Gustaf Hellström-sällskapet är ett ideologiskt fristående sällskap, som verkar för att lyfta fram Gustaf Hellströms person och liv, hans skönlitterära författarskap och hans nyskapande journalistik. Sällskapet har sitt säte i Kristianstad. Hämta de fullständiga stadgarna här!

 

Sällskapet, som 2024 fyller 24 år, vill skapa ökat intresse för Gustaf Hellström hos allmänheten och även stimulera forskning. Möten med föredrag och samkväm ordnas två gånger per år, och inför dessa ges ett fylligt medlemsblad ut. På Atlantis förlag har sällskapet gett ut boken Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid (2009). I den skriftserie som inleddes 2013 har nu sju volymer kommit ut. De första sex anknyter till Hellströms journalistiska gärning, medan den sjunde innehåller ett urval av Gustaf Hellströms noveller. Viktigt för sällskapet är också Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek, vilket på senare år har omgestaltats i samarbete med bibliotekets ledning.

 

Adress: Gustaf Hellström-sällskapet, c/o Lennart Leopold, Floravägen 74, 291 43 Kristianstad.

 

Mailadress: ghsallskapetsnabel-agmail.com

 

Hemsidans adresswww.gustafhellstrom.se

 

Styrelse 2024

Ordförande: Roland Persson

Kassör: Ewe Hogland

Sekreterare: Anna Wållgren

Ledamöter: Jan Andersson, Viveca Dettmark, Lennart Leopold och Anders Tell

 

Medlemsbladets redaktör: Lennart Leopold.

 

Skriftseriens redaktör: Vakant

 

Hemsidans redaktör: Lennart Leopold.

 

Facebookredaktör: Anders Tell

 

Medlemsavgift: 175 kronor för enskild medlem, 25 kronor för familjemedlem. Engångsavgift för ständigt medlemskap är 2000 kronor. Medlemsavgiften betalas på bankgiro 5584-8147. Glöm inte att skriva ditt namn och adress!

 

Sponsring eller annat stöd under senare år: Folkuniversitetet, Handelsbanken, Kristianstad Bokhandel, Kristianstads kommun, Sparbanken Skåne samt Svenska Akademien.