Litteratur om och kring Gustaf Hellström

 

Förteckningen uppdaterades i juni 2019, avseende texter publicerade i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie, volymerna 1–6, samt Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 20–37. Ytterligare kompletteringar kommer att ske successivt. Tips om relevant nyutkommen litteratur mottages tacksamt.

 

Ahlenius, Holger: Från sekelskifte till fyrtiotal: Svensk dikt och debatt 1893-1943. Stockholm 1964.

Ahlenius, Holger: Gustaf Hellström. Verdandis småskrifter nr 364/ 1934.

Ahlenius, Holger: Fem år med Thalia. Bonniers 1954.

Ahnlund, Knut: Sven Lidman. Ett livsdrama. Atlantis 1996.

Alfvén-Eriksson, Anne-Marie: Hellström och Lidforss än en gång. Dagens Nyheter 29/1 1963. (Jfr Vendelfelt, Erik)

Almqvist, Thomas: Tidiga minnen hos de borgerliga tiotalisterna. Horisont 26:5. 1979.

Andersson, Ingvar: Snörmakare Lekholm och sekelskiftets Sverige. I Sverige i dikt och data 1865-1940. Radiotjänst 1941.

Andersson, Lena. Släkten Lekholm och klassresan, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Andersson, Thorsten och Lindbom, Gunnar (Urval och kommentarer): Alla tiders Kristianstad. Från Christian IV till Bunny Ragnerstam. Möllers Bokhandel, Kristianstad 1986.

Andrén, G: Redaktör Petreus i England. Svensk Tidskrift 1942.

Andrén, G: Replikväxling mellan Hellström och Andrén. Svensk Tidskrift 1943. Jfr Hansson, Knut.

Bertili, Eric: Gustafs farbror Fredrick och dennes familj. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 31.

Bjerne, Ulla: Botad oskuld. Bonniers 1961.

Bjøl, Erling: Den internationale reporter i akademiet. Information 28/2 1953.

Björck, Staffan: Gustaf Hellströms författargärning. Dagens Nyheter 28/2 1953.

Björck, Staffan: Litteraturhistoria i fickformat. Stockholm 1966.

Björck, Staffan: Romanens formvärld. Natur och Kultur 1953.

Björnsson, Anders: Ett PS om konsten att sätta punkt och att slira på Nätet. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 19 2010.

Björnsson, Anders: I modernitetens malström. Kring Carl Heribert Malmros, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Bojs, Anders: Det våras för Hellström. Kristianstadsbladet 30/4 2001.

Bojs, Anders: Gustaf Hellström och Kristianstad. Alla tiders böcker. Nr 37&38 2002/2003.

Bojs, Anders: Gustaf Hellström, regementet och staden, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Bojs, Anders: Maria von Platen, Söderberg och Gustaf Hellström, Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 10 2006

Bojs, Anders och Holmberg, Hans: VANDRING i litterära spår. Kristianstadsbladet 10/8 2002.

Bonnier, Tor & Tingsten Herbert: Replikväxling om Gustaf Hellström. Dagens Nyheter 31/7 1963.

Brandell, Gunnar: Svensk litteratur 1900-1950. Aldus/Bonniers 1967.

Börjesson, Lena: Mitt livs lapptäcke. Minnen från ett konstnärsliv. Stockholm 1957.

Böök, Fredrik: Storskolan. Bonniers 1940.

Böök, Fredrik: Rannsakan. Bonniers 1953.

Cimbring, Oscar: Snörmakare Lekholm och generalens klocka. Ystads Allehanda 14/4 1956.

Cohn, Helge: Staden, dikten och diktaren. Lärartidningen 4 1960.

Dagens Nyheter den 28/2 1953: En diktare med internationell överblick.

Dahlström, Tore: När Gustaf Hellström avsatte minister Gyldenstolpe. Bokvännen 1950.

Dardel, Tora: En bok om Nils Dardel. Bonniers 1953.

Dhenje, Hans: Gustaf Hellström 50 år. Sydsvenska Dagbladet 28/8 1932.

Edström, Wilhelm och Alfelt, Berit: Gustaf Hellström. Bibliografi. Kristianstad 1982.

Ehnmark, Elof: [Gustaf Hellströms 60-årsdag]. Upsala Nya Tidning 25/8 1942.

Ehnmark, Elof: Svensk prosadiktning 1938. Svensk tidskrift 29 1938. [Om Det var en tjusande idyll]

Ehnmark, Elof: Svensk prosadiktning 1944. Svensk tidskrift 35 1945. [Om Den gången]

Ehnmark, Elof: Svensk prosakonst 1931. Svensk tidskrift 22 1932. [Om Carl Heribert Malmros]

Eidevall, Gunnar: Gustaf Hellström. Svensk litteraturtidskrift 1982.

Eidevall, Gunnar: Gustaf Hellström i Amerika. Nordisk Tidskrift nr 2/1989.

Eidevall, Gunnar: Gustaf Hellström: ett författarliv. Kristianstads Stadsbiblioteks skriftserie I. 1999.

Eidevall, Gunnar: ”Gustaf Hellströms Amerika: en framtidsdröm krossas” i Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson, Stockholm 1983

Ek, Emy: Gustaf Hellström. Studiekamraten 1943 och 1952.

Ekelund, Erik: Väktaren på muren II. Nya Argus29:8 1936. [Om Storm över Tjurö]

Eklund, Jan: Reportern som försvann. Dagens Nyheter 6/12 2003.

Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen:1900-talet. Atlantis.

Genell-Harrie, L: Petreus och pennskaftet. Idun nr 50/1953.

Granlid, Hans: Intressant roman om en borgerlig intellektuell. Arbetartidningen 30/11 1953. [Om En mycket ung man]

Gustaf Hellström 1882–28 augusti 1952. Häfte utgivet av Kristianstads stadsbibliotek. Kristianstad 1952.

Gustafsson, Alrik: Den svenska litteraturens historia, del 2:1900-talet. Bonniers 1953.

 

Gustavsson, Rolf. Om utrikeskorrespondentens yrke förr och nu. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 21. Omtryckt i Världs-reportern från Kristianstad.

Gustavsson, Tommy: Good old George. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 22

Gustavsson, Tommy: Kring Sybil och hennes män. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 28.

Gustavsson, Tommy: Resebrev till redaktören, skrivet i Hampstead den 9 juli 2011, i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 22.

Hansson Knut: Livssyn och förkunnelse. Samtid och framtid 21 1964.

Hansson Knut: Litterära notiser. Dagens Nyheter 7/12 1942. Polemik mot Andrén.

Harrie, Ivar: In i fyrtiotalet. Gebers 1944.

Harrie, Ivar: Gustaf Hellström. Expressen 20/10 1949. [Med anledning främst av Sven Stolpes artikel]

Harrie, Ivar: Gustaf Hellström 60-årsdag. Dagens Nyheter 26/8 1942.

Harrie, Ivar: Skånska skalder och författare. En bok om Skåne 2. Malmö 1937.

Harrie, Ivar: Stellan Petreus. Expressen 28/2 1953.

Harrie, Ivar: Svenska romaner och noveller. Ord och bild 45 1936. [Om Storm över Tjurö]

Hasselberg, Gudmar: Svensk nittonhundratalslitteratur. En översikt av vår moderna diktning. Lund 1942.

Hedberg, Ruth: Den oförstående hustrun. Ej med klagan. Essayer. Stockholm 1960. [Om Han träffas inte här]

Hedén, Erik: Gustaf Hellström. Psykologisk romanförfattare och samhällspsykolog. Ur Eris och Himeros. Frams förlag 1917.

Hedenius, Ingemar, Jaensson, Knut: En vän att tala med. Brombergs 1986.

Hederberg, Hans: Gustaf Hellströms självbiografiska svit. Artes Nr. 2 1996.

Hedstrand, Sonia: Kvinnornas krig. Suffragetternas kamp för rösträtt 1910 ledde till att minst tre av dem miste livet. Dagens Nyheter 18/11 2001.

Hellerström, Erik: Tre konstnärers antavlor. Släkt och hävd 1964/65.

Hellström, Nils: Några minnen och reflexioner från min uppväxttid. Wendisten 1938.

Henriques, Alf: Svensk litteratur efter 1900. Forum 1944.

Hermansson, Ingemar: Att vidga sitt synfält – Gustaf Hellström. Författare och utrikeskorrespondent. Carlssons 2003.

Hermansson, Ingemar: Den fruktbara hemlösheten – Arvid Brenner och Din nästas ansikte. Carlssons 1997.

Hilleström, G: Gustaf Hellström som dramatiker. Studiekamraten 1947.

Hjorth, Daniel: En litteraturtidskrift. Bonniers Litterära Magasin nr 3/1961.

Holmberg, Hans: Fredrik Böök blev trogen barndomens hantverksideal. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 24

Holmberg, H. och Leopold, L.: Gustaf Hellströms brev till Fredrik Böök, med kommentarer av Hans Holmberg och Lennart Leopold. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 17–18 2009.

Holmberg, H. och Leopold, L.: Käre Broder Fredrik! Hellströms vänskap till Böök i ny belysning. Föreningen Gamla Christianstads årsskrift 2009.

Holmberg, Hans: Kristianstad i litteraturen. Jubileumsbladet, Kristianstadsbladet 125 år, hösten 1981.

Holmberg, Hans: Spåren av Kristianstad i Gustaf Hellströms liv och diktning. Gustaf Hellström. Kristianstads stadsbiblioteks skriftserie nr 1/1999.

Holmberg, Hans: Ynglingar under påverkan. Om Hellström, Böök och Kristianstad, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Holmberg, Olle: På jakt efter en världsåskådning. Bonniers 1932.

Holmbäck, Bure: Det lekfulla allvaret. Bonniers 1969.

Holmbäck, Bure: Hjalmar Söderberg. Ett författarliv. Bonniers 1988.

Holmqvist, Ivo: Från Provincetown till Oxford, Mississippi – Gustaf Hellströms syn på amerikansk litteratur, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

(Holmqvist, Ivo.) Ivo Holmqvist om Gustaf Hellström och Amerika. (Referat av föredrag) Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 12 2007.

Holmqvist, Ivo: Pamuk, Hellström och armenierna. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 12 2007

Holmström, Bengt: Gustaf Hellström 1882–1953 [dikt]. Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 10 2006.

Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien. Wahlström och Widstrand 1996.

Hägg, Göran: Förord till Snörmakare Lekholm får en idé, Timbros upplaga, 1996.

Isaksson, Ulla, Linder Erik Hjalmar: Elin Wägner – amason med två bröst. 1882-1922. Bonniers 1977.

Jacobson, Christer: På väg mot tiotalet. Almqvist och Wicksell 1961.

Joansson, Karl Erik: Gustaf Hellström i ny belysning. Norra Skåne 2/3 2004.

Johannesson, Sune: Hellström på g. Kristianstadsbladet 5/4 2001.

Johansson, Klara: Kritik. Wahlström och Widstrand 1957. [Om Ungkarlar, Kaos och Snödroppen]

Johansson, Einar: Idén tar gestalt. Folklig kultur 7:4 1942.

Johnson, Eyvind: Rakryggad och ömsint. Dagens Nyheter 28/2 1953.

Jönsson, Gabriel: Gustaf Hellström. Sydsvenska Dagbladet 2/3 1953.

Kaijser, Rolf: Litterära förebilder. Nya Wermlandstidningen 5/11 1969.

Kehler, Henning: Et svensk forfatterskab. Gustaf Hellström. Kronik og Kritik. København 1922.

Kiellander, S: Från svenska parnassen 2. Gustaf Hellström. Unga tankar 23 1928.

Kiellander, S: En man utan humor. Gustaf Hellströms författarprofil. Brage 8 1933.

Kihlberg, Leif: Dagens Nyheter och demokratins genombrott. Bonniers 1960.

Lagercrantz, Olof: Joyce, Lawrence och snörmakaren. Dagens Nyheter 27/5 1959. Inlägg av Herbert Tingsten 29/5 1959.

Lagerholm, Martin: Ett fenomenalt porträtt av Lekholm. Kristianstadsbladet 1/7 2001.

Landquist, John: I ungdomen. Bonniers 1957.

Landquist, John: Mellanhavanden med Gustaf Hellström. Svensk Litteraturtidskrift 1953.

Landquist, John: Möten. Stockholm 1966.

Landquist, John: Nya svenska berättare. Ord och Bild 16 1907. [Om Kaos]

Lekholm, Ulf: Några funderingar kring Snörmakare Lekholms namn och idé, i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 20

Leopold, Lennart [och Rothstein, Sigurd]. Red.: 1½ mil härifrån står världens största slag. Gustaf Hellström som korrespondent i första världskrigets Frankrike. Nomen förlag 2014

Leopold, Lennart: Algot Ruhe. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 23

Leopold, Lennart: Breven bekräftar: Hellström bodde i Woodstock! Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 11 2006

Leopold, Lennart: Breven från fadern 1918–24. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 36 2018.

Leopold, Lennart: ’Dagens Nyheters värderade Londonkorrespondent, författaren Gustaf Hellström’, i Världsreportern från Kristianstad

Leopold, Lennart: Den senaste boken degraderar de föregående… Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 13 2007

Leopold, Lennart [och Ström, Eva]. Red.: Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Atlantis 2009

Leopold, Lennart: En finsk immigrants alternativa öden i Amerika. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 11 2006

Leopold, Lennart: En kommenterad verkförteckning, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Leopold, Lennart: En lyckligt olycklig ungdomskärlek. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 9, hösten 2005. Årgång 5

Leopold, Lennart: Galen eller geni. Om Erland i Ung man gör visit. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 12 2007

Leopold, Lennart: Gustaf Hellströms debut [som poet]. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2001.

Leopold, Lennart [och Rothstein, Sigurd]. Red.: Gustaf Hellström i tredje riket. Vittnesmål från Hitlers nya Tyskland. [Nr I i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2013

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström och Fredrik Böök. [Referat av Svante Nordins föredrag] Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2001.

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström och Joffre. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 30.

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström och Åhus. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 16 2009

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström som skribent under de tidiga krigsåren, i 1½ mil härifrån står världens största slag

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström som ung poet. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2001.

Leopold, L. och Holmberg, H.: Gustaf Hellströms brev till Fredrik Böök, med kommentarer av Hans Holmberg och Lennart Leopold. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 17–18 2009.

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström och kärleks-förvecklingarna i Senlis våren 1914. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 27.

Leopold, Lennart: Gustaf Hellström och O’Neill – en dramatisk historia. Kriget, Wilson och freden.

Leopold. Lennart: Gustaf Hellström och scout-rörelsen. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 19 2010.

Leopold. Lennart: Gustaf Hellström och scoutrörelsen – en bekräftelse. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 36 2018.

Leopold, Lennart: Gustaf Hellströms London. Adresser och litterära miljöer. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 32.

