Medlemskap i Gustaf Hellström-sällskapet

Är du intresserad av Gustaf Hellströms romaner, journalistik eller person? Vill du stödja vår mötes-verksamhet och vårt arbete med att ta fram ny kunskap kring Hellström och hans livsverk? Då ska du bli medlem!

Som medlem får du vårt fylliga medlemsblad två gånger om året och ta del av Gustaf Hellström-sällskapets programutbud.

När du går med i Sällskapet får du som välkomstgåva den drygt 300-sidiga boken Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid (Atlantis 2009)

Medlem blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften till bankgiro 5584-8147.

Medlemsavgiften är 175 kronor för enskild medlem, 25 kronor för familjemedlem och 1000 kronor för juridisk person.

Engångsavgift för ständigt medlemskap är 2000 kronor.

För frågor kring medlemskap kontakta oss på adressen ghsallskapetsnabel-agmail.com

 

 

En bild som visar text, visitkort

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning