Gustaf Hellström-sällskapet är ett ideologiskt fristående sällskap, som verkar för att lyfta fram Gustaf Hellströms person och liv, hans skönlitterära författarskap och hans nyskapande journalistik. Sällskapet har sitt säte i Kristianstad.

 

Sällskapet vill skapa ökat intresse för Gustaf Hellström hos allmänheten och även stimulera forskning. Möten med föredrag och samkväm ordnas två gånger per år, och inför dessa ges ett fylligt medlemsblad ut. På Atlantis förlag har sällskapet gett ut boken Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid (2009). I den skriftserie som inleddes 2013 har hittills fyra volymer kommit ut. Samtliga anknyter till Hellströms journalistiska gärning. Viktigt för sällskapet är också Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek, vilket nyligen omgestaltats i samarbete med bibliotekets ledning.

 

Adress: Gustaf Hellström-sällskapet, c/o Lennart Leopold, Floravägen 74, 291 43 Kristianstad.

 

Mailadress: gustaf.hellstromsallskapet@gmail.com

 

Hemsidans adress: www.gustafhellstrom.se

 

Styrelse 2016: Disa Lundgren, ordförande; Roland Persson, kassör; Bo Silverbern, sekreterare; Bengt Granstrand, Hugo Karlsson, Lennart Leopold, Anders Tell och Margareta Wingårdh, ledamöter.

 

Medlemsbladets redaktör: Lennart Leopold.

 

Skriftseriens redaktörer (i skiftande konstellationer) Lennart Leopold, Disa Lundgren, Jane Mattisson Ekstam, Roland Persson och Sigurd Rothstein.

 

Hemsidans redaktör: Lennart Leopold.

 

Facebookredaktör: Anders Tell

 

Medlemsavgift: 125 kronor för enskild medlem, 50 kronor för familjemedlem. Engångsavgift för ständigt medlemskap är 2000 kronor. Medlemsavgiften betalas på bankgiro 5584-8147. Glöm inte att skriva ditt namn och adress!

 

Sponsring eller annat stöd: Folkuniversitetet, Handelsbanken, Kristianstad Bokhandel, Kristianstads kommun, Sparbanken Skåne samt Svenska Akademien