Leopold, Lennart: Gustaf Hellströms succé som dramatiker. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 12 2007.

Leopold, Lennart: Han hamnar fel – men ändå rätt! Funderingar kring Hellströms Londonskildringar. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 14 2008.

Leopold, Lennart: Hellström, Böök och vida världen. [Referat av Svante Nordins föredrag] Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2004.

Leopold, Lennart: Hellström-forskningens nestor avliden [om Bengt Tomson]. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 23.

Leopold, Lennart: Hellströms dramatiska bok-debut. Kristianstadsbladet 15/10 2004.

Leopold, Lennart: Hellström och kretsen kring John Reed. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 11 2006

Leopold, Lennart: Hellströmförlag: Bonnier, Ljus och Albert Langen. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 13 2007

Leopold, Lennart: Hellströms vistelseorter och litterära miljöer. En kronologiskt ordnad, interaktiv adresslista med kommentarer, textprov och länkar. Publicerad på Gustaf Hellström-sällskapets hemsida i augusti 2007. [För närvarande är dokumentet under omarbetning och därför ej tillgängligt på hemsidan.]

Leopold, Lennart: ”Hitlerrikets motsats – om Gustaf Hellström och England”, i Gustaf Hellström i tredje riket

Leopold, Lennart: Hur förklara kyssmärket på den älskades hals? Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 10 2006

Leopold, Lennart: I Gustaf Hellströms hjulspår på Irland. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 15 2008

Leopold, Lennart: Ideal och passion. Gustaf Hellström – lärjunge till Ellen Key? Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker nr 4, 2005

Leopold, Lennart: ’Infam illvilja, hjärtlös elakhet’. Kristianstadsbladet 19/10 2004.

Leopold, Lennart [och Persson, Roland]: Inledning. Gustaf Hellström och bilden av Amerika, i Kriget, Wilson och freden

Leopold, Lennart: ’Jag kallar det infam illvilja, hjärtlös elakhet.’ Kring Gustaf Hellströms debut, i fiktion och verklighet”. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2005.

Leopold, Lennart: ’Jag var en underhuggare…’ Gustaf Hellströms släkt- och uppväxtförhållanden i verklighet och fiktion. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 37 2019.

Leopold, Lennart [och Persson, Roland]. Red.: Kriget, Wilson och freden. Gustaf Hellström i Amerika 1918–20 [Nr 6 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2018

Leopold, Lennart: Möten med den nya kvinnan. Kring Hellströms roman Bengt Blancks sentimentala resa. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 34 2017.

Leopold, L. och Holmberg, H.: Käre Broder Fredrik! Hellströms vänskap till Böök i ny belysning. Föreningen Gamla Christianstads årsskrift 2009.

Leopold, Lennart: Livet, tiden och verket, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Leopold. Lennart: Mot militarism och prästadöme. Gustaf Hellström, Ellen Key och Elin Wägner i kamp för scoutrörelsen våren 1910. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 19 2010

Leopold, Lennart: Notiser kring Hellströms farbror Fredrick och dennes familj. Inledning och Avslutande funderingar. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 31.

Leopold, Lennart: Några ord om Gustaf Hellströms trettiotal, i Resa i Stalins Ryssland

Leopold, Lennart: När bekräftelsen kom. Gustaf Hellström och året 1942. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 35 2018.

Leopold, Lennart: När Gustaf Hellström rådde arméledningen att satsa på spaningsplan och piloter. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 21. Omtryckt i Världs-reportern från Kristianstad.

Leopold, Lennart: När mannen vaknar – Hellströms första roman. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 9, hösten 2005. Årgång 5

Leopold, Lennart: Om dandyn i konsten. Referat av Thomas Kjellgrens föredrag. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 10 2006

Leopold, Lennart: Om det psykologiskt riktiga och om ett estetiskt hjärnspöke. Kring Bööks recensioner av Hellström. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 17–18 2009.

Leopold, Lennart: Redaktören tar ordet. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr22

Leopold, Lennart [Lundgren, Disa och Mattisson Ekstam, Jane]. Red.: Reporter i världens största stad. Gustaf Hellström i London 1907–10 [Nr 4 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2016

Leopold, Lennart [och Rothstein, Sigurd). Red.: Resa i Stalins Ryssland. Gustaf Hellströms reportage från Sovjetunionen sommaren 1937. Nomen förlag 2017

Leopold. Lennart: Sammanfattande synpunkter kring Gustaf Hellström och Scoutrörelsen. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 19 2010.

Leopold, Lennart: Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning. Gidlunds 2001.

Leopold, Lennart: Stellan Petreus romandebut. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 13 2007

Leopold, Lennart: Stellan Petreus och familjen som sprängdes, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Leopold, Lennart: Sverker Oredsson (1937–2018) till minne. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr

Leopold, Lennart: ’Tillbaka till min ungdoms ö’. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2004.

Lennart Leopold: Tre kritiker om Gustaf Hellströms första roman. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 9, hösten 2005. Årgång 5:

Leopold, Lennart: Underofficerssonen i garnisonsstaden. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2004.

