker till 125-årsminnet av Gustaf Hellströms födelse den 28 augusti 1882.

 

Lennart Leopold

 

 

1900

”Trolltyg”. Dikt. [Sign:] Olagus. Malmö-Tidningen, veckobilagan Solglimten 13.10.1900.

”Höstgille”. Dikt. [Sign:] Olagus. Malmö-Tidningen, veckobilagan Solglimten 15. 12.1900.

 

1901

”Ungt mod”. Dikt. [Sign:] Olagus. Malmö-Tidningen, veckobilagan Solglimten 5.1.1901.

”Litteraturskandinavismen på 1790-talet”. Illustrerad svensk tidskrift, årg. 2 (1901), nr 7 (juli).

”Stämningar”. Dikt. Illustrerad svensk tidskrift, årg. 2 (1901), Julnr (nov.-dec.).

 

1902

”Eros”. Dikt. Majgrefven 1.5.1902.

”Fattigdom”. Dikt. Majgrefven 1.5.1902.

 

1905

”Simulaker”. Med pensel och penna, årg. 2 (1905), nr 3 (jan.); även i: SvD 9.7.1905.

”Spel”. Varia, årg. 7 (1905), nr 2 (febr.).

”Slutet på början”. SvD 26.2.1905.

”Våren”. Söndags-Nisse, påsknr, 23.4.1905.

”Simulaker”. SvD 9.7.1905; även i: Med pensel och penna, årg. 2 (1905), nr 3 (jan.).

”En flaska pilsner”. SvD 8.10.1905.

”Scenen”. SvD 22.10.1905; även i: Framtiden, söndagsbilaga till Arbetet 17.12.1905.

”Hvad är svensk litteratur?” SvD 26.11.1905.

”Dopet”. Strix, nr 50, 13.12.1905.

”Den hvita svepningen. En skymningsnovell”. SvD 23.12.1905.

”Stockholm har många fattiga utkanter…” (i: Stockholm dygnet rundt) DN 24.12.1905.

”En juldagsmiddag”. Söndags-Nisse, julaftonsnr 24.12.1905.

”Två dikter. 1. Epilog. 2. Efter två år”. Söndags-Nisse, julnr, 1905.

 

1906

”Lyckan”. SvD 14.1.1906.

”Bisarreri”. Dikt. Strix 28.2.1906.

”Hamlet, prins af Danmark”. SvD 4.3.1906.

”Ur en sentimental lantjunkares dagbok”. SvD 11.4.1906.

”En saga”. Till bokförläggaren Karl Otto Bonnier på femtioårsdagen af vänner och författare. Sthlm 1906.

”Regatta”. Dikt. Söndags-Nisse 12.8.1906.

”Kaffefrukosten och den svenska flaggan”. Söndags-Nisse 2.9.1906.

”Panamahatten”. Strix 5.9.1906.

”Äkta”. Söndags-Nisse 23.9.1906; även i: Framtiden, söndagsbilaga till Arbetet 30.9.1906.

”Vi älskade…” Dikt. Söndags-Nisse 18.11.1906.

”Iselin”. Dikt. DN 2.12.1906.

 

1907

”En natt vid lampan”. DN 13.1.1907.

”Den nya tron i London”. DN 24.1.1907.

”Framstående Londonköpman skjuten af sin son. Familjetragedi som slutar med fadermord”. (Osignerat telegram) DN 25.1.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Englands rösträttskvinnor bilda eget parlament. Öppnas när det verkliga parlamentet öppnas och arbetar som detta”. DN 25.1.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Snapshots från London, då räntefallet kom. Utanför dörren och på förstadståget”. DN 27.1.1907.

”En sensationell process med politisk bakgrund. Skall det kommunala reformarbetet i London fortsätta eller ej?” DN 28.1.1907.

”Mordet på mr Whiteley”. (Osignerat telegram) DN 28.1.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Whiteleys mördare identifierad”. (Osignerat telegram) DN 29.1.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Arbetarkongressen i Belfast. Keir Hardie hotar att afgå”. DN 3.2.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Kring Whitley-mysteriet”. DN 4.2.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Engelsmän”. DN 13.2.1907.

”Englands rösträttskvinnor i milslång demonstration. Ett af ’The Suffragates’ stora slag”. DN 14.2.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Små snapshots från parlamentet. Från Buckingham Palace till House of Lords”. DN 18.2.1907.

”Nytt frispektakel af rösträttskvinnorna. ‘Våldsamt upplopp utanför parlamentsbyggnaden”. DN 19.2.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Cambridgestudenterna och socialismen”. DN 23.2.1907.

”En jättedemonstration af missnöjda skattebetalare”. DN 1.3.1907.

”House of Lords. DN 3.3.1907.

“Chamberlains flykt från England”. DN 9.3.1907.

”I barernas hemland”. DN 11.3.1907.

”Kvinnorösträtten i England. Frågan fallen”. DN 13.3.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Whiteleys mördare dömd till döden. Mottog domen med stoiskt lugn”. (Osignerat telegram) DN 24.3.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Striden mellan Oxford och Cambridge. Upplösningen af den långa spänningen: Cambridge har segrat”. DN 21.3.1907.

”Suffragisternas senaste demonstrationsupptåg. Sex timmars trots mot polisen. – Skola domarna bli strängare?” DN 25.3.1907[LL1] . Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Slutakten utspelad i Whiteley-dramat. ”Den faderlöse, som mördat den han tog för sin fader, dömd till döden”. (Sign. G.H-m) DN 27.3.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Parlamentsstrider”. DN 28.3.1907.

”Rayners benådning hälsad med jubel. Resultatet af en masspetition, hvari hela England deltog”. DN 2.4.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”En påskvandring genom London”. DN 3.4.1907. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”En långfredagsvandring i parken”.

”Londonpremiärer”. DN 8.4.1907.

”General Booths senaste sociala verksamhetsgren. Oväntadt goda resultat från byrån för själfmordskandidater”. DN 15.4.1907.

”Kolonialkonferensen”. DN 22.4.1907.

”Den engelska budgeten framlagd för parlamentet. En triumfdag för sir Henry Bannermans regering”. [Sign:] G. H-m. DN 27.4.1907.

”De första svenska föreläsningarna i London”. [Sign:] G. H-m. DN 27.4.1907.

Londons Hooligans”. DN 29.4.1907.

”Londonsäsong”. DN 4.5.1907.

”1.845 taflor utställda på Royal Academy i år. En vandring genom engelska konstnärernas utställning 1907”. DN 13.5.1907.

”Vid början af bataljen i engelska parlamentet. Lorderna inför sin egen vingklippning. – Irländska frågan”. DN 14.5.1907.

”Hästar för nio miljoner samlade i Londons Olympia. The international Horse Show en fashionabel ’Indoor Ascot’”. DN 14.6.1907.

”En svältsyn”. DN 17.6.1907.

”Förfärdigandet af ’stjärnor’”. DN 19.6.1907.

”En sommarnattsdröm”. Söndags-Nisse 23.6.1907.

”Londonsäsongen just nu fullt amerikaniserad. Sutto äter ut Shakspere, de amerikanska skådespelarna de engelska”. DN 26.6.1907.

”De historiska dagarna. Angreppet på House of Lords”. [Sign:] G. H-m. DN 2.7.1907.

”Kungens födelsedag”. [Sign:] G. H-m. DN 3.7.1907.

”Kvinnor III. Engelskan”. DN 7.7.1907.

”Hos en gammal engelsman”. DN 14.7.1907.

”Soho och Londontjufvar. I-II”. DN 15.7; 17.7.1907.

”Trumslagaren”. DN 23.7.1907.

”Landsmän I”. DN 12.8.1907.

”Lady Godivas nakenhet och engelska folksjälen I-II”. DN 16.8, 19.8. I907.

”Från ett boardinghouse”. DN 18.8.1907.

”Strejken i Belfast”. DN 18.8.1907.

”Landsmän”. DN 25.8.1907.

”Sverige i London”. Ill. Varia, årg. 10 (1907), nr 9 (sept.).

”’Honest John.’” DN 1.9.1907.

”Bookmakers”. DN 8.9.1907.

”Småborgare i London”. DN 11.9.1907.

”London-arkitektur”. DN 14.9.1907.

”Själfrannsakan”. DN 22.9. 1907.

”Engelsk religiositet”. DN 13.10.1907.

”Tre bref”. DN 16.10.1907.

”Från Londons Teatrar”. DN 22.10.1907.

”London-mysterier. Den försvunna ryskan återkommer. – Hvar har hon varit?” DN 3.11.1907.

”Järnvägsstrejkens slut”. DN 11.11.1907.

”London-mayors dag. En procession af Englands alla konungar med namnet Edvard”. DN 17.11.1907.

 

1908

”London” . Ill. Bonniers månadshäften, häfte I, jan. 1908. Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 14 och 15. Avsnittet om Londons East End finns dessutom omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Alice”. Den svenska familjejournalen, nr 5, 1908; även i: BVT 24.7. 1927.

”Skarpskytten”. Den svenska familjejournalen, nr 12, 16.4.1908.

”Den hvita staden. Intryck från den stora fransk-engelska utställningen. I-II”. DN 24.5, 27.5.1908.

”Den verkliga engelsmannen. En episod från en resa genom Tyskland och England”. DN 24.5.1908.

”Shaws ’Getting Married’”. DN 27.5.1908.

”Fallières i London”. [Sign:] G. H-m. DN 31.5.1908.

”Englands lilla krig”. DN 3.6.1908.

”Ballongkapplöpningar”. [Osign:] DN 7.6.1908.

”Ett trefligt sätt”. DN 7.6.1908.

”The Derby”. DN 7.6.1908.

”Kung Edvards ryska resa”. [Sign:] G. H-m. DN 10.6.1908.

”Englands statsminister och ålderdomsförsäkringen”. DN 13.6 1908

”De svartes världsdel. Från fransk-engelska utställningen”. DN 19.6. 1908.

”De svenska löparna i London. Svanberg tror att Duncan segrar i Marathon-löpningen”. [Sign:] G. H-m. DN 30.6.1908.

”Svenskarna vid Olympiska spelen”. DN 1.7.1908.

”Uppseendeväckande häktning”. DN 4.7.1908.

”Han, som skall göra’t”. DN 12.7.1908.

”Från Olympiska spelen”. [Osign:] DN 12.7.1908.

”Med idrottsmän från alla värdens länder vid Olympiska spelens öppnande i Stadion”. [Sign:]. G. H-m. DN 17.7.1908.

”Dagar i Stadion”. [Sign:] G. H-m. DN 18.7.1908.

”Svenskarnas stora dag vid Olympiska spelen”. [Sign:] G. H-m. DN 19.7.1908.

”Efter den stora dagen”. DN 19.7.1908.

”Dagar i Stadion. Svenskarnas andra dag. – Den blågula åter två gånger högt i topp”. [Sign:] G. H-m. DN 21.7.1908.

”Intryck från Stadion”. DN 22.7.1908.

”Dagar i Stadion”. [Sign:] G. H-m. DN 24.7.1908.

”Bilder från Marathonloppet. Olympiska spelens stora dag”. DN 28.7.1908. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”Djurplågeri mot människor”.

”Död säsong i London”. DN 8.8.1908

”Mot sportens öfverdrifter. En reaktion i anmarsch inom England, sportens förlofvade land”. DN 18.8.1908.

”Haldanes dilemma”. DN 28.8.1908.

”Engelska äktenskap”. DN 13.9.1908.

”Hjälten från Mohmandupproret”. DN 13.9.1908.

”Drömmen”. Söndags-Nisse 18.10.1908.

”En engelsk sensationsaffär”. [Sign:] G. H. DN 23.9.1908.

”Från Londons teatrar”. DN 27.9.1908.

”Jättedemonstration i London. En half miljon arbetare demonstrera mot regeringens utskänkningslag”. [Sign:] G. H-m. DN 5.10.1908.

”Hungerparaden”. DN 9.10.1908. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”Upplopp på Trafalgar Square”.

”Parlamentets öppnande”. DN 12.10.1908.

”Den serbiska diplomaten”. DN 17.10.1908.

”Från Café Royal till Princes Skating Club till de svenska skridskoåkarnas träning”. DN 24.10.1908.

”Det runda bordet”. Söndagsföljetong. DN 25.10.1908.

”Arbetslöshetens problem”. DN 26.10.1908.

”En engelsk tragedi”. DN 29.10.1908.

”Svenskarnas stora dag”. [Osign:] DN 2.11.1908.

”Den en gång hvita staden”. DN 3.11.1908.

”Karolinas hemlängtan”. DN 9.11.1908.

”Festdagarna i London”. DN 21.11.1908.

”Utskänkningslagens öde”. DN 26.11.1908.

”Kaféprat om hemmet”. DN 28.11.1908.

”Öfverhuset och utskänkningslagen”. [Sign:] G. H-m. DN 29.11.1908.

”Dygdens blindhet. Ett apropå med anledning af frågan Utanför äktenskapet”. DN 29.11.1908.

”Tänk först – handla sedan!” DN 30.11.1908.

”Vid kaféfönstret”. Dikt. Varia årg. 11 (1908), nr 12 (dec.).

”En engelsk teaternyhet”. DN 3.12.1908.

”Tvångsanslutningen i England”. [Sign:] G. H-m. DN 4.12.1908.

”Öfverhuset reformerar sig själf”. [Sign:] G. H-m. DN 9.12.1908.

”Undervisningslagens fall”. DN 10.12.1908.

”Sent en natt…” Söndagsföljetong DN 13.12.1908.

”Senaste suffragettuppträdet”. DN 14.12.1908. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”Kvinnan med hundpiskan”.

”Upproret i Indien”. DN 24.12.1908.

”Den hvita slavhandlaren”. DN 27.12.1908.

”Min vän tiggaren”. DN 31.12.1908.

 

1909

”Frenologen”. Söndags-Nisse, nyårsnummer, jan. 1909.

”Splittring inom Torypartiet”. [Sign:] G. H-m. DN 28.1.1909.

”London – hela världens bombfabrik. Ryska anarkistdådet och dess följder”. DN 31.1.1909.

”Det kommande parlamentet”. [Sign:] G. H-m. DN 31.1.1909.

”Underliga figurer”. DN 1.2.1909.

”Den engelska arbetarkongressen”. DN 6.2.1909. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”An Englishman’s home”. DN 11.2.1909.

”Fåglar förjaga människor. Miltals marker ödeläggas för jaktens skull”. DN 15.2.1909.

”Londons fashionabla teaterförfattare”. DN 20.2.1909.

”’Vi vill ha arbete.’” DN 28.2.1909. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”England gör om sin fattigvård”. DN 3.3.1909.

”Realisationsklänningen”. Söndagsföljetong. DN 14.3.1909.

”En komedi ur lefvande lifvet”. DN 21.3.1909.

”Moderna affärspalats”. DN 24.3.1909. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”Det nyöppnade Selfridges”.

”England gripet af panik. Så godt som alla gripna af fruktan för Tysklands växande sjövälde”. DN 28.3.1909. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Orsakerna till det sociala eländet i England”. DN 29.3.1909.

”Bland båtsmän på Thames”. DN 8.4.1909.

”Gasarbetaren”. DN 11.4.1909.

”Swinburnes död”. DN 19.4.1909.

”’Fighting Charlie’”. DN 4.5.1909.

“Mr Lloyd-Georges budget”. DN 5.5.1909.

”Oscar Wildes uppståndelse”. DN 6.5.1909.

”På Stjärnan och Strumpebandet”. Söndagsföljetong. DN 9.5.1909.

”Liberalism och socialism. Nägra randanmärkningar till det engelska budgetförslaget”. DN 13.5.1909.

”Fältmarskalkens guldbröllop”. [Sign:] G. H-m. DN 23.5.1909.

”Englands största romanförfattare”. DN 24.5.1909.

”Engelska akademien i år”. DN 27.5.1909.

”Panbrittiska presskongressen”. DN 16.6.1909.

”Kyrkans karneval”. DN 20.6.1909.

”Conan Doyle som dramatiker”. DN 25.6.1909.

”En plågsam situation”. Söndagsföljetong. DN 27.6.1909.

”Skalden och döden”. DN 27.6.1909.

”Society, Season, Fashion”. DN 30.6.1909.

”Den amerikanska utställningen i London”. DN 17.7.1909.

”Massan och ledarna. Dagens text”. DN 17.7.1909.

”Kvinnorösträtten och kvinnorörelsen”. Dagens text. DN 21.7.1909. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Ett besök hos Londons stadsfullmäktige. Ett apropå till deras förestående Stockholmsbesök”. DN 25.7.1909.

”Engelsk försvarsentusiasm och svensk antimilitarism. I”. Dagens text. DN 28.7.1909.

”En intervju med mr Blériot”. DN 30.7.1909.

”Engelsk försvarsentusiasm och svensk antimilitarism”. DN 1.8.1909.

”Mina grannar”. DN 7.8.1909.

”Den nygifta änkan”. Söndagsföljetong. DN 29.8.1909.

”Hvad vi ha att lära af England”. Dagens text. DN 13.9.1909.

”Lifvets lek. Joseph Chamberlain och lord Rosebery”. Dagens text. DN 5.10.1909.

”Englands öfverhus”. Dagens text. DN 6.10.1909.

”Budget och arbetslöshet”. DN 10.10.1909.

”Arthur Pineros nyaste”. DN 14.10.1909.

”Boy-scoutsorganiseringar”. Dagens text. DN 18.10.1909. [Hellström förekommer i en liten skrift, ”Boy-scouts”. Spejargossar. Almanack för ungdomspristävlingen1910, utgiven på Almquist & Wiksell.]

”Lloyd-George, Englands finansminister”. DN 27.10.1909.

”D:r Ekenberg inför engelska polisen”. [Osign:]. DN 30.10.1909.

”’En gentleman om hösten.’” DN 31.10.1909.

”Det senaste engelska fyllnadsvalet”. DN 2.11.1909.

”Dr Martin Ekenberg och de sju personer hvilka nu framträda som anklagare”. [Osign:]. DN 3.11.1909.

”En omvändelse”. Söndagsföljetong. DN 7.11.1909.

”Ekenbergsmålet åter uppskjutet. Domaren hade inte hunnit ta del af handlingarna. Stampen till Ziskas-stämpeln funnen vid husundersökningen?” [Osign:] DN 10.11.1909.

”Nytt uppskof i Ekenbergsaffären. Åklagaren vill nästa tisdag säga när han är färdig”. [Osign:] DN 17.11.1909.

”Nytt uppskof i Ekenbergsmålet. Förekommer nästa gång den 3 december”. [Osign:] DN 24.11.1909.

”En modern engelsk bok”. DN 25.11.1909.

”Apropå Ekenbergsmålet och Steinheilprocessen. Några reflexioner om engelska domstolsförhandlingar”. Dagens text. DN 30.11.1909.

”Teatercensur och folkuppfostran”. DN 3.12.1909.

”Esaus händer…” Söndagsföljetong. DN 5.12.1909.

”En modern engelsk författare. John Galsworthy”. DN 23.12.1909.

”Quo vadis?” Dagens text. DN 24.12.1909.

 

1910

”Ögonblicksbilder från de stora valdagarna. I-II”. DN 10.1, 12.1.1910.

”Bland konservativa under de stora krisdagarna”. DN 14.1.1910.

”Cab-runners”. DN 16.1.1910.

”Oppositionsledaren Arthur James Balfour”. DN 16.1.1910.

”Hvem vinner?” Dagens text. DN 17.1.1910.

”När de första valen kungjordes”. DN 20.1. 1910.

”En trädgårdsmästare”. Söndagsföljetong. DN 30.1.1910.

”Realpolitik och idealitet”. Dagens text. DN 2.2.1910.

”Toryns fula tricks under valkampanjen”. DN 7.2.1910.

”Boy-scouts och prästadöme”. Dagens text. DN 18.2.1910.

”Henry Herbert Asquith. Den centrala figuren bland Europas statsmän”. DN 27.2.1910.

”Mannen som gör hvad som faller honom in. Några betraktelser öfver friheten och tvånget i England”. Dagens text. DN 1.3.1910.

”Kriget”. Dagens text. DN 15.3.1910.

”Från feodalismens dagar”. Söndagsföljetong. DN 20.3.1910.

”Mitt första författarskap”. Idun, nr 14, 3.4.1910.

”Engelska boy scouts och svenska. Ett föredrag i Kvinnoklubben”. Dagens text. DN 4.4.1910.

”Boy-scout, moral och religion”. Dagens text. DN 9.4.1910.

”De första svenskarna”. Söndags-Nisse 15.5.1910.

”Thomas Hardy”. Dagens text. DN 7.6.1910.

”Sorg”. Idun, nr 24, 12.6.1910.

”Den japanska utställningen. I-III”. Dagens text. DN 19.6, 27.6, 30.6. 1910

”De engelska rösträttskvinnornas demonstrationståg genom London”. DN 23.6.1910.

”Ur människosjälens mysterier”. Söndags-Nisse 26.6.1910.

”Kvinnorösträtten inför underhuset”. DN 17.7.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Londonbon”. Dagens text. DN 18.7.1910.

”Äfven caben får vika för bilen”. DN 19.7.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”William Ewart Gladstone. Med anledning af hans i dagarna utkomna brefväxling i religiösa ämnen”. DN 21.7.1910.

”Det konservativa Englands hopp. En karaktäristik”. DN 23.7.1910.

”Ett mänskolif”. Skiss. DN 8.8.1910.

”Palatsets och bakgatans minnen”. DN 21.8.1910.

”Engelska teater- och varietéförhållanden”. DN 19.10.1910.

”En gentleman om hösten”. [Sign:] Gustaf. DN 19.10.1910.

”Portugals konung hos Frankrikes konung”. DN 23. 10.1910.

”Engelska fångvårdsreformer”. Dagens text. DN 30.10.1910.

”Ett nytt parlament”. Dagens text. DN 3.11.1910.

”Feodalismen mot demokratien”. Dagens text. DN 18.11.1910.

”Lordernas panik”. Dagens text. DN 21.11.1910.

”Ännu en gång (och den sista) en gentleman om hösten”. [Sign:] Gustaf DN 22.11.1910.

”Bland valmän och kandidater”. Dagens text. DN 5.12.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Bland valmän och kandidater. Pendlarna”. Dagens text. DN 7.12.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”De osäkra väljarna”.

”Bland valmän och kandidater. Slummen och de konservativa”. Dagens text. DN 8.12.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Bland valmän och kandidater. Valdagen”. DN 10.12.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Bland valmän och kandidater. Liberalismens ärkefiende”. DN 12.12. 1910.

”Bland valmän och kandidater”. DN 17.12.1910. Omtryckt i Reporter i världens största stad under rubriken ”De konservativas minspel”.

”Två vänner”. Idun, julnr 1910.

”Sitt väsens lag”. Puck, julnr 1910.

 

1911

”Engelsmännens Paris”. DN 15.1.1911.

”Den sista engelsmannen”. DN 17.1.1911.

”Kontraster”. DN 29.1.1911.

”Ofelia”. DN 8.2.1911.

”Boulevardberömdheter”. Söndagsföljetong. DN 12.2.1911.

”’Oroligheterna i champagnedistriktet’”. [Sign:] G. H-m. DN 13.2.1911.

”’Après moi’”. DN 14.3.1911.

”’Att möta Hennes Kungliga Höghet…’”. Dagens text. DN 20.3.1911.

”Nattlifvet på Parisboulevarderna”. DN 21.3.1911.

”Pariskarneval”. Dagens text. DN 28.3.1911.

”Paris”. Dagens text. DN 3.4.1911.

”Parisvår”. DN 9.4.1911.

”Och hon dog och vardt begrafven”. DN 15.4.1911.

”Kattguld”. DN 16.4.1911. De stora franska skandalerna. DN 24.4.1911.

”’Men det var ingen som visste…’” Söndagsföljetong. DN 30.4.1911.

”1 maj i Paris”. DN 8.5.1911.

”Inbrottstjufven”. DN 15.5.1911.

”Kvinnorösträtten i Frankrike”. Dagens text. DN 16.5.1911.

”Festdagar i Gånge Rolfs land”. DN 4.6.1911.

”Tusenårsfesten i Rouen”. [Sign:] G. H-m. DN 7.6.1911.

”Tusenårsfesten i Rouen II. Det moderna Normandie”. DN 8.6.1911.

”Tusenårsfestligheterna i Rouen”. [Sign:] G. H-m. DN 10.6.1911.

”Efter den normandiska tusenårsfesten. Några minnen och intryck från Rouenhögtidligheterna”. [Sign:] G. H-m. DN 18.6.1911.

”Karlsson reser …” Söndagsföljetong. DN 25.6.1911.

”Rullskridskor”. Idun, nr 25, 25.6.1911, nr 26, 2.7.1911.

”Parisnätter”. Dagens text. DN 9.7.1911.

”Fransk och engelsk inrikespolitik”. Dagens text. DN 11.8.1911.

”Matsalskyparen, värmen och Marocko. Ett sommarkåseri från en kontinental badort”. DN 13.8.1911.

”Fransk och engelsk inrikespolitik II”. Dagens text. DN 19.8.1911.

”Svenska arméen och flygkonsten. Hvad utlandets erfarenhet om flygmaskinen som försvarsmedel lär oss”. DN 27.9.1911.

”Nationalsorg i Frankrike”. DN 4.10.1911.

”En tragedi hos Père Frédéric”. DN 8.10.1911.

”Två slags flirt”. Söndagsföljetong. DN 15.10.1911.

”Liberté-olyckan”. DN 30.10.1911.

”Mæterlinck intime”. DN 9.11.1911.

”De franska krutskandalerna”. Dagens text. DN 15.11.1911.

”Brottslingar”. Dagens text. DN 21.11.1911.

”Georgette Leblanc. Mæterlincks hustru”. [Sign;] G. H-m. DN 29.11.1911.

”Pariskvarter I. Quartier Latin”. DN 3.12.1911.

”Pariskvarter II. Montparnasse”. DN 10.12.1911.

”Fostbrödralag”. Julkvällen 1911.

”Sarah Bernhardt – den outgrundliga”. DN 31.12.1911.

”Litteraturens fri- och rättigheter; verklighetsskildringens gränser”. Enquetesvar. DN 31.12.1911.

 

1912

”Vår tids favoriter”. Dagens text. DN 5.1.1912.

”Revolutionsdelirium”. Dagens text. DN 8.1.1912.

”Bröllopet i Montparnasse”. Söndagsföljetong. DN 14.1.1912.

”M. Caillaux”. Dagens text. DN 20.1.1912.

”Den stora ministären”. Dagens text. DN 23.1.1912.

”Paul Verlaines sista dagar”. Dagens text. DN 29.1.1912.

”Den svenska aviatiken”. Dagens text. DN 4.2.1912.

”Henry Bernsteins nya pjäs”. Dagens text. DN 14.2.1912.

”Cigarrettfodralet”. DN 25.2.1912.

”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Dagens text. DN 4.3.1912.

”Ännu en gång den svenska aviatiken. Svar på ett öppet bref om våra längst komna aviatici”. DN 9.3.1912.

”Luftens minister”. Dagens text. DN 15.3.1912.

”Från en fransk småstad. Vårsöndag”. Dagens text. DN 3.4.1912.

”Där solförmörkelsen var total”. Dagens text. DN 25.4.1912.

”Fraisette”. Söndagsföljetong. DN 28.4.1912.

”Anarkisternas skräckvälde i Paris. Då Bonnots död blef känd på bulevarderna. I”. DN 3.5.1912.

”’Anarkister’ II”. Dagens text. DN 5.5.1912.

”’Bonnot-Garnier-epidemien’”. Dagens text. DN 22.5.1912.

”Drag ur den franska folkkaraktären”. DN 26.5.1912.

”Drag ur den franska folkkaraktären”. Dagens text. DN 29.5.1912.

”Medlidande”. Dagens text. DN 9.6.1912.

”Brottslighetens tillväxt i Frankrike”. DN 17.7.1912.

”En ny era?” Dagens text. DN 10.7.1912.

”14 juli”. DN 25.7.1912.

”Barnet och döden”. DN 28.7.1912.

”Henri Rousseau. I”. Dagens text. DN 6.8.1912.

”Henri Rousseau. II”. DN 11.8.1912.

”Hos skaldernas furste”. Dagens text. DN 25.8.1912.

”Vive l’armée!” DN 27.9.1912.

”Folkminskning och hygien. DN 2.10.1912.

”Sarah Bernhardt, den gudomliga, firar sitt 50 års-jubilem”. DN 23.10. 1912.

”Det växande tyskhatet i Frankrike. Må bulgarerna visa hvad fransk krigföring förmår!” DN 6.11.1912.

”Franska akademiens senaste inval. En ovanlig odödlig: general Lyautey, Marockos kolonisatör”. DN 8.11.1912.

”Katolicismen i Frankrike”. DN 11.11.1912.

”Den underbara hästen”. DN 8.12.1912.

”Montmartre-natt I. Förnatten”. DN 15.12.1912.

”Henry Batailles pjäs ’Les Flambeaux’”. DN 27.12.1912.

”Montmartrenatt. II. De nygifta”. DN 29.12.1912.

”Christianscientisten på Montmartre. Hos gubben Frédéric på cabareten Den snabba kaninen”. DN 30.12.1912.

 

1913

”Idé och temperament”. Dagens text. DN 5. 1.1913.

”Vaktombytet i Elyséepalatset. Provinsbon Fallières går, parisaren Poincaré kommer”. DN 25.2.1913.

”Brottslighet och jury I-II”. Dagens text. DN 10.3, 11.3.1913.

”Det nya Frankrike”. Dagens text. DN 24.4.1913.

”Stil”. DN 14.5.1913.

”Fransk chauvinism och tyska rustningar I-II”. Dagens text. DN 8.5, 10.5.1913.

”Desertören I-II”. Söndagsföljetong. DN 11.5, 18.5. 1913.

”Fransk aviatik just nu”. Dagens text. DN 27.5.1913.

”Casque d’Or”. Söndagsföljetong. DN 1.6.1913.

”Syndikalismens myteriarbete i franska armén I-II”. Dagens text. DN 5.6, 6.6.1913.

”Jims hustru”. Söndagsföljetong. DN 8.6.1913.

“Lucien Maury: Stockholm et Upsal”. DN 30.6.1913.

”Nativiteten, kärleken och Paul Adam I-II”. Dagens text. DN 7.7, 2.8. 1913.

”George. Ett kapitel ur en längre berättelse: Kring en kvinna I-II”. DN 10.8, 24.8.1913.

”De besattas snedgångna klackar”. DN 31.8.1913.

”Paris, främlingarnas stad. Ej en vrå som bevarar sin gamla karaktär”. DN 1.9.1913.

”Parispolisen och polisskandalerna”. Dagens text. DN 2.9.1913.

”Ku-Ku! Ett rötmånadsdrama”. Söndagsföljetong. DN 21.9.1913.

”Odeurs de Paris”. DN 12.10.1913.

”Brottets esoterism”. Dagens text. DN 14.10.1913.

”Könsantagonism I”. Dagens text. DN 28.10.1913.

”Språnglinan”. Julkvällen 1913.

 

1914

”Var tids ungdom I-VII”. DN 12.3, 20.4, 22.4, 28.4, 5.5, 11.5, 13.7. 1914. [Vår tids ungdom är också titeln på en broschyr, utgiven av Bonniers 1914 och sedermera omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr. 27 och 28.]

”Dödsryttaren”. Söndags-Nisse, påsknr 12.4.1914.

”Stormaktsrustning och småstatsförsvar I-II”. Dagens text. DN 2.6, 4.6.1914.

”Monsieur Duvals morgondag I”. Söndagsföljetong. DN 5.7.1914.

”Den stora rättegången. Förhören och frikännandet. Demonstrationerna och intresset på Parisgatorna”. DN 1.8.1914.

”I Paris före de stora händelserna”. DN 5.8.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Paris efter krigsutbrottet”. DN 6.8.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Hur Frankrike tog mot kriget”. DN 11.8.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Första krigsveckan i Paris. ’Ingenting är som man tänkt’”. DN 23.8. 1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Paris under krigstiden”. DN 4.9.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Paris under väntan på tyskarna”. DN 10.9, 13.9, 14.9. 1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Den stora rättegången II”. DN 26.9.1914.

”Tyskarna utanför Paris. En parad och en intervju. Till fronten och från fronten. – En engelsk sergeant om krigets helvete. – Intryck från mördandet i Charleroi och vid Meuse”. DN 2.10.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”’Och 1½ mil härifrån står världens största slag’. Stilla söndag i Paris under ’belägringen’. – I Boulogne-skogen och S:t Cloud-parken. – Två miljoner parisare som lugnt stannat kvar”. DN 5.10.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Parisarna i krigsdagar: när första segerbudet kom”. X. DN 7.10.1914.

”Senlis, Ile-de-Frances pärla, före och efter tyskarnas besök. Gustaf Hellström skildrar för Dagens Nyheter ett besök i sin förra hemort, Senlis, förut den fredligaste idyll, nu en ruinhög”. DN 11.10.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Franska stämningar efter Marneslaget”. DN 15.10.1914. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 1-8. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Hjältar tillbaka från fronten” XIV. DN 26.10.1914. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 9-21.

”Parisbrev från kriget: ”’Det är icke sant att...’ Gustaf Hellström om Senlis’ förstöring. – Vad madame Pierrard berättar”. XVI. DN 5.11.1914. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”En av folket utan fosterland. Med från Liége till Dixmuiden”. DN 22.11.1914.

”Hos Frankrikes tusentals fallna på de dödas dag”. DN 25.11.1914. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 149-155.

”Parisbrev om kriget. De sårade lappas ihop. En rond med en läkare i parisiska sjukhus. – Många mil från stridslinjen och dock ansikte mot ansikte med all krigets förbannelse”. DN 14.12.1914. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 138-148.

”Parisbrev om kriget. Livet i Paris just nu. Restaurangerna och lyxbutikerna åter öppnade och livet går i sina vanliga gängor, oberört av kriget. Kapten Amundson om sina intryck från fronten”. DN 31.12.1914. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 22-31.

 

1915

”Parisbrev om kriget. Livet i löpgravarna. Jordmänniskornas nya mullvadskrig och löpgravarnas oskrivna lagar. Kapten Amundson om militärattachéernas visit hos generalen i en av löpgravarna i Argonnerna”. DN 4.1.1915.

”En liten kvinna från Louvain”. DN 8.1.1915.

”Nynårsnatt i exil”. DN 7.2.1915.

”Zeppelinarna över Paris”. DN 3.4.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 109-115. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”48 timmars permission I-II”. DN 11.4, 18.4.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 116-137.

”En hindu”. DN 2.5.1915.

”På väg till stridslinjen I”. DN 2.5.1915.

”Ett besök vid fronten”. DN 30.5.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 32-42. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Vid fronten II”. DN 6.6.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 42-50. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Ett besök vid fronten III”. DN 13.6.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 50-61. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Ett besök vid fronten IV”. DN 20.6.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 61-73. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Ett besök vid fronten. I batterierna”. DN 27.6.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 73-87. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Vita nätter”. Dikt. Bonniers Månadshäften, häfte 8, aug. 1915. Omtr. med titeln ”Nuits Blanches” i: Lundavår 1924. Litterär kalender.

”De som lämnats hemma”. DN 8.8.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 156-165.

”Vid gränsen till ingen mans land”. DN 15.8.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 98-108. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Paris efter ett års krig”. DN 22.8.1915. Omtr. i: Kulturfaktorn, s. 166-176. Även omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”En återblick på augusti 1914. I-IV”. DN 19.9, 20.9, 26.9, 3.10.1915. Artiklarna finns omtryckta i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 29.

”Medborgarsoldaten”. DN 3.11.1915.

”Min son har stupat – giv mig en annan!” DN 15.11.1915.

”Franska hem under världskrigets dagar”. DN 4.12.1915.

”De unga och de gamla”. DN 9.12.1915.

”’Pappa kommer hem’”. DN 15.12.1915.

 

1916

”Levande död: en bild från kriget”. DN 9.1.1916; även i: Norrskens-Flamman 14.1.1916. Omtryckt i 1½ mil härifrån står världens största slag.

”Två dagar före krigsutbrottet. Rec. av Marcelle Tinayre: La veillée des armes”. DN 11.1.1916.

”Levande död: en bild från kriget”. Norrskens-Flamman 14.1.1916; även i: DN 9.1.1916.

”Permissionärer i Paris I-II”. DN 20.2, 21.2.1916.

”Dvärgen”. DN 26.11, 3.12, 10.12, 11.12.1916.

”Perpetuum mobile”. DN 18.12.1916.

”Psykologiskt riktigt”. DN 31.12.1916.

 

1917

”Ny realism”. DN 3.1.1917.

”De första följderna av kriget. Gustav Le Bon’s senaste krigsbok”. DN 2.5, 7.5.1917.

”Kring det runda bordet I-IV”. DN 15.4, 22.4, 29.4, 6.5.1917.

”Amasonen. Ett skådespel om kriget av Henri Bataille”. DN 14.7.1917.

 

1918

”Med amerikanerna I-VI Anteckningar ombord på U.S. Army transport Y”. DN 9.6, 16.6, 19.6, 26.6, 5.7, 7.7.1918. Artiklarna I samt V och VI finns omtryckta i Kriget, Wilson och freden.

”’Världens märkligaste man’: Hos presidenten Wilson”. DN 22.6.1918. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden

”Krigsstämning I-II”. DN 14.7, 21.7.1918. Den första artikeln finns omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Wilsons utrikespolitik I-II”, DN 28.7, 2.9.1918. Den andra artikeln finns omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Två talare”. DN 4.8.1918.

