Hellströms publicerade böcker

Skönlitteratur

1904 Ungkarlar. Noveller. Bonniers

1905 När mannen vaknar. Roman. Bonniers.

1907 Kaos. En trilogi. Ljus.

1909 Snödroppen. Ett tema i variationer. Ljus.

1910 Kuskar. En berättelse. Ljus.

1914 Kring en kvinna. Berättelse 1-2. Ljus.

1917 Bengt Blancks sentimentala resa. Bonniers.

1920 Ett rekommendationsbrev. Berättelse 1-2. Bonniers.

1921 Dagdrömmar (En man utan humor 1). Bonniers.

1923 En mycket ung man (En man utan humor 2). Bonniers

1924 Olsson går i land. Berättelser. Bonniers.

1925 Sex veckor i Arkadien (En man utan humor 3). Bonniers.

1926 Mannen vid ratten. Noveller. Bonniers.

1927 Snörmakare Lekholm får en idé. Roman. Bonniers.

1931 Polismästaren och riddaren Carl Heribert Malmros, född 22 febr. 1877, död 15nov. 1930. Sörjd och saknad. Barnen. Bonniers.

1935 Storm över Tjurö. Berättelse. Bonniers.

1938 Det var en tjusande idyll. Bonniers.

1942 Kärlek och politik. Bonniers.

1944 Den gången

Kan laddas ner från Litteraturbanken: http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/HellstromG/titlar/DenGangen/epub?om-boken

1947 Han träffas inte här. Komedi i tre akter. Bonniers.

1949 Hans portfölj. Komedi i 3 akter. Bonniers.

1950 Ung man gör visit. Komedi i tre akter. Bonniers.

1952 I morgon är en skälm. Bonniers.

1953 Personligt. Minnesbilder och meningar. Bonniers

 

Journalistik, politik och kultur

1914 Vår tids ungdom. Bonniers.

Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 27 och 28: http://www.gustafhellstrom.se/Medlemsblad%2027%20v%C3%A5ren%202014.pdf

http://www.gustafhellstrom.se/Medlemsblad%2028%20h%C3%B6sten%202014.pdf

 

1916 Joffre. Människan och härföraren. Svenska Andelsförlaget.

Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 30: http://www.gustafhellstrom.se/Medlemsblad%2030%20H%C3%B6sten%202015.pdf

1916 Kulturfaktorn. Franska stämningar under världskriget. Norstedt och söner.

1919 Förenta staterna och världsfreden. Bonniers.

1933 Från redingot till kavajkostym. Engelska studier. Bonniers

1933 Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet, Bonniers.

Omtryckt i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie nr 1.

1937 Vägen till paradiset. Bonniers.

1942 Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Inträdestal i Svenska Akademien

1948 Adolf Hedin. Minnesteckning. Norstedts.