Leopold, Lennart: Uppskattat föredrag om Maria von Platen. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 11 2006

Leopold, Lennart: Urspårad lundabohem eller missförstått geni? Kring Gustaf Hellströms bild av Bengt Lidforss. Gustaf Hellström. Kristianstads stadsbiblioteks skriftserie nr 1/1999.

Leopold, Lennart: Vad gjorde Hellström i Woodstock, USA? Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 10 2006

Leopold, Lennart: Verkligheten bakom Maureens ”Villa Kaprifol” i Kärlek och politik, i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 15 2008

Leopold, Lennart [och Persson, Roland]. Red.: Världsreportern från Kristianstad. Kring Gustaf Hellströms journalistik i Dagens Nyheter. Nomen förlag 2015

Levander, Henning: Snörmakare Lekholm får en idé. Dagens Nyheter 27/12 1971.

Lidforss, Bengt: Litteraturkritik. Ur Bengt Lidforss’ kvarlåtenskap. Litterära uppsatser och recensioner. Framtidens Förlag Malmö 1916.

Lidman, Sven: Gustaf Hellström, mästare i practical jokes. Morgon-Bladet 2/2 1957.

Lidman, Sven: Vällust och vedergällning. Bonniers 1957.

Liedgren, Emil: Från esteticism till aktivitet. Randanmärkningar till en tidsskildring. Vår Lösen 29 1938. [Om Det var en tjusande idyll]

Lilja, Sture: Gustaf Hellström i Lund. Svensk litteraturtidskrift 26 1963.

Lindbom, G. S.: När Gustaf Hellström uppvaktade sin första flamma med frimärken. Sydsvenska Dagbladet 6/2 1955.

Linder, Erik Hjalmar: Fem decennier av 1900-talet Del 1-2. Natur och Kultur 1965,1966.

Linder, Erik Hjalmar: Hjalmar Bergmans ungdom. Liv och diktning till och med 1910. Stockholm 1942.

Linder, Erik Hjalmar: Snörmakare Lekholms stad. Sommarresa till diktens städer. Malmö 1955.

Linder, Erik Hjalmar: Sommarresa till diktens städer. Allhem 1955.

Linder, Lars: Veckan då allt stod och vägde, i Världsreportern från Kristianstad

Linnér, Sven: Livsförsoning och idyll. En studie i rikssvensk litteratur 1915–25. Uppsala 1954.

Ljungquist, Ivar: (red.): Ur Dagens Nyheters historia I: Bakom spalterna. Bonniers 1952.

Ljungquist, Ivar (red.): Ur Dagens Nyheters Historia II: Kampen om läsarna. Bonniers 1953.

Lockhart, Robert Bruce: En lunch på Den Gyldene Freden anno 1947. Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 21

Lovén, Åke T:son: Gustaf Hellström på Tjurö. Södertörns Skärgård 1993. Även i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2004.

Lundgren, Disa: Athenæum : 1864-1970 : en långlivad gymnasistförening i Kristianstad 2007

Lundgren, Disa: Gustaf Hellström i gymnasistföreningen Athenæum, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Lundgren, Disa [Leopold, Lennart och Mattisson Ekstam, Jane]. Red.: Reporter i världens största stad. Gustaf Hellström i London 1907–10 [Nr 4 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2016

Lundgren, Disa: ”Suffragettrörelsen i England”, i Reporter i världens största stad

Lundstedt, Göran: Ett tidsvittne långt från snörmakarens Kristianstad. Sydsvenska Dagbladet 28/10 2003.

Lönn, Trygve: Synen på engelsmannen hos Gustaf Hellström och hans samtid. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 23

Lönnroth-Delblanc: Den svenska litteraturen del IV. Bonniers 1994.

Magnusson, Bo: Reaktionsbeskrivningen i Storm över Tjurö. Svenska Dagbladet 22/7 1968.

Malmberg, Bertil: Blick på Gustaf Hellström. Röster i Radio 19:20 1952.

Malmberg, Bertil: Ett författarliv. Bonniers 1952.

Malmberg, Bertil: Gustaf Hellström. Inträdestal i Svenska Akademien. 1953.

Malmberg, Bertil: Sex nordiska män. Bonniers Litterära Magasin 1954.

Matsson, Ragnar: Svenskt 30-tal. Krisen och litteraturen. Stockholm 1975. [Om Carl Heribert Malmros]

Mattisson Ekstam, Jane: Den litterära journalisten Gustaf Hellström söker sanningen i Stalins Ryssland, i Resa i Stalins Ryssland

Mattisson, Jane: Gustaf Hellströms litterära journalistik under Parisåren 1911–1917, i Världsreportern från Kristianstad

Mattisson Ekstam, Jane: Londons mentala karta. Gustaf Hellströms litterära skildringar av London, i Reporter i världens största stad

Mattisson Ekstam, Jane [Leopold, Lennart och Lundgren, Disa] Red.: Reporter i världens största stad. Gustaf Hellström i London 1907–10 [Nr 4 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2016

Maury, Lucien: Deux romanciers voyageurs. Henning Berger – Gustaf Hellström. L’imagination scandinave. Etudes et portraits. Paris 1929.