New York. De första intrycken”. DN 8.9.1918. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Amerika är redo”. DN 13.9.1918.

”Amerika och framtiden”. DN 15.9.1918.

”Amerikansk folkpsykologi I-III”. DN 17.11, 19.11, 15.12.1918. Omtr. i Förenta staterna och världsfreden, s. 43-68. Den första artikeln finns omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Presidentens ställning i Förenta staterna I-III”. DN 24.12, 27.12, 29.12.1918. Omtr. i: Förenta staterna och världsfreden, s. 69-100.

”Förenta staternas expansion I-II”. DN 31.12.1918, 8.1.1919. Omtr. i: Förenta staterna och världsfreden, s. 43-68.

 

1919

”Wilsons utveckling I-II”. DN 20.1, 3.2.1919. Omtr. i: Förenta staterna och världsfreden, s. 101-158.

”Wilson och demokraterna I-II”. DN 4.2, 6.2.1919. Omtr. i: Förenta staterna och världsfreden, s. 168-178.

”Wilson och arbetarna”. DN 24.2.1919. Omtr. i: Förenta staterna och världsfreden, s. 179-196.

”Tjugofyra timmars permission I-II”. DN 23.3, 24.3.1919.

”Amerika och nationernas förbund”. DN 17.4.1919.

”Rekonstruktionen och immigranten I-III”. DN 2.5, 14.5, 26.5.1919. Den första artikeln finns omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”U.S.A. och bolsjevismen”. DN 28.5.1919. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Mannen och kvinnan i Amerika I-III”. DN 8.6, 11.6, 12.6.1919.

”Hur opinionen i Amerika berövade Wilson fotfäste för de 14 punkternas fred. Kontrasten mellan Wilsons avsikter och resultat. Hans förspillda chanser vid fredsbordet. Snar fred var nödvändig, dålig fred kan revideras”. DN 25.7.1919. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Freden och storfinansen. Dess roll som pådrivare. För imperialismens seger. Den internationella finansens intresse, motsatt ett verkligt folkens förbund, gjorde Wilsons idé till ett sken. Hur ’Ryssland skall betala kriget’”. DN 26.7.1919. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

 

1920

”Amerika efter kriget I. Revolution eller evolution”. DN 24.2.1920.

”Amerika efter kriget II. En ny mentalitet”. DN 3.3.1920.

”Amerika efter kriget III”. Uppmarschen. DN 5.3.1920.

”Strax före presidentvalet”. DN 31.10.1920.

”De reaktionäras triumf”. DN 22.11.1920. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

 

1921

”Gustaf Hellström om den fria kvinnan”. Intervju med Gustaf Hellström. Idun 23.1.1921.

”Wilson och liberalismen I-III”. DN 18.3, 20.3, 22.3.1921. Den första artikeln finns Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

 

1922

”Amerikansk dramatik”. DN 22.2.1922.

”Eugene O’Neill”. DN 25.3.1922. Omtryckt i Kriget, Wilson och freden.

”Amerikanska Dukkehjem”. DN 27.3.1922.

”På skövlad grund”. Rec. av: Hjalmar Lundgren, De gula husen. DN 9.10.1921.

”Vad tycker Ni om Er själv? Enquêtesvar”. Söndags-Nisse, julnr, 3.12.1922.

”Silvio och hans Bianca”. Vintergatan 1922. Omtr. i: Olsson går i land, s. 231-248.

 

1923

”Ett par vita byxor”. Veckans novell. DN 8.7.1923. Omtr. i: Olsson går i land, s. 27-48.

”Maskerad”. Veckans novell. DN 2.9.1923. Omtr. i: Olsson går i land, s. 71-98.

”Hennes flygare”. Veckans novell. DN 21.10.1923. Omtr. i: Olsson går i land, s. 167-194.

”Äktenskapsskolan”. Veckans novell. DN 25.11.1923. Omtr. i: Olsson går i land, s. 123-142.

”En namnlös historia”. DN julnr 23.12.1923. Omtr. med titeln ”Teodor” i: Olsson går i land, s. 145-165.

”Olsson går i land”. Vintergatan 1923. Omtr. i: Olsson går i land, s. 195-230.

”Kamrer Bergströms giftermål”. Julkvällen 1923.

 

1924

”En omvänd misantrop”. BVT [Bonniers Vecko-Tidning] 1.3.1924. Omtr. i: Olsson går i land, s. 7-26.

”Trasfröken och mänskoätaren”. BVT 21.6.1924.

”Mannen vid ratten”. Veckans novell. DN 13.7, 20.7, 27.7.1924. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 7-40.

”Hotellträdgården”. DN 10.8, 17.8. 24.8.1924.

”Nuits blanches”. Dikt. Lundavår 1924. Litterär kalender. Tidigare med titeln ”Vita nätter” i: Bonniers månadshäften, häfte 8, aug. ,1915.

”En sjukdom med obotliga följder”. Pennklubben 1924, s. 45-55. Omtr. i: Personligt, s. 7-13.

”En artist”. I Boken om Henning Berger. En minnesgärd av hans vänner, s. 101-117. Sthlm 1924.

 

1925

”En hjälte”. Veckans novell. DN 8.2.1925. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 103-119.

”En hamnpromenad”. DN 19.4.1925. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 261-278.

”Pärlhalsbandet”. Veckans novell. DN 5.7.1925. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 63-81.

”Vid en väns dödsbädd”. Veckans novell. DN 2.8.1925.

”En triangel”. Veckans novell. DN 30.8.1925. Omtr. med titeln ”Triangeln” i: Mannen vid ratten, s. 231-241.

”Det är en dam i telefon…” BVT 17.10.1925. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 211-227.

”Rummet bredvid”. BVT 14.11.1925. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 67-184.

”Den sista utvägen”. Veckans novell. DN 13.12.1925.

”Högtidsdagen”. Veckans novell. DN 27.12.1925. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 85-99.

”’Vilda västern’ i nyare amerikansk litteratur”. Vår Tid. Årsbok utg. av Samfundet de nio. Årg. 10 (1925), s. 47-91.

 

1926

”Fru Pettersson”. Söndags-Nisse-Strix, nr 14, påsknr, 31.3.1926. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 281-290.

”Prästens hustru”. BVT 2.1.1926.

”Apropå ’Den gröna hatten’”. Veckans novell. DN 10.1.1926.

”I telefon”. Veckans novell. DN 21.2.1926. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 155-166.

”Deklarationsdagen”. Veckans novell. DN 28.3.1926.

”Valuta”. Veckans novell. DN 18.4.1926.

”Mannerschiöld blir man”. Veckans novell. DN 9.5.1926. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 245-258.

”Ett skämt”. BVT 29.5.1926.

”Dansen”. BVT 26.6.1926. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 139-152.

”Damerna i Porkville”. Veckans novell. DN 27.6.1926. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 123-135.

”Guldgrävaren”. BVT 17.7.1926.

”Amerikanska äktenskap”. BVT 31.7.1926.

”Kandidat Berg blir humorist”. BVT 21.8.1926.

”Möte med en skämtsam modell”. BVT 18.9.1926. Omtr. i: Mannen vid ratten, s. 293-305.

”Kain och Abel”. BVT 17.10.1926.

”Styrka och svaghet hos svenskt folklynne”. [Svar på] En enquête. BVT julnr 1926.

”Illusion”. Vintergatan 1926.

”Gideon Lagerblads odödlighet” (i: Till Hasse Z på hans femtioårsdag, s. 77-97. Sthlm I927).

 

1927

”Alice”. BVT 24.7.1927; även i: Den svenska familjejournalen, nr 5, 1908.

”En fantastisk resa”. DN 6.11.1927.

”Parlamentet öppnas”. DN 16.11.1927.

”Två minuters tystnad”. DN 23.11.1927.

”Kol”. DN 11.12.1927.

”Rakvattnet”. Söndags-Nisse-Strix, julnr, 30.11.1927.

”Ur Sånger i exil. I-III”. Dikt. Söndags-Nisse-Strix, julaftonsnr 14.- 28.12.1927.

”Teater I-II”. DN 27.12, 28.12.1927.

 

1928

”’Dödsdansens’ premiär i London”. Scen och film. [Sign:] G. H. DN 18.1.1928.

”Afternoon Tea och Demokrati”. DN 26.1.1928.

”’Dödsdansen’ måste fram som den var … Ekonomien pressade Loraine. Kunde ej vänta. Palmstiernas brev ofullständigt framlagda”. DN 31.1.1928.

”Thomas Hardy och odödligheten”. DN 1.2.1928.

”Loraines Dödsdans är starkt stympad. Hela sidor borta. Menlig inverkan på konstnärliga helhetsintrycket”. DN 5.2.1928.

”England och Rom”. DN 10.2.1928.

”En husmor på tronen”. DN 19.2.1928.

“Herbert Henry, First Earl of Oxford and Asquith”. DN 22.2.1928.

”En oas i öknen”. DN 25.3.1928.

”En brottslings memoarer. ’You can’t win’ – en amerikansk förbrytares berättelse”. DN 1.4.1928.

”Levande historia”. DN 4.4.1928.

”Slagskeppet och backfischen”. DN 15.4.1928.

”Vårrengöring”. DN 20.4.1928.

”De franska valen I-II”. DN 29.4, 1.5.1928.

”Kunna två parallella linjer mötas?” DN 20.5.1928.

”Turistiskt kalejdoskop I-II”. DN 27.5, 30.5.1928.

”Engelsk revolution”. DN 10.6.1928.

”Den nya filosofien”. DN 12.7.1928.

”Den nya filosofiens tillämpning”. DN 13.7.1928.

”Engelska och svenska skolor I-III”. DN 21.8, 22.8, 23.8.1928.

”Engelsk liberalism och svensk socialdemokrati”. DN 8.9.1928.

”Kyrkogatan 35”. Veckans novell. DN 9.9.1928.

”Världens medelpunkt I-II”. DN 18.11, 25.11.1925.

”Mors papegoja”. DN 2.12.1928.

”Eastend förr och nu I-III”. DN 9.12, 16.12, 30.12.1928. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 232-270.

”Politiskt fågelperspektiv”. DN 29.12.1928.

”Lunginflammationen”. DN 31.12.1928. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 71-80.

 

1929

”Generalen tros vika. Svar i dag. Budskapet till höga rådet omredigerat. Marskalk Booth. Hans fru skall överlämna brevet till konklaven”. [Osign:] DN 15.1.1929.

”Öppen schism inom armén: Booth vägrar. Anser rådet sakna laglig rätt ändra författningen. Rådsmedlemmarna beredda, trots allt, avsätta generalen”. [Osign:] DN 16.1.1929.

”Överhusets framtid”. DN 17.1.1929.

”Booths envishet sätter rådet i förlägenhet. Ännu intet beslut av armékonklaven. Booth hotar med process om arméns fonder”. [Osign:]. DN 17.1.1929.

”Booth gynnade sina anhöriga, säger konklaven. Orättvisa och partiskhet, tog emot gåvor för egen och familjens räkning. Higgins nämnes som efterträdare”. [Osign:]. DN 18.1.1929.

”Fattigman och slum-människa”. DN 20.1.1929.

”Arméns råd synes villigt kompromissa. Man godtar general Booths kvarstående för livstid. Vill blott förhindra att dottern blir hans efterträdare”. [Osign:] DN 20.1.1929.

”Politiska intervjuer I”. DN 21.1.1929.

”Arméns råd avsätter åter general Booth. Higgins vald till frälsningsarméns nye chef. Ingen tvekan. Booths vittnen hördes, avsättningen bekräftades genast”. [Osign:]. DN 14.2.1929.

”Teater”. DN 24.2.1929.

”Valkampanjen börjar”. DN 5.3.1929.

”Var Edward VII:s liv en tragedi?” DN 10.3.1929.

”England och nykterheten”. DN 31.3.1929.

”Mördare”. DN 7.4.1929.

”Mr Pickwick blir hemlös. Det engelska klubblivet har bytt karaktär, sedan kvinnan och ordningsmakten segerrikt trängt in i de engelska gentlemännens högborgar”. DN 28.4.1929.

”Politik i East-End: höger och arbetare: oratorisk duell. Besvärligt föra Baldwins talan: arbetarpubliken högljudd, men intresserad”. DN 11.5.1929.

”Mannen som avgör Britanniens öde. Samtal i valtider. Lång och lugn toryregim nästa gång, om Mac Donald kommer till makten nu”. DN 22.5.1929.

”Lord Rosebery”. DN 25.5.1929.

”Lloyds och dess historia. Från kaffehus och nyhetsbörs till assurans. Allt försäkras. Några blad ur försäkringsrörelsens kulturhistoria”. DN 29.5. 1929.