Mjöberg, Jöran: Samtidens skånska diktare. En översikt. Granskaren 9 1938.

Mårtensson, Anders: Snörmakaren – ett sammansatt porträtt. Kristianstadsbladet 9/5 2001.

Mårtensson, Anders: Snörmakarens resa hem. Kristianstadsbladet 21/6 2001.

Mårtenson, Gunnar: Du oskyldiga lamm och andra essäer. Helsingfors 1971. [Innehåller brev bl. a från Gustaf Hellström]

Mårtenson, Gunnar: Två korrespondenter i Paris anno 1915. Hufvudstadsbladet 16/3 1969.

Mälarstedt, Kurt: Ett liv på egna villkor. Om Maria von Platen. Stockholm 2006.

Möller, Artur: Gustaf Hellström. Ord och Bild 1932.

Nordin, Svante: Fredrik Böök. En levnadsteckning. Natur och Kultur 1994.

Nordin, Svante: Gustaf Hellström och Fredrik Böök. [Referat av föredrag]. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2001.

Nordin, Svante: Hellström, Böök och vida världen. [Referat av föredrag] Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2004.

Nordin, Svante: Hermansson, Ingemar. Att vidga sitt synfält – Gustaf Hellström författare och utrikeskorrespondent. Svenska Dagbladet 21/10 2003.

Norman, Birger: Radion klippte genom isoleringens taggstängsel. Arbetet 29/7 1973. [Om Carl Heribert Malmros].

Ohlon, Sonja: Gustaf Hellström som barn- och ungdomsskildrare. Göteborgs-Posten 27/7 1956.

Ohlsson, Knut: En källa till några episoder i Gustaf Hellströms roman Den gången. Svensk Tidskrift l955.

Olsson, Axel: Snörmakare Lekholm får en idé. Nyaste Kristianstadsbladet 30/12 1961.

Olsson, Jan Olof: Gustaf Hellström. Reporter. Bonniers Litterära Magasin 1954. Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 3 och 26. Även omtryckt i Världsreportern från Kristianstad.

Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i Sverige. Norstedts 1987.

Oredsson, Sverker: Boken om Hellström. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2003.

Oredsson, Sverker: Gustaf Hellström – utrikes-korrespondent och ideolog. Kristianstads stadsbiblioteks skriftserie I 1999.

Oredsson, Sverker: Gustaf Hellström i ny presshistoria. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 1/2003. Omtryckt i Världsreportern från Kristianstad

Oredsson, Sverker: Gustaf Hellström och nobelprisen. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2001.

Oredsson, Sverker: Liberalen Gustaf Hellström, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Oredsson, Sverker: Ny bok. Ingemar Hermansson: ’Att vidga sitt synfält – Gustaf Hellström, författare och utrikeskorrespondent’. Kristianstadsbladet 8/9 2003.

Ossiannilsson, Sölve: Skåne i litteraturen. B.M.F. 29 1947.

Ossian-Nilsson, K. G.: Svensk litteratur. Ny Tid 12/10 1905.

Ossian-Nilsson, K. G.: Genmäle [till Gustaf Hellström]. Svenska Dagbladet 1/11 1905.

Oxelqvist, Rune: Gustaf Hellström, journalist. En studie i verklighetsunderlaget till arbetssättet bakom de tre sista delarna i Stellan-Petreus-serien, otryckt lic.-avhandling, Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, 1973

Palme, Sven Ulric: Politik, moral och romankonst. [Om Storm över Tjurö] Göteborgs-Posten 27/7 1972.

Palmlund, Evald: Snörmakarens bakgrund. Avhandling om Gustaf Hellströms ”masker och poser”. Kvällsposten 29/5 1961.

Pauli, Ivan: [Gustaf Hellströms 60-årsdag]. Social-Demokraten 27/8 1942.

Persson, M.A [Mauritz]: Träbenet och verkligheten. Svensk Litteraturtidskrift 1955.

Persson, Mauritz: Gustaf Hellström och Kristianstads tidiga arbetarrörelse. Föreningen Gamla Christianstad 8 1955.

Persson, Mauritz: Prästen och fritänkaren. En episod ur 90-talets kristianstadskrönika. Föreningen Gamla Christianstad 1 1948.

Persson, Mauritz: Strövtåg i snörmakerimiljöer. Föreningen Gamla Christianstad 20/21 1967/68.

Persson, Roland: Gustaf Hellström som ordförande för svenska PEN 1936-43 [Introduktion inför höstmötet]. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 32.

Persson, Roland: Gustaf Hellström som ordförande för Svenska PEN 1936-43 [Anförande vid Gustaf Hellström-sällskapets höstmöte]. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 33.

Persson, Roland: Hans Holmberg till minne Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 33.

Persson, Roland [och Leopold, Lennart]: Inledning. Gustaf Hellström och bilden av Amerika, i Kriget, Wilson och freden

Persson, Roland [och Leopold, Lennart]. Red.: Kriget, Wilson och freden. Gustaf Hellström i Amerika 1918–20 [Nr 6 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2018.

Persson, Roland: Möte om presshistoria, tryck-frihet och Gustaf Hellström. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 33.

Persson, Roland [och Leopold, Lennart]. Red.: Världsreportern från Kristianstad. Kring Gustaf Hellströms journalistik i Dagens Nyheter. [Nr 3 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie].Nomen förlag 2015.

Rabenius, Olof: Svenska romaner och noveller. Ord och Bild 23 1914.

Ranby, A: Kungen och snörmakaren contra kungen och stadsfiskalen. Bokvännen 11 1956.

Rein, Sten: Hjalmar Söderbergs Gertrud. Bonniers 1952.

Ring, Lars: Snörmakarens makalösa värld hamnar nästan på scenen. Teaterrecension. Svenska Dagbladet 7/7 2001.

Rothstein, Sigurd [och Leopold, Lennart]. Red.: 1½ mil härifrån står världens största slag. Gustaf Hellström som korrespondent i första världskrigets Frankrike. [Nr 2 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie] Nomen förlag 2014

Rothstein, Sigurd: ’En skön och god, en stärkande och glädjande bok’. Gustaf Hellströms Kuskar i tysk översättning. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 23

Rothstein, Sigurd [och Leopold, Lennart]. Red.: Gustaf Hellström i tredje riket. Vittnesmål från Hitlers nya Tyskland. [Nr 1 i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie]. Nomen förlag 2013

Rothstein, Sigurd: Gustaf Hellström och första världskriget – i andra världskrigets belysning, i 1½ mil härifrån står världens största slag

Rothstein, Sigurd: Livsöden i London. Om Gustaf Hellströms berättelse Kuskar, i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 20

Rothstein, Sigurd: Meister Lekholm i tredje riket. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 26

Rothstein, Sigurd: Mörkrets årtionde, i Resa i Stalins Ryssland

Rothstein, Sigurd. På Tempelhofer Feld och i riksbyggmästarens rike. Gustaf Hellströms resereportage från Tyskland och Sovjet-unionen, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Rothstein, Sigurd [och Leopold, Lennart). Red.: Resa i Stalins Ryssland. Gustaf Hellströms reportage från Sovjetunionen sommaren 1937. Nomen förlag 2017

Rothstein, Sigurd: Till frågan om Tyskland – Gustaf Hellström och andra, i Gustaf Hellström i tredje riket

Rudberg, Gunnar: Ur bokmarknaden. Svensk tidskrift 11 1921. [Om Ett rekommendationsbrev]

Rydén, Josef: Ådalen 1931 i skönlitteraturen. Studiekamraten 51 1969. [Om Carl Heribert Malmros]

Rydén, Per: Att fånga själva rörelsen. Gustaf Hellström som pionjär i sportjournalistiken, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Red. Lennart Leopold och Eva Ström. Atlantis 2009.

Rydén, Per: Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2003 och nr 25. Även omtryckt i Världs-reportern från Kristianstad

Rössel, James: [Gustaf Hellströms 70-årsdag]. Aftonbladet 28/8 1952.

Schiller, Harald: Två porträtt. Sydsvenska Dagbladet 4/11 1951.

Selander, Sten: Gustaf Hellström. Dagens Nyheter 27/8 1952.

Selander, Sten: Svenska romaner och noveller. Ord och Bild 31 1922. [Om Dagdrömmar]

Selander, Sten: Svenska romaner och noveller. Ord och Bild 33 1924. [Om En mycket ung man]

Sigvardsson, Ola: Hur stark är Gustaf Hellströms journalistik idag? En match i åtta ronder, i Världsreportern från Kristianstad

Siwertz, Sigfrid: Att vara ung. Minnen. Bonniers 1941.

Sjölander, Magnus: Samtal med Roland Persson och Marie Ehrenberg. Kristianstads stadsbiblioteks skriftserie I 1999.

Stadius, Gunnar: Barngestalter i svensk litteratur. Edda 1930.

Stadius, Gunnar: Två barngestalter i svensk litteratur. Finsk tidskrift 107 1929.

Stenkvist, Jan: När Hellström var clartéist. Aftonbladet 30/9 1962.

Stenström, Urban: Litterära öar 1. Stormen över Tjurö glöms aldrig på Utö. Svenska Dagbladet 9/6 1947.

Stolpe, Sven: den charmerande underofficeren. Aftonbladet 22/8 1953.

Stolpe, Sven: Välunderrättad akademiker – Gustaf Hellström. Aftonbladet 18/10 1949. [Jfr Ivar Harrie]

Strindberg, Axel: Genom denna ruta. Bonniers 1943.

Strindberg, Axel: Människor mellan krig. Stockholm 1942.

Ström, Eva [och Leopold, Lennart]. Red.: Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid. Atlantis 2009

Ström, Eva: Kampen mot den sexuella dubbelmoralen. Gustaf Hellström som kvinnoskildrare, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid.

Ström, Eva: När den borgerliga släktkrönikan möter Darwin. Om Snörmakare Lekholm får en idé ur ett europeiskt perspektiv, i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid.