”Liberala värvare på förstadsturné och röstagitation. Londonbrev i valtid. Gustaf Hellström berättar om engelsk vår och politik”. DN 1.6.1929.

”Valnatt”. DN 4.6.1929.

”Edward P”. DN 6.12.1929.

”Krigssuccéserna”. DN 19.12.1929.

”Två slags patos”. DN 24.12.1929.

”Puritanernas återtåg I-II”. DN 30.12.1929, 2.1.1930. I omarbetat skick och med titeln ”Redingot och nakenkultur” omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 9-26.

 

1930

”Londonmötet om flottorna”. DN 26.1.1930.

”De nya herrarna. I. Mac Donald”. DN 12.2.1930.

”De nya herrarna. II. Snowden”. DN 21.2.1930.

”De nya herrarna. III. J. H. Thomas”. DN 4.3.1930.

”Mänskan, Maskinen, Malthus”. DN 9.3, 12.3.1930.

”Mrs Pankhursts staty”. DN 16.3.1930. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 132-145. Även omtryckt i Reporter i världens största stad.

”Gentlemannens genesis”. DN 3.4.1930.

”Gentlemannen av idag”. DN 8.4.1930.

”Gentlemannens framtid”. DN 20.4.1930.

”’Philips budget’”. DN 25.4.1930.

”Arbetaren och gentlemannen”. DN 27.4.1930.

”A coming man”. DN 8.6.1930.

”George Lansbury”. DN 13.6.1930. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 333-343.

”Engelsmannen och naturen”. DN 17.6.1930. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 61-70.

”Salig kungens tid”. DN 6.7.1930.

”England och Amerika I-II”. DN 9.8, 14.8.1930.

 

1931

”Ett lysande fiasko”. DN 18.1.1931. Omtr. med titeln Winston Churchill i: Från redingot till kavajkostym, s. 301-311.

”Sabbat eller söndag?” DN 30.1, 31.1.1931. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 146-157.

”Kohandlare”. DN 15.2.1931.

”Press och prenumeranter I-IV”. DN 11.3, 12.3, 17.3, 18.3.1931.

”Ljus och grace ur nordanland tjusa London. Utställningen klar att visas. Besök av kungaparet i dag”. DN 16.3.1931.

”Arnold Bennet”. DN 4.4.1931.

”Politisk regatta”. DN 11.4.1931.

”Monsieur André Siegfried och gentlemannen I-II. DN 26.4, 3.5.1931. I omarbetat skick med titeln Quo vadis, Britannia?” omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 282-297.

”Föräldrar och barn”. DN 10.5.1931.

”Fyra dagar på Irland I-III” DN 7.6, 9.6, 10.6.1931.

”Fem tal efter middagen”. DN 25.10.1931.

”Mac Donald hos de sina. Pa valmöte med Seahams gruvarbetare”. DN 25.10.1931.

”Mac Donald i Seaham Harbour”. DN 29.10.1931.

”Valnatten”. DN 1.11.1931.

”Dagen efter”. DN 4.11.1931.

”En konstitutionell diktator”. DN 13.11.1931.

”Cylinderns återuppståndelse”. DN 15.11.1931.

”Churchill griper sin chans”. DN 18.11.1931.

”En herre och hans hund”. DN 20.12.1931.

”Samtal med Good Old George, ledare av Hans Majestäts opposition I-II”. DN 30.12, 31.12. 1931.

 

1932

”Mr Scott”. DN 9.1.1932. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym. s.312-320.

”Tjugofem år i Dagens Nyheter”. DN 17.1.1932. Omtr. i: Personligt, s. 68-77.

”Den deprimerade engelsmannen”. DN 31.1.1932.

”Stormaktsmentalitet”. DN 7.2.1932.

”Dramatisk politik I-II”. DN 27.2, 2.3.1932.

”Naturvetaren och nereiden”. DN 24.3.1932.

”Konferens om frihandeln”. [Sign:] G. H-m. DN 14.4.1932.

”Miljonärsförfattare och best-sellers”. DN 4.5.1932.

”Sola växeln”. DN 15.5.1932.

”Rule Britannia”. DN 28.5.1932.

”Engelska överklasskolan I-II”. DN 22.6, 23.6.1932.

”Salongskomediens framtid”. DN 3.7.1932.

”England och alkoholen I-III”. DN 10.7, 12.7, 14.7.1932. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 199-231.

”’Det Gud haver sammanfogat…’ I-III”. DN 17.8, 18.8, 24.8.1932. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 166-198.

 

1933

”Kristlig kommunism I-III”. DN 12.2, 21.2, 25.2.1933.

”En uppbygglig historia: William Robertson”. DN 26.2.1953. Omtr. med titeln ”Sir William Robertson, Bt.” i: Från redingot till kavajkostym, s. 321-332.

”Parlamentet och Yttersta östern”. DN 14.3.1933.

”Gustaf Hellström skriver artikelserie om Englands arbetslöshet. Brittisk försäkring, affärsmässigt tänkt, blev finansiell ruin. Krigsfolket uppsägs icke av industrien. Villkoren för understöd alltmer uppmjukade. En översikt”. DN 28.3.1933.

”Mac Donalds regering för sparsamhetspolitik. Arbetslösheten sväller. Klander för negativism. Arbetslöshet mal sönder hela folket. Bättre finanser”. DN 29.3.1933.

”Slumkvarterens elände svårlöst socialt problem. Dyra bostäder och avlägsna i storstaden. Miljoner offrade resultatslöst hittills. Regeringen tvekar”. DN 30.3.1933.

”Gustaf Hellström om engelska arbetslösheten. Ringa understödssänkning var halmstråt, som knäckte tålmodiga kamelens rygg. Miljoner av arbetslösa degenereras fysiskt och psykiskt. Landsbygden svälter även i matrikedom”. DN 1.4.1933.

”Eastends drottning död”. [Sign:] Maskelyne. DN 11.4.1933.

”Fascism, socialdemokrati och kommunism”. DN 23.4.1933.

”Tyskland enigt kring Adolf Hitler. Guds smorde hälsar det troende folket. Ett mästerstycke av tysk organisationsförmåga. Hitlers tal första maj tråkigt”. DN 17.5.1933. Omtr. med titeln ”Första maj” i: Det tredje riket, s. 5-21. Även omtryckt i Gustaf Hellström i tredje riket.

”Från statskupp till folkenighet II. ’Flera nazistledare av det nya slags kaliber som inte rädes för fan själv!’ Hur von Papen besegrades och Bayern överrumplades. Riksdagshusbranden? - - - Tyst!” DN 19.5.1933. Omtr. i: Det tredje riket, s. 22-36. Även omtryckt i Gustaf Hellström i tredje riket.

”Judeförföljelserna III Nazist-soldatesk mot de värnlösa, redan besegrade, gör ’revolution’. Bevakad intervju. Organiserad flykt”. DN 21.5.1933; med titeln ”Et stort Misgreb” även i: Politiken (Khvn) 21.6.1933. Omtr. i: Det tredje riket, s. 37-52. Även omtryckt i Gustaf Hellström i tredje riket.

”Koncentrationslägret IV. Fyra fångna advokater skjutna på nära håll av vaktmanskapet. Knappa koster gör fångarna matta. Taggtrådsspärr elektriskt laddad”. DN 24.5.1933. Omtr. i: Det tredje riket, s. 53-67. Även omtryckt i Gustaf Hellström i tredje riket.

”Tysk puritanism V. Soldatdömet som livsfara även för akademikerna. Militaristisk förkrigsanda på bred front. Nazistakademikern får timliga fördelar. Hitler över idén”. DN 27.5.1933. Omtr. i: Det tredje riket, s. 68-80. Även omtryckt i Gustaf Hellström i tredje riket.

”Vapenbröderna”. DN 28. 5.1933.

”Den tredje etappen VI. Riksvärnet under Hitler som president! Inre motoffensiv anses helt utesluten. Makten befäst”. DN 30. 5.1933, med titeln ”Nazi-Drømme om et Storgermanien” även i: Politiken (Khvn) 8.61933. Omtr. i: Det tredje riket, s. 81-93. Även omtryckt i Gustaf Hellström i tredje riket.

”Små funderingar angående den engelska humorn”. DN 6.8.1933. Omtr. med titeln ”Om engelsk humor” i: Från redingot till kavajkostym, s. 51-60.

”’The little man’”. DN 27.8.1933. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 27-50.

”Den engelska Medelsson”. DN 20.9.1933.

”Stil och epik”. DN 15.10.1933.

”Tradition och nyskapelse”. DN 31.10.1933. Omtr. i: Från redingot till kavajkostym, s. 271-281.

 

1934

”Präst, kantor och ko”. Novell. ”Brottstycke ur ett kapitel i en nyss avslutad roman”. DN, julnr, 16.12.1934.

 

1935

”Det politiska läget i England. En översikt vid parlamentets öppnande”. DN 8.2.1935.

”En trollgubbe. David Lloyd George”. DN 10.2.1935.

”Borgerlig samling. Stanley Baldwin”. DN 21.2.1935, med titeln ”Borgerlig Samling” även i: Politiken (Khvn) 20.2.1935.

”Krisen övervunnen – för denna gången”. DN 25.2.1935, med titeln ”Afgørende Aften i Underhuset” även i: Politiken (Khvn) 2.3.1935.

”Vapentrafiken”. DN 28.2.1935.

”En ny era”. DN 17.3.1935.

“Sir John Simon”. DN 26.3.1935.

”Statistik och omänsklighet. Oliver Stanley”. DN 31.3.1935.

”Engelsmän och fransmän. Fredsgudinnans färd på knagglig stig”. DN 7.4.1935.

”Kungafesten i London skådespel utan like. Mest blågult och vitrött. Miljonförtjänster. Nya positiv för jubileet”. DN 4.5.1935.

”Georg V silverjubilerar. Politisk ledarpersonlighet som har lantbruk till hobby. Samlande punkten i ett världsvälde, tillbakadragen, försynt gentleman”. DN 6.5.1935.

”Historiskt skådespel i London. Seklers styrka, geografisk makt i festen. Ståtlig procession, illuminerad stad. Kungen tände bål i Hyde Park. Två tusen eldar i hela landet. Sju tusen personer svimmade medan de väntade på ståten”. [Sign:] G. H. DN 7.5.1935.

”Merrie England”. DN 16.5.1935.

”Regeringens vårrengöring”. DN 2.6.1935.

”Modern engelsk teater”. DN 6.6.1935.

”Politisk väderleksrapport”. DN 7.6.1935.

”En okrönt kung. T. E. Lawrence”. DN 23.6.1935.

”Engelsmannen, tysken och u-båten”. DN. 30.6.1935.

”Lotta och Strömberg”. DN 22.12.1935.

 

1936

”Far och son”. DN 23.1.1936

”Från cocktails till Oxfordrörelse”. Rec. av Beverley Nichols: Här skall icke lämnas sten på sten … och samme förf:s The Fool hath saidDN 26.9.1936.

”En tjusande idyll…”. Rec. av Henry Nevinson: Åsyna vittne. DN 6.10.1936.

“The little man”. Rec. av Ernest Raymond: Fräls oss ifrån ondo. DN 11.10.1936.

”Från våld till vänlighet”. Rec. av John Brophy: Låt honom gå fri. DN 25.10.1936.

”En omvänd syndare”. Rec. av Negley Farson: En oförbätterlig syndares memoarer. DN 1.11.1936.

”Barometern stiger”. Rec. av Gösta Attorps: Barometern faller. DN 10.11.1936.

”Rena galenskapen, amerikansk, europeisk och bådadera”. Rec. av: Stanley Walher: Rena galenskapen. Rebecca West: Ett tänkande rö. DN 2.12.1936.

”Individualism och samhörighet”. Rec. Av: Aldous Huxley: Blind i Gaza. DN 11.12.1936.

”Monark och människa”. DN 13.12.1936.

”Emigrantöden”. Rec. av: Arvid Brenner: Ny vardag. DN 19.12.1936.

”Mellan jul och nyår”. DN 20.12.1936.

”Humor och satir”. Rec. Av: Eric Linklater: Stjäla böcker. Karel Čapek: Salamanderkriget. DN 22.12.1936.

”Möte med det förflutna”. Vintergatan 1936.

 

1937

”En mikrokosm”. Rec’ av: Winifred Holthy: Staden. DN 14.1.1937.

”Den siste puritanen?” Rec. av: George Santayana: Den siste puritanen. DN 29.1.1937.

En inbrottstjuvs utveckling. Rec. av: Mark Benney: Low company. DN 7.2.1937.

”Vägen till Rom”. Rec. av: Gilbert K. Chesterton: Autobiography. DN 15.2.1937.

”Dans och svält”. Rec. av: Igor Schwezoff: Vinthund. DN 28.2.1937.

”Schack och matt. Rec. av: V. Sirin: Han som spelade schack om livet. DN 13.3.I937.

”Från en diktares verkstad”. Rec. av: Rudyard Kipling: Something of Myself. DN 27.3.1937.

”Jord, maskiner och människor”. Rec. av: H. E. Bates: Jord i träda. Albert Halper: Klichéfabriken. DN 17.4.1937.

“Galsworthy och hans sångmö”. Rec. av: Memories of John Galsworthy by His sister. DN 19.4.1937.

”Människa eller underverk?” Rec. av: Bechhofer Roberts: Stanley Baldwin. DN 30.4.1937.

”Harold Nicolson som essäist”. Rec. av: Harold Nicolson: Small Talk. DN 22.5.1937.

”Omaka helgon”. Rec. av: Pearl Buck: I fjärran land, Fighting Angel. DN 5.6.1937.

”Revolutions- och krigsmoralen präglar det Stalinska Sovjet. Rysk proletär liknar 90-talets ny-amerikan. Det som turisterna få se är inte enbart kulisser”. DN 15.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 5-21 under rubr. ”Som Sovjets gäst”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Sovjetporten i Leningrad är en slummens triumf. Stalins folk lider brist på målarfärg”. DN 16.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 23-40 under rubr. ”Leningrad”. Resa i Stalins Ryssland

”Pulserande liv i Moskva, men intet glatt intryck. Det barbariska Kreml tjusar och skrämmer”. DN 17.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 41-58 under rubr. ”Moskva”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Fabriken är templet i Stalins kyrka. Maskinen Gud och arbetarna tempeltjänare”. DN 18.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 59-75 under rubr. ”Fabriker”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Med segrarens rätt bilda arbetarna Sovjets privilegierade stånd, dess Adel. Till arbetarnas förhärligande resas statyerna. Växlande lön, dyra varor, usel bostad”. DN 22.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 77-97 under rubr. ”Arbetare”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Förvärvsbegären omhuldas på det ömmaste av Kreml. Stachanovare med förmåner framför andra”. DN 26.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 99-114 under rubr. ”Arbetararistokrati”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Kapitalistiska kommunister icke ovanliga i Ryssland. Många börja samla på hög, höga räntor”. DN 29.8.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 115-132 under rubr. ”Kommunistiska rentierer”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Sovjets ungdom fostras i lydnad och lönemoral. Unga pionjärer morgondagens Sovjetherrar”. DN 2.9.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 133-150 under rubr. ”Barn och ungdom”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Mesta Sovjet-jorden brukas kollektivt”. DN 10.9.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 151-170 under rubr. ”Kollektivjordbruket”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Statsdrivna Sovjet-farmer på 60.000 hektar vardera”. DN 12.9.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 171-185 under rubr. ”Statsjordbruk”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Använda fritiden problem i Sovjet. Semesterfirande proletariatet badar och bor kejserligt på Krim”. DN 17.9.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 187-208 under rubr. ”Fritiden i Sovjet”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Stalin bland de sina. Den skygge diktatorn”. DN 22.9.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 209-226 under rubr. ”Stalin”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Stalin-regimens kärnpunkt är nationalism. Stark och regimtrogen armé men krig är största faran”. DN 30.9.1937. Omtr. i: Vägen till paradiset, s. 227-245 under rubr. ”Kommunistisk nationalism”. Även omtryckt i Resa i Stalins Ryssland.

”Guds barnbarn”. Rec. av: Ernest Raymond: Det var en gång en familj. Robert Graves: Antiqva, en penny, purpur. DN 19.10.1937.

”Allt intill tredje och fjärde led”. Rec. av: Sven Lidman: Blodsarv. DN 2.11.1937.

”En läkare om läkare”. Rec. av: A. J. Cronin: Citadellet. DN 8.11.1937.

”Poesi i sak”. Rec. av: Herman Wildenvey: Vinghästen och världen. DN 14.11.1937.

”Revolutionärer emellan”. Rec. av: Leo Trotsklj: Mitt liv. DN 3.12.1937.

”En sentimental resa”. Rec. av: Bruce Lockhart: Retur till Malacka. DN 7.12.1937.

”En ’marxistisk’ roman”. Rec. av: I. J. Singer: Bröderna Aschkenazi. DN 11.12.1937.

”Kvinnlig Cavalcade”. Rec. av: Ina Boudier-Bakker: Det blåser nya vindar. DN 18.12.1937.

”Till och från döden”. DN 19.12.1937. Omtr. i: Personligt, s. 121-129.

”En trött tvivlare”. Rec. av: Ference Körmendi: Räkenskapens dag. DN 21.12.1937.

 

1938

”Måleri och kulturhistoria”. Rec. av: R. H. Mottram: Old England. DN 16.1.1938.

“Modernt Babylon”. Rec. av: Elmer Rice: Imperial City. DN 9.2.1938.

”Skola för statsmän”. Rec. av: Bernhard Ferguson: Eton Portrait. DN 1.3.1938.

”Föräldrar och barn”. Rec. av: Sinclair Lewis: The prodigal Parents. DN 21.3.1938.

“Ny amerikan”. Rec. av: John Steinbeck: Of Mice and Men. DN 3.4.1938.

”Somerset Maugham – En karakteristik”. Rec. av: W. Somerset Maugham: The Summing Up, Theatre, Teater. DN 10.4.1938.

”Tokiga fruntimmer”. Rec. av: Henry de Montherlant: Beundrarinnorna. DN 19.4.1938.

”Spansk tragedi”. Rec. av Ralph Bates: Olivgårdarna. DN 26.4.1938.

”Fredsvänliga vapenfabrikanter”. Rec. av: A. G. Macdonnell: Världens herrar. DN 8.5.1938.

”Historiska romaner”. Rec. av: Kenneth Roberts: Nordvästpassagen. Heryey Allen: Det hände vid Aquila. DN 13.5.1938.

”En revolutionssaga”. Rec. av: James Hilton: Riddare utan rustning. DN 7.6.1938.

”Tjuvromantik”. Rec. av: John Steinbeck: Riddarna kring Dannys bord. DN 29.6.1938.

”En gyllene tid”. Rec. av: Harold Nicolson: Helen’s tower. DN 17.7.1938.

”Den motsägelsefulla ön”. Rec. av: Paul Cohen-Portherin: England den okända ön. DN 26.7.1938.

”Romanens förfall”. DN 14.8.1938.

”En bok för dagen – och för framtiden”. Rec. av Douglas Reed: Insanty Fair. DN 2.10.1938.

”Brokiga blad”. Rec. av: Stefan Zweig: Odödliga ögonblick. DN 9.10.1938.

“En East End-tragedi”. Rec. av: Ernest Raymond: Staden där nere. DN 16.10.1938.

”Från djupen till stjärnorna”. Rec. av: Sergiusz Piasecki: Under Karlavagnen. DN 29.10.1938.

”En stor roman”. Rec. av: Louis Bromfield: När regnet kom. DN 15.11. 1938.

”Meditationer på en kyrkorgel”. Rec. av Gösta Carlberg: Vi vilja se Jesus. DN 22.11.1938.

”Kontinentala engelsmän”. Rec. av: R. H. Bruce Lockhart: Kanoner eller smör. Vernon Bartlett: Detta har jag upplevat. DN 30.11.1938.

”Svenskar i England”. Rec. av: Agne Hamrin: John Bull i helg och söcken. Asta Kihlbom: England av idag. DN 9.12.1938.

”En unik herre”. Rec. av: Frans G. Bengtsson: Sällskap för en eremit. DN 13.12.1938.

”En omvändelse med konsekvenser”. Rec. av: Michail Osorgin: Frimuraren. DN 17.12.1938.

”Moderna människoöden”. Rec. av: Frederic Prokosch: De sju som flydde. DN 20.12.1938.

”En allvarlig bohem”. Rec. av: Herman Wildenwey: Den nya rytmen. DN 22.12.1938.

”Allmän värnplikt för svensk kvinna. Svar på enquête: ’Det problemlösa Sverige’. Brevkort till riksdagen”. DN:s julnr 1918.

 

1939

”Vad kostar freden?” Rec. av: Sir Philip Gibbs: Tvärs över gränserna. DN 5. 2. 1939.

”I havsbandet”. Rec. av: Erik Jonsson: Skärgårdshav. DN 19.2.1939.

”En glad jul”. Rec. av: Somerset Maugham: Christmas Holiday. DN 5.3.1939.

”Indianer och vita”. Rec. av: Walter D. Edmonds: Den glömda dalen. DN 15.3.1939.

”Den gyllene vägen utför”. Rec. av: L. Macneill Weir: The Tragedy of Ramsay MacDonald. DN 9.4.1939.

”Hedonism och heroism”. Rec. av: Tom Antognini: d’Annunzio. DN 16.4.1939.

”För tjugo år sedan...” Rec. av: John dos Passos: 1919. DN 29.4.1939.

”Våld och utveckling”. Rec. av: Ernest Hemingway: Att ha och inte ha. DN 25.5.1939.

”Begåvad ung man av i dag”. Rec. av: John Cornford: A memoir. Edited by Pat Sloan. DN 3.6.1939.

”Ett frågetecken”. Rec. av: James Joyce: Finnegans Wake. DN 27.6.1939.

”Hotellvärdarnas Konung”. Rec. av: Marie Louise Ritz: César Ritz. DN 9.7.1939.

”Nytt från Sovjet”. Rec. av: Benjamin Kaverin: The Larger View. DN 15.7.1939.

”Det subtila vapnet”. Rec. av: Sidney Rogerson: Propaganda in the next War. DN 23.7.1939.

”Muntert släktgruff”. Rec. av: Charles Macmahon Shaw: Bernards Brethren. DN 29.7.1939.

”Hundraprocentiga arier”. Rec. av: Eva Lips: Vad Hitler gjort oss. G. R. Halkett: The dear Monster. DN 11.8.1939.

”För tjugofem år sedan”. DN 10.9.1939.

”Förstärkt kulturberedskap”. Rec. av: F. L. Lucas: Journal under the Terror. DN 22.9.1939.

”Lincolns läkares hund”. Rec. av: George Stevens, Stanley Unwin & Frank Swinnerton: Best-sellers. DN 29.9.1939.

”Sydafrikanskt”. Rec. av: Stuart Cloete: Rullande hjul. DN 1.10.1939.

”’Jord som mig fostrat har...’” Rec. av: R. H. Bruce Lockhart: Min skotska ungdom. DN 7.10.1939.

”En imponerande roman”. Rec. av: R. C. Hutchinson: Testamente. DN 14.10.1939.

”Fäder och söner”. Rec. av: Howard Spring: Min son, min son! DN 21.10.1939.

”Dagligt liv i Centraleuropa 1925-1938”. Rec. av: E. R. Gedye: Fallna fästen. DN 2.11.1939.

”Människan och masken”. Rec. av: H. G. Wells: Brynhild. DN 9.11.1939.

”Patos i kubik”. Rec. av: Stefan Zweig: Hjärtats oro. DN 14.11.1939.

”Merry old England”. Rec. av: David Cecil: Lord Melbourne och hans hustru. DN 19.11.1939.

”Dröm och verklighet”. Rec. av: James Truslow Adams: Amerikanskt epos. DN 22.11.1939.

”Kulturhistorisk underhållning”. Rec. av John Masefield: Berättelsen om Döde Ned. DN 25.11.1939.

”En strong kille”. Rec. av: James T. Farrell: Studs Lonigan och hans gäng. DN 7.12.1939.

”Två generationsromaner”. Rec. av: Phyllis Bentley: Från fäder är det kommet. Michael Foster: Amerikansk dröm. DN 16.12,1939.

”Sovjetryss i U.S.A.” Rec. av: Lewis Browne: Ivan i Guds eget land. 17.12.1939.

”Toffelhjältens hämnd”. DN 17.12.1939.

”En omvändelse”. Rec. av: Paul Michael Ingel: Flyktingen söker hamn. DN 20.12.1939.

”Vapenfabrikanter”. [Sign:] G. H-m. Rec. av: Taylor Caldwell: Dödens dynasti. DN 24.12.1939.

 

1940

”Gåtan i Kreml”. Rec. av: Boris Souvarine: Stalin. DN 26.1.1940.

”Tidlös aktualitet”. Rec. av: Charles Morgan: Porträtt i en spegel. DN 7.2. 1940.

”Huset Hitler tänker bygga”. Rec. av: Hermann Rauschning: Hitler m’a dit. DN 18.2.1940.

”Världsförbättrare”. Rec. av: H. G. Wells: The New World Order. DN 10.3.1940.

”Den odödlige fakiren”. Rec. av: Falstaff Fakirs bästa. DN 17.3.1940.

”Från Frankrike”. Rec. av: Marika Stiernstedt: Allvar över Frankrike. DN 9.4.1940.

”Internationell roman”. Rec. av: Vicki Baum: Hotell Shanghai. DN 1.5.1940.

”Styv bagatell”. Rec. av: Jack Iams: Bord för fyra. DN 6.5.1940.

”Den heroiska människan”. Rec. av: Ashihei Hino: War and Soldier. DN 14.5.1940.

”Faran av att vara gentleman”. DN 28.5.1940.

”Gammalt och nytt från Sovjet”. Rec. av: Eugene Lyons: Stalin. Karl I. Albrecht: Den förrådda socialismen. DN 9.6.1940.

”Patriotism och internationalism”. DN 21.6.1940.

”’Eld’ i elden”. Rec. av: Eld: Någonstans i Sverige. DN 28.6.1940.

“Angenäm bekantskap”. Rec. av: Edward J. Bing: Of the Meck and the Mighty. DN 1.7.1940.

”De nya amerikanerna”. Rec. av Artur Lundkvist: Amerikas nya författare. DN 3.8.1940.

”Tidsanda, livskänsla och livsåskådning”. DN 25.8.1940.

”Ondskans bundsförvant”. Rec. av: Elgin Grosselose: Ararat. DN 7.9.1940.

”Spännande nöjesläsning”. Rec. av: Gerard Bullett: Jurgen. DN 22.9. 1940·

”En beredskapsbok”. Rec. av: Bertil Stålhane: Tro och övertro. DN 29.9.1940.

”På överblivna kartan”. Rec. av: Ernest Raymond: Miraklet i Bredon. DN 4.10.1940.

”Ett mäktigt epos”. Rec. av: John Steinbeck: Vredens druvor. DN 20.10. 1940·

”Bland puritaner”. Rec. av: Norman Collins: Mig skall intet fattas. DN 28.10.1940.

”Klok bok”. Rec. av: Phyllis Bentley: Makten och äran. DN 4.II.1940

”Rospiggar”. Rec. av: Ragnar Holmström: Oväder. DN 13.11.1940.

”Utmärkt och uselt”. Rec. av: C. S. Forester: Med flaggan i topp. Roland Betsch: Förtrollad vandring. DN 14.11.1940.

”En tjänstekvinna”. Rec. av: Franz Werfel: Det förskingrade himmelriket. DN 21.11.1940.

”Lantlig bukett”. Rec. av: Fritiof Nilsson Piraten: Historier från Färs. DN 25.11.1940.

”Småstadshålan”. Rec. av: Henry Bellamann: Kings Row, Henry Bellamann: Ringar på vattnet. DN 3.12.1940.

”Estniskt”. Rec. av: August Gailit: Människor på en ö. DN 12.12.1940

”Duktig flicka denna vecka”. Rec. av: Christopher Modey: Kitty Foyle. DN 13.12.1940.

”En toppmänniska”. Rec. av: Pearl Buck: Andra gudar. DN 15.12.1940

”En teatersupé”. DN 15.12.1940.

”Mediterande fiskare”. Rec. av: Ernst Wiechert: Det enkla livet. DN 18.12.1940.

”Från Skåne”. Rec. av: K. O. Hammarlund: Kring Helgeå och Balders berg. Nils Ludvig: Stadens melodi. Ernst Norlind: Livsouvertyr. DN 19·12.1940.

”Då och nu”. DN 24.12.1940.

”Huxley och människosläktet”. Rec. av: Aldous Huxley: Efter många somrar. DN 29.12.1940.

”Några ord om engelsmannen”. Det isolerade öriket, 1940, s. 5-12 omtr. i: Personligt, s. 89-104.

”När det förra hösten ...” Inledning till: Nils von Dardel. Målningar och teckningar. Sthlm 1940.

 

1941

”Scoutrörelsens grundare Baden-Powell död”. [Minnesruna.] DN 9.1.1941.

”James Joyce död”. [Minnesruna.] DN 14.1.1941.

”Från England”. Rec. av: Maj Lorents: England i krig. DN 7.2.1941.

”Prins på ärten”. Rec. av: Charles ;Morgan: The Voyage. DN 12.2.1941.

”Amerika och Sverige”. Rec. av: Alva och Gunnar Myrdal: Kontakt med Amerika. DN 7.3.1941.

”Vitt och gult”. Rec. av: Ernest O. Hanser: Shanghai. Stad till salu. DN 23.4.1941.

”Mellankrigsgenerationen”. Rec. av: Johannes Edfelt: Strövtåg. DN 31.5.1941.

”Krigskonst för civilister”. Rec. av: Sir Archibald Wavell: Fältherrekonst. DN 10.7.1941.

”Plutokratfamilj”. Rec. av: Harvey O'Connor: The Astors. DN 10.8. 1941.

”Brev till släkten”. Rec. av: Sverige i dag. DN 13.8.1941.

”Engelsk cavalcade”. Rec. av: Howard Spring: Äran min sporre. DN 2.9.1941.

”En dam på tjugofyra vårar”. Rec. av: Carson McCullers: Hjärtat jagar allena. DN 19.9.1941.

”I lust och nöd”. Rec. av: Michael Földi: I nöd och lust. DN 1.10.1941.

”Chevrolet och husvagn”. Rec. av: Martin Flavin: Mr Littlejohn och livet. Victor Canning: Mr Finchley fattar tömmarna. DN 17.10.1941.

”Tvillingsystrar”. Rec. av: Sinclair Lewis: Bethel Merriday. Frances Davis: Min skugga i solen. DN 23.10.1941.

”För friheten”. Rec. av: Ernest Hemingway: Klockan klämtar för dig. DN 25.10.1941.

”Verklighetsflyktingar”. Rec. av: Ernest Raymond: Floden. DN 1.11. 1941.

”Gammelmoran”. Rec. av: Magnhild Haalke: Rød Haust. DN 6.11.1941.

”Helgon”. Rec. av: A. J. Cronin: Himmelrikets nycklar. Ernst Norlind: Franciscusår. DN 10.11.1941.

”Skilda världar”. Rec. av: Arthur Koestler: Natt klockan tolv på dagen. John Masefield: De nio dagarnas under. DN 18.11.1941.

”Helg och söcken”. Rec. av: Richards Valdess: Männen vid havet. Frans Löfström: Här ostpå. DN 20.11.1941.

”1.500 sidor frihetskrig”. Rec. av Kenneth Roberts: Oliver Wiswell. Inglis Fletcher: Så föddes en nation. DN 26.11.1941.

”En krigsroman om freden”~ Rec. av: Eric Knight: Över allt förnuft. DN 28.11.1941.

”En roman för män – och kvinnor”. Rec. av: Marcus Gooclrich: Delilah. DN 5.12.1941.

”Journalist och smålänning”. Rec. av: Ivar Ljungquist: Smålänning, guhjälp! DN 11.12.1941.

”Ett fynd”. Rec. av: Desmond Hawkins: Hök bland sparvar. DN 18.12. 1941.

”Vitt på svart”. Rec. av: Negley Farson: Bakom ryggen på Gud Fader. DN 20.12.1941.

”Columbus och Washington”. Rec. av: C. S. Forester: Ett paradis på jorden. Howard Fast: I frihetens namn. DN 24.12.1941.

”Resa till min hemstad”. Kristianstads läns tidnings julnummer 1941.

”Några ord om fosterlandskärlek och internationalism”. I angeläget ärende, 1941, s. 63-79. Omtr. i: Personligt, s. 105-115.

 

1942

”Junkern in memoriam”. Rec. av: William von Simpson: Barrings. DN 25.1.1942.

”Wilhelm den plötslige”. Rec. av: Joachim von Kiirenberg: Var allt förfelat? DN 8.2.1942.

“Är prat handling?” Rec. av: J. B. Priestley: Out of the People. DN 22.2.1942.

”Apropå Stalin”. Rec. av Anton Karlgren: Stalin. 27.2.1942.

”Masefield och Kárason”. Rec. av: John Masefield: In the Mill. Halldor Laxness: Himlens Skønhed. DN 20.3.1942.

”Australiska England”. Rec. av: Joan Colebrook: En gång trodde vi ... DN 18.4.1942.

”Norska böcker”. Rec. av: Arthur Omre: Det hender iblandt -. Torlof Elster: Historien om Gottlob. Sigurd Hoel: Arvestålet. Gabriel Scott: Sommeren. DN 10.5.1942.

”En sannspådd profet”. Rec. av: Douglas Reid: A Prophet at Home. DN 4.6.1942.

”Snälla vita herrar”. Rec. av: Erskine Caldwell: Snälla vita herrar ... Howard Spring: Den förtrollade resan. DN 19.6.1942.

”Om frihet och beskydd”. Rec. av: John Steinbeck: The Moon is down. DN 23.6.1942.

”Nyordning”. Rec. av: Alva Myrdal: Stickprov på Storbrittanien. DN 10.7.1942.

”Kvinnor i krig”. Rec. av: Jan Struther: England i närbild. DN 17.7.1942.

”Viktorianismens bakgård”. Rec. av: Michael Sadleir: Fanny i gasljus. DN 31.7.1942.

”Maugham i närbild”. Rec. av: W. Somerset Maugham: Strängt personligt. DN 8.8.1942.

”Det evigt malliga”. Rec. av: Nils Johan Rud: Jakten och kvinnan. DN 30.8.1942.

En emigrant. Rec. av: Arthur Koestler: Och vi som älskade Frankrike. DN 24.9.1942.

”Enhetlig trefald”. Rec. av: A. J. Cronin: Tre slags kärlek. DN 29.9. 1942.

”Fred och krig”. Rec. av: Pearl Buck: Dragon Seed. Draksådd. DN 4.10.1942.

”Livet går vidare”. Rec. av: Nils Johan Rud: Gott mod, människa. DN 15.10.1942.

”Den röda tråden”. Rec. av: I. J. Kapstein: Något av en hjälte. DN 24.10.1942.

”Mormonerna”. Rec. av Maurine Whipple: Löftets land. DN 29.10.1942.

”Kvinnans akilleshäl”. Rec. av: James M. Cain: Amerikansk kvinna. DN 9.11.1942.

”Ett rum med spegel”. Rec. av: Charles Morgan: Det tomma rummet. DN 10.12.1942.

”En streber”. Rec. av: Budd Schulberg: Varför springer Sammy? DN 14.12.1942.

”Amerikaner”. Rec. av: Artur Lundkvist: Diktare och avslöjare i Amerikas moderna litteratur. Thorsten Jonsson: Sex amerikaner. DN 20.12.1942.

”Bakgrunden till en bok”. BMF, årg. 24 (1942), nr 7. Omtr. i: Personligt, s. 78-88.

 

1943

”Inför ett nytt år. Tal i radio nyårsafton 1942”. Studiekamraten, årg. 25, nr 1, 1.1.1943.

”Engelsk debut”. Rec. av: Sergeant A. Gwynn-Browne: F.S.P. DN 16.1.1943·

”En man utan mänsklighet”. Rec. av: Ronald Fraser: Financial Times. DN 24.1.1943.

”Symfoni och rapsodi”. Rec. av: Michael Tejn: Drömmen og Virkeligheden. Mogens Klitgaard: Den guddommelige Hverdag. DN 8.2.1943.

”Fem män i en båt”. Rec. av: James Hanley: Oceanen DN 22.2.1943.

”Kärlek och politik – en replikväxling”. Svensk Tidskrift, 1943, februarinr, s. 73.

”Adam och Eva i U.S.A.” Rec. av: Pearl Buck: Män och kvinnor. DN 7.3.1943.

”Amerika just nu”. Rec. av: Victor Vinde: Amerika slår till. DN 22.3.1943.

”En ungrare i Paris”. Rec. av: Peter de Polnay: Döden och Morgondagen. DN 28.3.1943.

”Moderna engelska noveller”. Rec. av: The Faber Book of Modern Stories. Ljus English Library. DN 19.4.1943.

”Ryssarna”. Rec. av: Walter Duranty: Bakom Kremls kulisser. DN 28.4.1943·

”Odödlig sergeant”. Rec. av: John Brophy: Odödlig soldat. DN 30.4.1943·

”En uppgörelse”. Rec. av: Eric Linklater: Mitt sämre jag. DN 18.5.1943.

”En norska”. Rec. av: Synnöve Christensen: Ja, jag är en norsk kvinna. DN 24.5.1943.

”En ofta använd sjöhjälte”. Rec. av: Edward Ellsberg: Kapten Paul. DN 30.5.1943.

”Det vita huset”. Rec. av: Ronald Fraser: Rose Anstey. DN 2.7.1943.