Ström, Eva: Snörmakare Lekholm får en idé. En nyläsning. Kristianstads stadsbiblioteks skriftserie I 1999.

Ström, Eva: Storm över Tjurö. Politisk allegori eller nyckelroman i skärgårdsmiljö? i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 2/2004. Omtryckt i Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid.

Strömberg, Kjell: Modern svensk litteratur. Stockholm 1932.

Strömberg, Kjell: Svenskarna i Frankrike. En historik. Stockholm 1953.

Svanberg, Lena, Kärlek och journalistik. Föredrag vid Gustaf Hellströms-sällskapets årsmöte 2005. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 9, hösten 2005. Årgång 5. Omtryckt i Världsreportern från Kristianstad

Söderberg, Hjalmar: Vers och varia. Stockholm 1921.

Söderberg, Staffan: Gustaf Hellström som kulturjournalist. Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 21, omtryckt i Världs-reportern från Kristianstad

Tell, Anders: Introduktion [till Hellström och arbetarrörelsen i England], i Reporter i världens största stad

Thermaenius, Edvard: Utöver ett rimligt antal fel får författaren inte gå. Svenska Dagbladet 6/2 1949.

Thors, Carl Erik: Kring två tiotalsförfattare. Gustaf Hellström. Nya Argus. Helsingfors 1954.

Tingsten, Herbert [1959]. Se Lagercrantz, Olof.

Tingsten, Herbert [1963]. Se Bonnier, Tor.

Tingsten, Herbert: Argument. På jakt efter alibi. Bonniers 1948.

Tingsten, Herbert: Gustaf Hellström i dagens Nyheter. Dagens Nyheter 7/3 1953.

Tingsten, Herbert: Mitt liv, del tre. Norstedts 1963.

Tingsten Herbert & Bonnier, Tor: Replikväxling om Gustaf Hellström. Dagens Nyheter 31/7 1963.

Tomson, Bengt: Gustaf Hellström får en idé. Några anteckningar kring snörmakare Lekholm. Studier tillägnade Henry Olsson 18/4 1956. Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 21

Tomson, Bengt: ’Skarpskytten’. En essay om Gustaf Hellströms tidiga författarskap. Bonniers Litterära Magasin 1954.

Tomson, Bengt: Gustaf Hellström och hans väg till Snörmakare Lekholm får en idé. (Avhandling) Rabén och Sjögren 1961.

Uhlin, Eric: Dan Andersson före Svarta ballader. Liv och diktning fram till 1916. (Avhandling). Stockholm 1950.

Wallqvist, Örjan: Hellström, Lekholm och tiden. Dagstidningen Arbetaren 16/3 1956.

Warburton, Thomas: [Gustaf Hellströms 60-årsdag]. Svenska pressen 27/8 1942.

Vendelfelt, Erik: Axel Ahlberg och Fredrik Böök. Dagens Nyheter 15/8 1953.

Vendelfelt, Erik: Lidforss och Hellström. Dagens Nyheter 14/1 1963. [Jfr Alfvén-Eriksson, Anne-Marie]

Werin, Algot: Gustaf Hellström som berättare. Svensk Litteraturtidskrift 1943.

Werin, Algot: Svenska essayer. Ord och Bild 43 1934. [Om Från redingot till kavajkostym]

Werin, Algot: Svenska romaner och noveller. Ord och Bild 35 1926. [Om Sex veckor i Arkadien]

Werin, Algot: Svenska romaner och noveller. Ord och Bild 37 1928. [Om Snörmakare Lekholm får en idé]

Wetterdal, S: [Gustaf Hellströms 60-årsdag]. Tidningen Upsala 26/8 1942.

Wieselgren, Oscar: Gustaf Hellström. Porträtt. Biblioteksbladet 1931.

Wieselgren, Oscar: Nya romaner och berättelser. Svensk tidskrift 16 1926. [Om Sex veckor i Arkadien]

Wieselgren, Oscar: Nyare svensk prosakonst. Svensk tidskrift 18 1928. [Om Snörmakare Lekholm får en idé]

Wieselgren, Oscar: Ur bokmarknaden. Svensk tidskrift 12 1922. [Om Dagdrömmar]

Wijkström, Christer: Gustaf Hellströms sista roman i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 20

Vinge. Louise (red.): Skånes litteraturhistoria I. Malmö 1997.

Winqvist, Per Ewe: Kristianstadspojken Gustaf Hellström. Kristianstads Läns Demokraten 30/12 1955.

Wittrock, Ulf: Det litterära klimatskiftet kring 1910. Svensk Litteraturtidskrift 1951.

Vougt, Allan: Gustaf Hellström 60 år. Arbetet 28/8 1942.

Åkerhielm, Helge: Två stolar står lediga. Göteborgs-Tidningen 1/4 1953.

Åman, Sven: En replik av Hellström. Dagens Nyheter 8/8 1963. [Kommentar i samband med replikväxling mellan Herbert Tingsten och Tor Bonnier.]

Österling, Anders: Gustaf Hellström. Dagens Nyheter 6/3 1953. [Minnestal i Svenska Akademien]