 ”Den trånga gatan”. Rec. av: Elliot Paul: A Narrow Street. DN 7.7.1943.

”Miltons äktenskap”. Rec. av: Robert Graves: Wife to mr Milton. DN 26.9.1943.

”Om diktatur och demokrati”. Rec. av: Pattern of Freedom. Ljus English Library. DN 10.10.1943.

“Flygarromaner”. Rec. av: Richard Hillary: The last enemy. Den yttersta fienden. James Aldridge: Ärans tecken i skyn. DN 12.10.1943.

”En neger”. Rec. av: Richard Wright: Son av sitt land. DN 17.10.1943.

”Moby Dick”. Rec. av: Herman Me1ville: Moby Dick eller Den vita valen. DN 29.10.1943.

”Ernst Norlinds minnen”. Rec. av: Ernst Norlind: Unga konstnärsår. DN 11.11.1943.

”En folkhjälte”. Rec. av: Erik Lönnroth: Lawrence av Arabien. DN 14.11.1943.

”Rådjursstek och skrivmaskin”. Rec. av Olle Holmberg: Tankar om rådjursstek och annat. DN 16.11.1943.

”Onkel Edvard2. Rec. av: George Dangerfield: Drottning Victorias arvinge. DN 22.11.1943.

”Somerset Maughams bästa”. Rec. av: Somerset Maugham: Människans slaveri. DN 24.11.1943.

”Lawrence och McCullers”. Rec. av: D. H. Lawrence: Kärlek bland höstackar. Carson Mc Cullers: Spegling i ett gyllene öga. DN 1.12.1943·

”Lidice och Oslo”. Rec. av: Gerald Kersh: De döda skola döma. Axel KielIand: Lev farligt. DN 4.12.1943.

”Emigrantdöden”. Rec. av: Sophus K. Winther: Rot i ny jord. DN 18.12.1943.

”Vid studentafton i Lund den 31 mars 1943”. (i: Om Lund och det lundensiska, 1943, s. 27-38.) Omtr. i: Personligt, s. 49-54.

 

1944

”Ädel ung man”. Rec. av: Vincent Sheean: Vildmarkens fågel. DN 3.1.1944.

”Sedelärande roman”. Rec. av: Ernest Raymond: Var det kärlek den gången? DN 31.1.1944.

”Krig och kaniner”. Rec. av: ,Monica Dickens: The Fancy. DN 7.2.1944.

”Sportfiske och livsinställning”. Rec. av: Izaak Walton & Charles Cotton: Den Fuldkomne Fisker. DN 20.2.1944.

”Arthur Koestler”. Rec. av Arthur Koestler: Arrival and Departure. DN 12.3.1944.

”Kring den norska bokmånaden”. DN 28.3.1944.

”Människan och maskinen”. Rec. av: Wesse1 Smitter: Fritt Detroit. DN 11.10.1944.

”En sionist”. Rec. av: Ernst Harthner: Äntligen hemma. DN 19.10.1944.

”Femton år”. Rec. av: Amelie Posse: Mellan slagen. DN 27.10.1944.

”En roman om undret”. Rec. av: Th. Th. Heine: Jag väntar på under. DN 3.11.1944.

”Katastrof och kommunism”. Rec. av: Ilja Ehrenburg: Paris fall. DN 9.11.1944.

”Fransk familj”. Rec. av: H. E. Bates: Vinden bär mot Frankrike. DN 13.11.1944.

”Fred i krig”. Rec. av: Agne Hamrin: På italienska vägar. DN 27. 11.1944.

”En författares uppfostran”. Rec. av: Andre Maurois: Minnen. DN 1.12.1944.

”(C5H8) x”. Rec. av: Vicki Baum: Det gråtande trädet. DN 6.12.1944.

”Vapenbrödratrohet kan begränsa kaos”. Enquêtesvar. DN, julnr, 17.12.1944.

”Ovaraktig glädje”. Rec. av: Jean Giono: Må min glädje vara. DN 19.12.1944.

"Ingen ursäkt behövs för Sveriges neutralitet". Tal i radio till utlandssvenskarna. Juldagen 1944. DN 27.12.1944.

”Till en ny generation. Högtidstal vid Stockholms högskolas recentiorsfest”. BLM, årg. 13 (1944), nr 10, s. 862-868. Omtr. i: Personligt, s. 130-145.

”Till Athenaei 8o-årsjubileum. Minnen och reflextoner av en gammal athenaeist”. Athenaei festskrift 1944. Utgiven av föreningen Athenaeum, Kristianstad.

 

1945

”Burmavägen”. Rec. av: Pearl Buck: Löftet. DN 15.1.1945.

”Två världar”. Rec. av: Somerset Maugham: The Razor's Edge. DN 21.1.1945.

”Kriget och människovärdet”. DN 4.2.1945.

”Trons försvarare”. Rec. av: Maisie Ward: Gilbert Keith Chesterton. DN 20.2.1945.

”Faran av att behaga”. Rec. av: Harold Nicolson: Önskan att behaga. DN 28.2.1945.

”Soldaternas återkomst”. Rec. av: Robert Henriques: The Journey Home. DN 9.3.1945.

”Melodram”. Rec. av: Louis Bromfield: Vad blev det av Anna Bolton. [Sign:] G. H-m. DN 28.5.1945.

”Tjocka släkten”. Rec. av: Osbert SitweIl: Left hand – Right hand. DN 13.6.1945.

”En pojkes hundår”. Rec. av: John Masefield: New Chum. DN 17.6.1945.

”Den förlorade generationen”. Rec. av: Stephen Haggard: I’ll go to bed at noon. DN 8.7.1945.

”Vår utrikesrepresentation”. DN 20.7.1945.

”Charles Morgan som essäist”. Rec. av: Charles Morgan: Reflections in a Mirror. DN 22.7.1945.

”Gemene man”. DN 29.7.1945.

”Krigsskildringar nu och då”. DN 7.9.1945.

”Soldatära”. Rec. av: F. C. Hutchinson: Med blank värja. DN 16.9.1945.

”En dipsoman”. Rec. av: Charles Jackson: Förspillda dagar. DN 24.9.1945.

”Indiskt”. Rec. av: Christine Weston: Indigo. DN 13.10.1945.

”Amerikansk tragedi”. Rec. av: Lillian Smith: Sällsam frukt. DN 22.10.1945.

“Kim & Co”. Rec. av: Arthur Gwynne-Browne: Gone for a Burton. DN 28.10.1945.

”B. L.” Rec. av: Gärda Lidforss af Geijerstam: Som jag minns Bengt Lidforss. DN 29.10.1945. Omtr. i: Gustaf Hellström m. fl.: Bengt Lidforss. Förlaget Frilansens skriftserie, nr 9, s. 27-31, och Personligt, s. 55-59,

”En modern girondist”. Rec. av: Hans Zinsser: Som jag minns honom. DN 7.11.1945.

”Dypölen och stjärnan”. Rec. av: Nelson Algren: Det gryr ingen morgon. DN 11.11.1945.

”Kinesisk ask”. Rec. av: Graham Greene: Makten och härligheten. DN 26.1.1945.

”Egoismen, samvetet och balterna”. DN 27.11.1945·

”Hemresan”. DN, julnr, 16.12.1945.

”Frän framtidstro”. Rec. av: William Badford Huie: Rena, klara stjänor. DN 17.12.1945.

”Fattiga riddare”. Rec. av: John Steinbeck: Det stora kalaset. DN 12.12.1945.

”Shell-chock”. Rec. av: Vera Brittain: Ingen vet vad som hände. DN 31.12.1945.

”Minnesbilder. Henning Berger”. Vintergatan 1945, s. 44-45.

”Vida världen och snörmakare Lekholm”. Skånegillet i Stockholm. Årsskrift 1945. Omtr. i: Personligt, s. 14-30.

 

1946

”Katolsk familj”. Rec. av: Evelyn Waugh: Brideshead Revisited. DN 3.2.1946.

“En negerpojke”. Rec. av: Richard Wright: Black Boy. DN 24.2.1946.

“En psykoanalytiker”. Rec. av: Nigel Balchin: Mine own Executioner. DN 24.3.1946.

”Sommarlovet”. Rec. av: Denton Welch: Ljuva ungdom. DN 2.4.1946.

”Politisk satir”. Rec. av: George Orwell: Djurfarmen. DN 16.4.1946.

”Till feghetens försvar”. Rec. av: Eric Linklater: Private Angelo. DN 30.4.1946.

”En f. d. nyckelroman”. Rec. av: Somerset Maugham: Honung och malört. DN 12.5.1946.

”George Orwell som essäist”. Rec. av: George Orwell: Critical Essays. DN 18,5.1946.

“Christopher Isherwood2. Rec. av: Christopher Isherwood: Violen från Pratern. DN 21.6.1946.

”Förnämlig novellist”. Rec. av: Katherine Ann Porter: Det lutande tornet. DN 22.7.1946.

”Somerset Maugham och romanen”. DN 30.7.1946.

“H. G. Wells”. DN 14.8.1946.

"Det är ju inte mitt fel". Rec. av: Albert Camus: L'Etranger. Främlingen. DN 18.8.1946.

”Varför är Ni inte intresserad av politik?” Radioanförande den 18.8.1946. Röster i Radio, nr 35, 25-31.8.1946. Omtr. i: Personligt, s. 146-153.

”Henry James och kvinnoemancipationen”. Rec. av: Henry James: The Bostonians. DN 1.9.1946.

”Från Kung Edwards tid”. Rec. av: Osbert Sitwell: The Scarlet Tree. DN 15.9.1946.

”En allvarlig yrhätta”. Rec. av: Amelie Posse: Kring kunskapens träd. DN 22.9.1946.

”Hur är det med våra flyktingar?” DN 27.9.1946.

”En irländsk by”. Rec. av: E. Arnot Robertson: Vägvisaren. DN 5.10. 1946.

”Odysseus i Dublin”. Rec. av: James Joyce: Odysseus. DN 18.10.1946.

”Likgiltigt”. Rec. av: Aldous Huxley: Den mexikanska hatten. DN 28.10.1946.

 

1947

”Att handla eller icke handla”. Rec. av: Simone de Beauvoir: Andras blod. DN 27.1.1947.

"Näpna detaljer från litterär verkstad". Svar på enquête: Fel att vänta på inspirationen. DN 13.2.1947.

”O. A. och Algot Ruhe”. DN 10.3.1947.

”Melodin som kom bort”. Rec. av: Arnold Bennett: Stadens stolthet. DN 15.3.1947.

”Förnedring”. Rec. av: Curzio ,Malaparte: Kaputt. DN 6.4.1947.

 

1948

”Silversked i mun”. Rec. av: John P. Marquand: Rik mans dotter. [Sign: J G. H-m. DN 13.9.1948.

”De rotlösa”. Rec. av: Edmund Wilson: Minnen från Hecate County. DN 18.10.1948.

”Det onödiga kriget”. Rec. av: Winston Churchill: Andra världskriget. Första bandet. DN 24.10.1948.

”Snörmakare Lekholms födelse”. Röster i Radio, nr 43, 24-30.10.1948.

”Äkta spanjor”. Rec. av: Arturo Barea: Smedjan. DN 21.11.1948.

”Främling i fädernestad”. Från det levande Skåne 1948, s. 217-23. Omtr. i: Personligt, s. 31-43.

 

1949

”Minnesskrifter och vetenskap. Ett genmäle av Gustaf Hellström och ett svar av Edvard Thermænius”. SvD 6.2.1949.

”Sitwells memoarer2. Rec. av: Osbert Sitwell: Great Morning. DN 18.2.1949.

”Oss emellan. Författaren och hans arbetsmetod”. DN 16.4.1949. Omtr. i: Författaren och hans arbetsmetod. En enquete i DN, s. 47-52, och Personligt, s. 154-158.

”Maktkänslan”. Rec. av: Elisabeth Bowen: The Heat of the Day. DN 25.4.1949.

”Tal vid Tegnérfesten i Lund 4 oktober 1949”. DN 5.10.1949.

”Borgerligheten och nutiden”. [Fortsättning på talet vid Tegnérfesten] DN 6.10.1949.

 

1951

”Lekholm och verkligheten”. Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift nr 4, 1951, s. 37-39. Omtr. i: Personligt, s. 44-48.

 

1952

”Vad skriver de härnäst? Enquêtesvar”. BLM, årg. 21 (1952), nr 2, s·125.

"Fast anställd?" DN 22.11.1952.

London-Paris-New York”. Bakom spalterna, 1952, s. 184-190. Omtr. i: Personligt, s. 60-67.

”När jag skrev ... Om Stellan Petreus”. Bokvännen, nr 8, dec. 1952, s. 235 f. Omtr. i: Personligt, s. 116-120.

Site Meter


 [LL1]